Arbeidsrecht voor de zorg


Waarom arbeidsrecht voor de zorg?

Arbeidsrecht voor de zorg is specifiek gericht op de sector zorg en welzijn. De sector zorg en welzijn is onderhevig aan strikte regelgeving, kwaliteitsnormen en ethische principes om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Het werken in de zorg brengt dan ook allerlei specifieke uitdagingen met zich mee voor werknemers en werkgevers. Daar komt ook nog eens bij dat de sector continue wordt geconfronteerd met veranderingen door de vergrijzende bevolking, veranderende zorgbehoeften en technologische ontwikkelingen. Ook dit heeft zijn weerslag op werken in de zorg. De zorg wordt al jaren geconfronteerd met een hoger ziekteverzuim en er is sprake van grote personeelstekorten. Als werkgever in de zorg staat u dan ook voor grote uitdagingen.

Als specialist in arbeidsrecht voor de zorg zijn wij bekend met deze uitdagingen. Wij hebben zowel ervaring met omvangrijke reorganisaties, als met individuele arbeidszaken. Hierdoor kunnen wij u altijd snel helpen en kunt u zich weer focussen op het verlenen van goede zorg.

Welke thema’s spelen er bij arbeidsrecht voor de zorg?

Als zorginstelling- of organisatie krijgt u te maken met verschillende thema’s op het gebied van arbeidsrecht voor de zorg. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • Flexibiliteit versus zekerheid: De zorgsector heeft vaak behoefte aan flexibele arbeidscontracten en/of de inzet van zzp’ers vanwege de wisselende vraag naar zorg. Het vinden van een balans tussen flexibiliteit en zekerheid is een uitdaging in de zorg.
 • Toenemende werkdruk en personeelstekort: De zorgsector kampt met een toenemende werkdruk en een tekort aan gekwalificeerd personeel.
 • Beloning en waardering: Veel zorgmedewerkers voelen zich ondergewaardeerd en vinden dat hun beloning niet in verhouding staat tot de verantwoordelijkheden en de complexiteit van het werk. Het vinden van een passende beloning binnen de grenzen van de cao en het creëren van een stimulerende werkomgeving is een belangrijke uitdaging.
 • Arbeidsomstandigheden en veiligheid: De zorgsector kan fysiek en mentaal veeleisend zijn, en het is belangrijk om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en veiligheid voor zorgmedewerkers.
 • Scholing en ontwikkeling: In de zorgsector is voortdurende scholing en ontwikkeling van belang om te voldoen aan de veranderende behoeften en eisen van de zorg.

Waar kan een advocaat die gespecialiseerd is in arbeidsrecht voor de zorg u mee helpen?

Onze advocaat die gespecialiseerd is in arbeidsrecht voor de zorg kan u bijvoorbeeld adviseren en ondersteunen bij:

 • het opstellen en controleren van arbeidsovereenkomsten;
 • de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een werknemer in goed overleg (“met wederzijds goedvinden”) bij bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsrelatie en het opstellen van een WW- vriendelijke vaststellingsovereenkomst;
 • het opstellen of beëindigen van overeenkomsten van opdracht van zzp’ers;
 • vragen over uitleg van bepalingen in bijvoorbeeld de Cao VVT, Cao Gehandicaptenzorg, Cao GGZ, Cao Ziekenhuizen, Cao Sociaal Werk, Cao Kinderopvang etc.;
 • ziekte en re-integratietrajecten van uw medewerkers;
 • ontslag (op staande voet) van een medewerker;
 • disfunctioneren, dossieropbouw en verbetertrajecten;
 • klachten van uw medewerkers over grensoverschrijdend gedrag;
 • het opstellen, controleren en de naleving van gedragscodes;
 • het opleggen van disciplinaire maatregelen;
 • vragen over medezeggenschap van de ondernemingsraad;
 • andere arbeidsrecht voor de zorg gerelateerde vragen over uw medewerkers.

Tuchtrecht in de zorg

Naast arbeidsrecht voor de zorg hebben wij ook veel kennis en ervaring in het adviseren en bijstaan van individuele zorgverleners bij de behandeling van klachten bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Klik hier voor meer informatie hierover. 

Waar kunnen wij u nog meer bij helpen?

Naast kennis over het arbeidsrecht voor de zorg, hebben wij ook alle juridische kennis in huis op andere vlakken waarmee u te maken kan krijgen als zorgorganisatie. Wordt u bijvoorbeeld geconfronteerd met verscherpt toezicht? Doet u mee aan een aanbesteding en heeft u hierover vragen? Of heeft u als organisatie andere juridische vraagstukken. Neem dan contact op met één van onze specialisten: Tom Nicolai, Femke Westra en Marjolein Moorman. Zij helpen u graag verder!

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.