Disfunctioneren en verbetertraject

Disfunctioneren

Disfunctioneren van werknemers komt vaak voor en kan leiden tot verschillende problemen op de werkvloer.  Werkgevers vinden het vaak lastig om werknemers aan te spreken op hun functioneren, bijvoorbeeld omdat de vrees is dat een werknemer zich ziek meldt of er een arbeidsconflict ontstaat. Als er problemen ontstaan binnen de organisatie omdat een werknemer veel fouten maakt of collega's er last van hebben, ontkomt u er als werkgever vaak niet aan om er toch iets aan te doen. Onze advocaat arbeidsrecht kan u hierbij helpen met een concreet stappenplan: het verbetertraject.

Onze advocaat arbeidsrecht kan u vertellen wat u kunt (en moet) doen als werkgever. Welke stappen u dient te zetten. Hoe u omgaat met een werknemer die de verbeterpunten niet erkent of weigert mee te werken, wanneer u een verbetertraject inzet, hoe dit verbetertraject eruit moet zien, wanneer een werknemer kan worden ontslagen als het traject niet slaagt en hoe u ermee omgaat als de werknemer zich ziek meldt of er een arbeidsconflict ontstaat.

Verbetertraject

 Een verbetertraject begint met het bespreken van het probleem. Als werkgever is het belangrijk om duidelijk te maken wat er niet goed gaat en wat er verwacht wordt van de werknemer. Het is belangrijk om in gesprek te gaan en samen te kijken naar mogelijke oplossingen. Op die manier weet de werknemer wat er van hem of haar wordt verwacht en kan er samen worden gewerkt aan verbetering.

In een verbetertraject worden afspraken gemaakt over hoe de werknemer zijn of haar werkzaamheden kan verbeteren. Deze afspraken worden vastgelegd in een verbeterplan. In het plan staat bijvoorbeeld welke specifieke doelen de werknemer moet behalen en welke stappen er nodig zijn om deze doelen te bereiken. Ook wordt vastgelegd welke ondersteuning de werknemer krijgt en hoe vaak er wordt geëvalueerd.

De duur van het verbetertraject is afhankelijk van de duur van het diensterverband en zal gemiddeld tussen de 4 tot 6 maanden duren. 

Een belangrijk onderdeel van het verbetertraject is de begeleiding van de werknemer. Het is aan de werkgever om ervoor te zorgen dat de werknemer de benodigde ondersteuning krijgt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van coaching, training of het aanbieden van extra feedback.

Ontslag wegens disfunctioneren

Het verbetertraject heeft als doel om de werknemer te helpen om zijn of haar functioneren te verbeteren. Als na afloop van het traject blijkt dat er geen of onvoldoende verbetering is opgetreden en werknemer niet kan worden herplaatst in een andere passende functie, is het mogelijk om de arbeidsovereenkomst van de werknemer te beëindigen.

Als werkgever dient u aan te tonen dat de werknemer voldoende in de gelegenheid is geweest om zijn functioneren te verbeteren en er sprake is geweest van een deugdelijke verbetertraject. Aangezien 80% van de ontslagzaken hierop strandt, is het raadzaam om als werkgever hierover tijdig advies in te winnen bij onze advocaat arbeidsrecht.

Ook als u als werknemer wordt gefronteerd met een verbetertraject of een ontslag wegens disfunctioneren kunt u terecht bij onze advocaat arbeidsrecht.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.