Bestuurder met een arbeidsovereenkomst

Als een (statutair) bestuurder of directeur een arbeidsovereenkomst heeft, is de bestuurder ook gewoon werknemer van een organisatie. Op de bestuurder zijn dan ook dezelfde arbeidsrechtelijke regels van toepassing als op een gewone werknemer. Toch zijn er een aantal belangrijke verschillen voor een bestuurder met een arbeidsovereenkomst. Het is daarom belangrijk dat een werkgever zich hierover goed laat adviseren door een advocaat arbeidsrecht.

Het ontslag van een bestuurder met een arbeidsovereenkomst

Een bestuurder met een arbeidsovereenkomst heeft minder ontslagbescherming dan een gewone werknemer. De bestuurder heeft een dubbele rechtsbetrekking: die van een bestuurder en die als werknemer. Als een werknemer als bestuurder wordt ontslagen, dan mag ook de arbeidsovereenkomst van de bestuurder worden opgezegd. Een werkgever van de bestuurder hoeft dan niet eerst naar de rechter zoals bij een gewone werknemer wel het geval is. Wel moet de werkgever van de bestuurder net als bij een gewone werknemer hiervoor een van de in de wet genoemde redelijke grond hebben, zoals bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding of disfunctioneren.

Van een redelijke grond voor ontslag is niet zomaar sprake. U dient zich hierover dan ook goed te laten informeren door een advocaat arbeidsrecht. Als de juiste regels niet worden nageleefd dan kan dit u als werkgever duur komen te staan. Een rechter kan het ontslag van een bestuurder niet terugdraaien, maar kan wel aan de bestuurder een billijke vergoeding (een vorm van schadevergoeding) toekennen als de redelijke grond voor het ontslag ontbreekt. Vanwege het hoge salaris van de bestuurder, kan dit bedrag behoorlijk oplopen. Mocht u een bestuurder met een arbeidsovereenkomst willen ontslaan, is het daarom verstandig om hierover eerst een van onze arbeidsrecht advocaten te raadplegen.

De arbeidsovereenkomst van een bestuurder

Ook bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een bestuurder of directeur, is het verstandig om een advocaat arbeidsrecht mee te laten kijken. Een bestuurder krijgt kennis van alle bedrijfsgevoelige informatie van uw organisatie. Voor een bestuurder is het daarom extra belangrijk dat zaken over geheimhouding en een concurrentiebeding en relatiebeding goed zijn geregeld en voldoen aan de juridische regels. 

Een bestuurder kan ook werkzaam zijn op basis van een overeenkomst van opdracht. Er gelden dan andere regels. Ook in dat geval is het belangrijk dat zaken zoals geheimhouding en een concurrentiebeding en relatiebeding goed zijn geregeld en voldoen aan de juridische regels. Laat u hierover dan ook goed adviseren door een advocaat arbeidsrecht bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht. 

Wilt u meteen geadviseerd worden door één van onze arbeidsrechtspecialisten? Neem contact op met Tom Nicolai, Femke Westra of Marjolein Moorman

 

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.