Arbeidsrecht voor overheden

Sinds de WNRA (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) is het reguliere arbeidsrecht voor overheden gaan gelden. Dit betekent dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten als werknemers hebben gekregen. Deze omzetting heeft voor overheden veel voeten in de aarde gehad. Wij hebben verschillende overheden begeleid en ondersteund in het proces van de ambtelijke aanstelling en de Ambtenarenwet naar het reguliere arbeidsrecht voor overheden. Wij hebben dan ook ruime ervaring en veel kennis van de specifieke regels die gelden voor de bijzondere positie van de overheid als werkgever. Onze advocaten zijn zich er ook goed van bewust dat de organisatie van een overheid anders in elkaar steekt dan die van een commercieel bedrijf en dat ook de arbeidsrelatie tussen de overheid en haar medewerkers nog steeds anders is dan die van een gewone werknemer. Dit vraagt daarom vaak om een andere aanpak. 

Waar kan een advocaat die gespecialiseerd is in arbeidsrecht voor overheden u mee helpen?

Een overheid krijgt te maken met verschillende thema’s op het gebied van arbeidsrecht voor overheden. U moet u als (overheids)werkgever houden aan verschillende wetten en regelingen die de positie van uw werknemers beschermen. Wij begrijpen dat u soms door de bomen het bos niet meer ziet. Onze advocaat die gespecialiseerd is in arbeidsrecht voor overheden kan u bijvoorbeeld adviseren en ondersteunen bij:

 • het opstellen en controleren van arbeidsovereenkomsten;
 • vragen over uitleg van bepalingen in bijvoorbeeld de Cao Gemeenten of Cao voor de Provinciale sector;
 • ziekte en re-integratietrajecten van uw medewerkers;
 • reorganisatie en van-werk-naar-werktrajecten;
 • ontslag vanwege verstoorde arbeidsrelaties;
 • disfunctioneren, dossieropbouw en verbetertrajecten;
 • vragen over (boven)wettelijke uitkeringen bij ontslag;
 • klachten van uw medewerkers over grensoverschrijdend gedrag;
 • het opstellen, controleren en de naleving van gedragscodes;
 • het opleggen van disciplinaire maatregelen;
 • het opstellen, controleren en de naleving van de klokkenluidersregeling;
 • vragen over medezeggenschap van de ondernemingsraad en het politiek primaat.

Integriteit

Het handelen van de overheid en haar werknemers ligt onder een vergrootglas. Integriteit en betrouwbaarheid is dan ook een groot goed en een belangrijk thema waarover onze advocaten regelmatig adviseren. Bij het afleggen van de eed of belofte zweren de (overheids)werknemers dat zij zich zullen gedragen zoals een ‘goed ambtenaar dat betaamt’. Van de overheid wordt verwacht dat zij een goed integriteitsbeleid voeren en zullen optreden als dit beleid wordt overtreden. Dat kan gelden voor gedragingen van de werknemers op de werkvloer, maar ook daarbuiten. Het is van belang dat de overheid voortvarend, maar zorgvuldig te werk gaat bij (vermoedens van) integriteitsschendingen. Wij adviseren en begeleiden overheden regelmatig bij integriteitskwesties. 

Kennis van het arbeidsrecht voor overheden vergroten

Op de hoogte blijven van de actualiteiten in het arbeidsrecht voor overheden? Wij komen graag bij u langs om uw organisatie bij te praten. Neem contact met ons op om de mogelijkheden hiervoor te bespreken. Ook geven wij meerdere keren per jaar voor (overheids)werkgevers trainingen over actuele onderwerpen. Klik hier voor meer informatie of een overzicht van de geplande trainingen. 

Waar kunnen wij u nog meer bij helpen?

Naast kennis over het arbeidsrecht voor overheden, hebben wij ook alle juridische kennis in huis op andere vlakken waarmee u te maken kan krijgen als overheid. Zo hebben wij ook specialisten in huis op het gebied van onder andere bestuursrecht, omgevingsrecht, aanbestedingsrecht en staatssteun. Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder! Klik hier voor meer informatie over arbeidsrecht voor overheden.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.