De vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht | Deel 1: Introductie

  • event19-10-2020
  • schedule10:00
  • timer3 minuten

Het kan voorkomen dat de werkgever of de werknemer de arbeidsrelatie wil beëindigen. De voorwaarden waaronder de beëindiging plaatsvindt worden vaak geregeld in een vaststellingsovereenkomst, oftewel: een VSO. Hierin zal de werkgever de in goed overleg met de werknemer gemaakte afspraken zo duidelijk mogelijk vastleggen. Wat de gevolgen van zo’n vaststellingsovereenkomst zijn en waar u op moet letten, wordt uitgelegd in een vierdelige reeks blogs. In deze eerste blog een introductie over de vaststellingsovereenkomst.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een belangrijke overeenkomst omdat hierin de rechten en verplichtingen van partijen zijn opgenomen. Wat hierin is afgesproken, zal dus moeten worden nagekomen. Met een vaststellingsovereenkomst proberen werkgever en werknemer zekerheid te verkrijgen ten aanzien van feiten en omstandigheden waarover getwist werd of onzekerheid bestond. Het bijzondere daarvan is dat deze overeenkomst – achteraf bezien en onder bepaalde omstandigheden – zelfs in strijd mag zijn met dwingendrechtelijke regels.

Het is belangrijk dat u oplettend bent bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst, zodat u weet waarvoor u tekent. Het is voor de werknemer raadzaam om elk artikel goed door te lezen en als u het niet begrijpt, navraag te doen bij uw werkgever of zo nodig de hulp in te roepen van een advocaat. In sommige gevallen vergoedt de werkgever (een deel van) deze kosten van de werknemer. Ook de werkgever doet er verstandig aan om zich deugdelijk te laten voorlichten over het opstellen, de inhoud en de mogelijke gevolgen van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.

De inhoud van de vaststellingsovereenkomst

Voor de inhoud van een vaststellingsovereenkomst geldt contractvrijheid. Dit uitgangspunt brengt mee dat partijen in beginsel alles mogen afspraken wat zij willen. Een kleine greep aan onderwerpen die in de vaststellingsovereenkomst worden geregeld zijn: de hoogte van de ontslagvergoeding, de lengte van de opzegtermijn, het voortbestaan of vervallen van een concurrentiebeding, wel of geen vrijstelling van werk en de uitbetaling van eventuele resterende vakantiedagen.

Let op dat in de VSO in ieder geval moet staan:

  • de gegevens van werkgever en werknemer;
  • de datum waarop de vaststellingsovereenkomst is afgesloten;
  • de reden van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, en;
  • de datum waarop de arbeidsovereenkomst tot een einde komt.

Het is van belang dat de (overige) voorwaarden goed en duidelijk worden uitgeschreven zodat beide partijen weten wat er wordt bedoeld en wat van hen wordt verwacht na het ondertekenen van de overeenkomst. Onze tweede blog gaat in op de inhoud en de verschillende artikelen van de overeenkomst. Die inhoud is in het bijzonder relevant als na het sluiten van de VSO een WW-uitkering bij het UWV zal worden aangevraagd.

Doel: duidelijkheid tussen partijen

De inhoud van de vaststellingsovereenkomst is erop gericht aan beide partijen duidelijkheid te geven. De inhoud is in de meeste gevallen niet meer te veranderen als de overeenkomst eenmaal is getekend. In dit verband is het ook gebruikelijk dat partijen elkaar over een weer finale kwijting verlenen. Daarmee wordt bedoeld dat partijen, met uitzondering van de verplichtingen die in de overeenkomst staan vermeld, niets meer van elkaar te vorderen hebben. Toch leidt dit in de praktijk nog vaak tot onenigheden. De finale kwijting wordt in de derde blog behandeld.

Voorkomen is beter dan genezen

Om onenigheid of onduidelijkheid te voorkomen is het verstandig dat zowel de werkgever als de werknemer zich goed laten adviseren over de inhoud en formulering van de vaststellingsovereenkomst. Met name omdat de vaststellingsovereenkomst is bedoeld om toekomstige discussies en eventuele procedures te voorkomen. Een procedure wordt helaas niet altijd voorkomen, bijvoorbeeld als een partij de VSO niet (volledig) naleeft. Over de juridische afdwingbaarheid van de vaststellingsovereenkomst, wanprestatie en schadevergoeding gaat de vierde en laatste blog.

Wilt u meer weten over de vaststellingsovereenkomst? Blijf dan onze blogs volgen. In de volgende blogs gaan we dieper in op een aantal onderwerpen in verband met de VSO. Heeft u een vraag naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact op met Marjolein Moorman.

De vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht | Blogreeks

Geschreven door:

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisaties Privaatrecht en Arbeidsrecht. Ook heeft zij een semester aan de University of Aruba gestudeerd. Marjolein is bestuurslid van de Oranjevereniging Groningen en verantwoordelijk voor de 'juridische zaken'. Daarnaast is zij lid van de Jongeren Commerciële Club in Groningen.

Marjolein Moorman studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisaties Privaatrecht en Arbeidsrecht. Ook heeft zij een semester aan de University of Aruba gestudeerd. Marjolein is bestuurslid van de Oranjevereniging Groningen en verantwoordelijk voor de 'juridische zaken'. Daarnaast is zij lid van de Jongeren Commerciële Club in Groningen.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.