De wettelijke verdeling


Geen testament opgesteld | w
ettelijke verdeling

Als er geen testament is opgesteld, dan wordt de nalatenschap van een persoon die een echtgenoot(e) (of een geregistreerd partner) en een of meerdere kinderen achterlaat, verdeeld volgens de wet. De zogeheten wettelijke verdeling is ingevoerd in 2003 om de langstlevende echtgenoot(e) een sterkere positie te geven ten opzichte van de kinderen.

Volgens de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot(e) van rechtswege namelijk alle goederen van de nalatenschap en dient hij de schulden van de nalatenschap voor zijn rekening te nemen. De kinderen krijgen enkel een vordering op de langstlevende ouder in geld ter grootte van hun erfdeel.

Deze vordering van de kinderen is pas opeisbaar als de langstlevende komt te overlijden, failliet raakt of in de schuldsanering terecht komt. Dit betekent dat ook als de langstlevende besluit om te gaan hertrouwen, de kinderen geen aanspraak kunnen maken op hun erfdeel van hun overleden ouder. 

Wettelijke verdeling | stiefoudergevaar

Hertrouwen van een ouder kan dan ook leiden tot veel onrust bij de kinderen en tot onenigheid binnen de familie. Zeker als zaken bij leven niet goed zijn afgestemd en geregeld, kunnen bij de wettelijke verdeling na overlijden verwachtingen flink uiteenlopen.

Door het hertrouwen van de langstlevende ouder ontstaat namelijk de kans dat zaken met emotionele waarde voor de kinderen buiten de familie belanden. Ook kan het zo zijn dat de vordering van de kinderen, door het hertrouwen, oninbaar wordt doordat het vermogen is weggevloeid.

Als er in een testament niets geregeld is, dan heeft de wet in verband met dit ‘stiefoudergevaar’ aan de kinderen zogeheten wilsrechten toegekend. Deze rechten houden in dat een kind mag vragen bepaalde goederen uit de nalatenschap van de voor overleden ouder aan hem over te dragen, ook al heeft het kind enkel recht op een vordering in geld vanwege de wettelijke verdeling.

Wettelijke verdeling | wilsrechten

De wilsrechten kunnen in een viertal situaties ingeroepen worden:

  • de langstlevende wil hertrouwen;
  • de langstlevende is hertrouwd en komt te overlijden;
  • de langstlevende ouder overlijdt;
  • de stiefouder van de kinderen komt te overlijden.

In alle gevallen geldt dat er enkel aanspraak gemaakt kan worden op goederen met een waarde van maximaal het erfdeel. De waarde van de goederen komt uiteraard in mindering op de geldvordering. Heeft u vragen of wilt u advies inwinnen? Neem contact op met Veronique Wegter.

Uw eerste aanspreekpunten:
Aanspreekpunt Veronique Wegter

Door haar jarenlange ervaring en juridische expertise bent u bij Veronique aan het juiste adres als het gaat om een complexe erfrechtkwestie, een echtscheiding of een andere familierechtzaak. Veronique Wegter is aangesloten bij de Vereniging voor Familie- en Erfrechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Tevens is zij toegelaten tot de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN).

Door haar jarenlange ervaring en juridische expertise bent u bij Veronique aan het juiste adres als het gaat om een complexe erfrechtkwestie, een echtscheiding of een andere familierechtzaak. Veronique Wegter is aangesloten bij de Vereniging voor Familie- en Erfrechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Tevens is zij toegelaten tot de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN).

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.