Verstoorde arbeidsrelatie

Wanneer is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie?

Een verstoorde arbeidsrelatie is de meest voorkomende reden waarom een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Bij een arbeidsovereenkomst is er niet alleen sprake van een juridische verhouding tussen een werkgever en een werknemer, maar er is ook sprake van een relatie tussen personen. De onderlinge verhoudingen en het wederzijdse vertrouwen spelen dan ook een grote rol. Als dit geschaad wordt, leidt dit vaak tot een verstoorde arbeidsrelatie. We spreken dan ook van een verstoorde arbeidsrelatie als de arbeidsrelatie tussen de werkgever en werknemer zodanig onder druk staat dat dit leidt tot problemen in de onderlinge relatie. Dit kan verschillende oorzaken hebben, denk bijvoorbeeld aan een discussie over de werkzaamheden, botsende karakters, ruzies op de werkvloer, bepaald gedrag van de werknemer of een concreet voorval. Er kan ook sprake zijn van een verstoorde arbeidsrelatie tussen een leidinggevende en een werknemer of tussen collega’s onderling.

Hoe gaat u om met een verstoorde arbeidsrelatie?  

Als er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, is dit nog geen reden om de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen. Als werkgever wordt eerst van u verwacht dat u probeert om de verstoorde arbeidsrelatie op te lossen. Wat van u als werkgever in dat kader kan worden verwacht, hangt af van de specifieke situatie. Zo wordt bijvoorbeeld verwacht dat u in gesprek gaat met de werknemer of dat u een mediationtraject opstart. Ook wordt van u verwacht dat u kijkt naar andere mogelijkheden om de verstoorde arbeidsrelatie op te lossen, bijvoorbeeld door de werknemer over te plaatsen naar een andere afdeling of functie.

Wanneer is een verstoorde arbeidsrelatie reden voor ontslag?

Pas als blijkt dat de relatie zodanig ernstig en duurzaam is verstoord dat herstel van de arbeidsrelatie niet meer mogelijk is, is dit een grond om de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen. Of hiervan sprake is, hangt af van de specifieke omstandigheden. De ernst en duurzaamheid van de verstoorde arbeidsrelatie kunnen bijvoorbeeld blijken uit het feit dat de verstoring al enige tijd voortduurt. Dit kan echter ook blijken uit een concreet voorval dat zodanig ernstig is dat er sprake is van een onherstelbare vertrouwensbreuk. In ieder geval zult u als werkgever moeten kunnen aantonen dat u er alles aan heeft gedaan om de verstoorde arbeidsrelatie te herstellen, dan wel dat vanwege de ernst van de situatie die tot de verstoorde arbeidsrelatie heeft geleid niet van u kon worden verwacht de arbeidsovereenkomst te herstellen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze advocaat arbeidsrecht kan u adviseren en bijstaan als er een verstoorde arbeidsrelatie met een werknemer bestaat.  Onze advocaat arbeidsrecht kan u adviseren over wat in die situatie van u als werkgever wordt verwacht. Ook kan onze advocaat arbeidsrecht u adviseren en bijstaan bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een werknemer wegens een verstoorde arbeidsrelatie. Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken of wij iets voor u kunnen betekenen.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.