De taken en verantwoordelijkheden van het VvE-bestuur

  • event14-08-2023
  • schedule08:00
  • timer2 minuten

Een Vereniging van Eigenaars is een vereniging met een eigen karakter en niet te vergelijken met een ‘gewone’ vereniging. Dat blijkt ook uit de taken en verantwoordelijkheden van het VvE-bestuur.

Taken en verantwoordelijkheden van het VvE-bestuur

Het bestuur van een VvE heeft de belangrijke taak om de middelen van de vereniging te beheren. Ook dient het VvE-bestuur te zorgen voor de tenuitvoerlegging van besluiten van de vergadering van eigenaars, voor zover de splitsingsakte niet anders bepaalt.[1]

Beheershandelingen zijn gericht op het beheren van de gemeenschappelijke zaken en belangen. Dit betekent dat het VvE-bestuur het geld van de VvE moet beheren, moet zorgen voor een goede financiële administratie en de besluiten van de VvE moet uitvoeren. Daarnaast heeft het bestuur een controlerende taak.[2] De bevoegdheden van het bestuur zijn aanzienlijk beperkter dan de bevoegdheden van een bestuur bij een ‘gewone’ vereniging. Reden daarvoor is dat een appartementseigenaar automatisch (en verplicht) lid is van de VvE en een appartementseigenaar in beginsel hoofdelijk verbonden is voor de schulden van de VvE. Dat is anders bij een lidmaatschap van een ‘gewone’ vereniging.

De taken die de wet het VvE-bestuur oplegt, kunnen dus in de splitsingsakte, maar ook bij besluit van de vergadering van eigenaars, worden uitgebreid of beperkt. Zo kan het bestuur, op grond van art. 53 Modelreglement 2006 / art. 57 Modelreglement 2017, zonder opdracht van de vergadering van eigenaars beheersdaden verrichten als dit in verband met het spoedeisende karakter van die daden noodzakelijk is, maar zal het bestuur bijvoorbeeld voor het instellen van rechtsvorderingen steeds de machtiging van de vergadering nodig hebben. Voor het voeren van verweer geldt dit echter weer niet.

Aansprakelijkheid van het VvE-Bestuur voor haar taken en verantwoordelijkheden

Als het VvE-bestuur haar taken en verantwoordelijkheden niet goed uitvoert, zal daardoor ook de vereniging van eigenaars niet goed functioneren. Daarom kan een VvE-bestuurder aansprakelijk worden gesteld als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Daarvoor is nodig dat de bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt, gelet op het inzicht en de zorgvuldigheid die van een bestuurder mogen worden verwacht. Uit rechtspraak volgt dat daarvan niet snel sprake is en er een hoge drempel voor aansprakelijkheid geldt.

Een VvE-bestuurder kan aansprakelijk zijn als de VvE-bestuurder de financiële administratie niet op orde heeft en bijvoorbeeld bedragen onterecht heeft betaald of niet tijdig heeft verhaald op de debiteuren en de VvE daardoor wordt benadeeld. Ook kan het VvE-bestuur aansprakelijk zijn als het verzuimt om, ondanks de verplichting van art. 5:126 lid 2 BW, bedragen te reserveren voor het onderhoudsfonds.[3] Doorgaans heeft het VvE-bestuur een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering afgesloten, hetgeen vanzelfsprekend niet onverstandig is.

Heeft u vragen over de taken en verantwoordelijkheden en eventuele risico’s van het bestuur van de VvE? Neemt u dan gerust contact op met Frouke, Martijn of Rick.

[1] Art. 5:131 lid 3 BW.

[2] Art. 5:132 BW.

[3] Zie Kamerstukken II 2015/16, 34479, nr. 3, p. 23-24 (MvT).

Geschreven door:

Frouke Douma

Frouke heeft rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en in 2023 de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht cum laude afgerond. Naast haar werk is ze als buitenpromovenda verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze promotieonderzoek doet naar de positie van zekerheidsgerechtigden in internationale insolventieprocedures vanuit internationaal privaatrechtelijk perspectief. Frouke is lid van de Noordelijke Vastgoed Sociëteit, NCD (kring Friesland) en de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)

Frouke heeft rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en in 2023 de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht cum laude afgerond. Naast haar werk is ze als buitenpromovenda verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze promotieonderzoek doet naar de positie van zekerheidsgerechtigden in internationale insolventieprocedures vanuit internationaal privaatrechtelijk perspectief. Frouke is lid van de Noordelijke Vastgoed Sociëteit, NCD (kring Friesland) en de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.