Ontslag op staande voet

Wat is een ontslag op staande voet?

Een ontslag op staande voet, ook wel een ontslag wegens dringende redenen genoemd, is een directe en onmiddellijke beëindiging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever vanwege ernstig wangedrag van de werknemer. Het is de zwaarste sanctie die een werkgever aan een werknemer kan geven. Door het ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst per direct. De werknemer zit dan per direct zonder inkomen. De werknemer heeft geen recht meer op loon en kan ook geen aanspraak maken op een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) en heeft voor een werknemer dan ook grote gevolgen. Een werkgever mag daarom hier niet zomaar toe overgaan.

Wanneer kan een ontslag op staande voet worden gegeven?

Er is sprake van een reden voor een ontslag op staande voet als de situatie zodanig ernstig is dat van de werkgever niet kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van situaties waarin een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is:

  • diefstal, verduistering of bedrog van de werknemer;
  • frauduleus handelen van de werknemer;
  • grensoverschrijdend (seksueel) gedrag;
  • het plegen van fysiek geweld tegen collega's, leidinggevenden of klanten, of het bedreigen van anderen;
  • het herhaaldelijk en opzettelijk weigeren om legitieme instructies of opdrachten van de werkgever op te volgen;
  • drank- of drugsgebruik op het werk;
  • ernstige schendingen van het bedrijfsbeleid;
  • het openbaren van bedrijfsgeheimen of vertrouwelijke informatie.

Het hangt af van de omstandigheden of een situatie zodanig ernstig is dat u als werkgever een dringende reden heeft om de werknemer op staande voet te ontslaan. Wij adviseren daarom om hierover altijd eerst onze advocaat arbeidsrecht om advies te vragen. Een onterecht gegeven ontslag op staande voet kan u als werkgever duur komen te staan. 

Risico’s bij een ontslag op staande voet

Het geven van een ontslag op staande voet is niet zonder risico’s. Als de werknemer vindt dat hij ten onrechte een ontslag op staande voet heeft gekregen, kan de werknemer dit aanvechten bij de kantonrechter. Als de kantonrechter de werknemer in het gelijk stelt en het ontslag onterecht is, moet de werkgever de werknemer terugnemen. De werknemer wil echter vaak niet meer terug en kan er ook voor kiezen om te berusten in het ontslag. In dat geval kan de werknemer aanspraak maken op een billijke vergoeding (soort schadevergoeding), de transitievergoeding en een gefixeerde schadevergoeding wegens het niet in acht nemen van een opzegtermijn. Afhankelijk van de hoogte van het salaris van de werknemer kan deze vergoeding oplopen tot tienduizenden euro’s. 

Maar ook als werkgever kunt u recht hebben op een vergoeding van de werknemer. Als de werknemer in het ongelijk wordt gesteld en het ontslag op staande voet terecht is gegeven, kunt u als werkgever aanspraak maken op een gefixeerde schadevergoeding. Deze gefixeerde schadevergoeding is gelijk gesteld aan het loon over de opzegtermijn die normaliter had gegolden als de werknemer de arbeidsovereenkomst had opgezegd. In de meeste gevallen is dit een maand. Als werkgever kunt u deze schadevergoeding ook inhouden op de eindafrekening van het loon. Veel werkgevers zijn hier niet van op de hoogte en laten hiermee geld liggen.

Onze advocaat arbeidsrecht zorgt ervoor dat uw risico’s bij een ontslag op staande voet zoveel mogelijk worden beperkt en kan u ook adviseren of het verstandig is om met de werknemer een beëindigingsregeling te proberen te treffen. Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken of wij iets voor u kunnen betekenen.

 

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.