Uitleg relatiebeding: "Relaties en Prospects"(?)

  • event21-10-2021
  • schedule08:00
  • timer2 minuten

In veel arbeidsovereenkomsten is een relatiebeding opgenomen. Een relatiebeding is bedoeld om te voorkomen dat een ex-werknemer (bepaalde) relaties van zijn ex-werkgever benadert, al dan niet om daar in zijn nieuwe functie bij zijn nieuwe werkgever zaken mee te doen. De formulering van een dergelijk beding is van groot belang, zo blijkt uit een recente uitspraak van de kantonrechter te Rotterdam.

Casus relatiebeding

Twee ex-werknemers starten samen een vof. In de voormalige arbeidsovereenkomsten van de ex-werknemers is een relatiebeding opgenomen dat hen (kort gezegd) verbiedt om werkzaamheden te verrichten voor “relaties en prospects” van de ex-werkgever.

De ex-werkgever stelt zich op het standpunt dat de ex-werknemers het relatiebeding hebben overtreden door vier relaties en/of prospects van de ex-werkgever te contacteren. De ex-werknemers bestrijden dit en starten een kort geding procedure tot schorsing van het beding. Volgens hen is er onduidelijk wat onder “relaties en prospects” moet worden verstaan.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter volgt het standpunt van de ex-werknemers en oordeelt dat de ex-werkgever bij aanvang, maar ook bij het einde van het dienstverband geen duidelijkheid heeft verschaft over wat er volgens haar onder “relaties en prospects” dient te worden verstaan. Dit terwijl zij deze duidelijkheid op eenvoudige wijze had kúnnen verschaffen, bijvoorbeeld door aan de ex-werknemers een lijst met relaties en prospects te verstrekken die volgens haar onder het relatiebeding vallen.

Doordat de ex-werkgever deze duidelijkheid niet heeft verschaft, worden de ex-werknemers naar het oordeel van de kantonrechter als het ware "gegijzeld”. Zij kunnen immers geen  werkzaamheden voor de vof uitoefenen zonder het risico te lopen door de ex-werkgever te worden aangesproken wegens overtreding van het relatiebeding.

Deze onduidelijkheid dient voor rekening en risico van de werkgever te komen, aldus de kantonrechter. De vordering van werknemers tot schorsing van het relatiebeding wordt dan ook toegewezen.

Via deze link kunt u de gehele uitspraak lezen.

Conclusie

Ook uit deze uitspraak volgt maar weer hoe belangrijk het is om voldoende aandacht te besteden aan de formulering van een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst. Daarbij geldt dat voor zowel werkgever als werknemer duidelijk moet zijn wat onder “relaties” en/of “prospects” dient te worden verstaan. Deze duidelijkheid kan bijvoorbeeld, zoals door de kantonrechter geopperd, door middel van een relatielijst worden gegeven, maar er zijn ook zeker andere manieren. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Heeft u vragen over deze blog of andere arbeidsrechtelijke vraagstukken? Neem gerust contact op met Marjolein Moorman of één van onze andere arbeidsrechtspecialisten.

Geschreven door:

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisaties Privaatrecht en Arbeidsrecht. Ook heeft zij een semester aan de University of Aruba gestudeerd. Marjolein is bestuurslid van de Oranjevereniging Groningen en verantwoordelijk voor de 'juridische zaken'. Daarnaast is zij lid van de Jongeren Commerciële Club in Groningen.

Marjolein Moorman studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisaties Privaatrecht en Arbeidsrecht. Ook heeft zij een semester aan de University of Aruba gestudeerd. Marjolein is bestuurslid van de Oranjevereniging Groningen en verantwoordelijk voor de 'juridische zaken'. Daarnaast is zij lid van de Jongeren Commerciële Club in Groningen.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.