Arbeidsovereenkomst

 

Bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst

Ondanks het feit dat een arbeidsovereenkomst veel standaard bepalingen kent, is het verstandig om bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten onze advocaat arbeidsrecht in te schakelen. Goed opgestelde arbeidsovereenkomsten kunnen problemen in de toekomst voorkomen.

Onze advocaat arbeidsrecht zorgt ervoor dat er geen belangrijke zaken over het hoofd worden gezien, dat er geen misverstand kan ontstaan over de uitleg van bepalingen en dat de arbeidsovereenkomsten voldoen aan de wettelijke vereisten.

Onze arbeidsrecht advocaat kan u ook adviseren of het raadzaam is om in de arbeidsovereenkomst een aantal bijzondere bedingen op te nemen, zoals een geheimhoudingsbeding, concurrentiebeding, relatiebeding, boetebeding en/of anti-ronselbeding. 

Welke bedingen zijn er en wat houden ze in?

Geheimhoudingsbeding
Op grond van een geheimhoudingsbeding kan een werknemer worden verplicht om vertrouwelijke informatie van de werkgever geheim te houden en niet te delen met derden.  Een geheimhoudingsbeding kan zowel gelden voor de duur van de arbeidsovereenkomst als na afloop hiervan.

Concurrentiebeding
Op grond van een concurrentiebeding kan een werknemer worden beperkt om na het einde van zijn arbeidsovereenkomst in dienst te treden bij één van de concurrenten of zélf een concurrerende onderneming te gaan starten. Met een concurrentiebeding kan worden voorkomen dat de werknemer kennis en vertrouwelijke informatie van de werkgever mee zal nemen naar een concurrent.

Relatiebeding
Een relatiebeding is een bepaling in een overeenkomst waarin de werknemer wordt beperkt om na het einde van zijn of haar dienstverband bij de werkgever contact te onderhouden met relaties van de werkgever, zoals klanten of leveranciers. Met een relatiebeding kan worden voorkomen dat de werknemer klanten meeneemt naar een nieuwe werkgever of eigen onderneming. U leest meer over het relatiebeding in deze blog geschreven door collega Marjolein Moorman.

Anti-ronselbeding
Een anti-ronselbeding verbiedt een werknemer na het einde van zijn overeenkomst om werknemers van de werkgever te benaderen om bij een andere onderneming te gaan werken. Met een anti-ronselbeding kan dus worden voorkomen dat een werknemer andere werknemers “wegkaapt”.

Boetebeding
Een boetebeding is een bepaling in een arbeidsovereenkomst waarin staat dat een werknemer de werkgever een boete moet betalen als de werknemer zich niet houdt aan bepaalde afspraken in de arbeidsovereenkomst, zoals bovenstaande bedingen.

Van een boetebeding gaat een afschrikwekkend effect uit, waardoor de werknemer wordt aangespoord om de afspraken in de arbeidsovereenkomst na te komen.

Heeft u vragen over bovenstaande bedingen? Onze advocaat arbeidsrecht helpt u graag en denkt graag met u mee. Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken of wij iets voor u kunnen betekenen.

 

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.