Advocaat voor bestuurders

Als u als (statutair) bestuurder of directeur een arbeidsovereenkomst hebt, bent u als bestuurder ook gewoon werknemer van een organisatie. Op een bestuurder zijn in dat geval ook dezelfde arbeidsrechtelijke regels van toepassing als op een gewone werknemer. Toch zijn er een aantal belangrijke verschillen voor een bestuurder met een arbeidsovereenkomst. Het grootste verschil zit in de ontslagbescherming. Wij begrijpen dat dit soms complex kan zijn. Onze advocaat voor bestuurders helpt u hierbij dan ook graag.  

Daarnaast bekleedt u als bestuurder ook een bijzondere positie binnen de organisatie. U oefent als bestuurder het hoogste gezag uit binnen de organisatie. Als bestuurder heeft u ook nog te maken met de andere stakeholders van de organisatie, zoals aandeelhouders, een raad van commissarissen of een raad van toezicht. Onze advocaat voor bestuurders is zich goed bewust van de bijzondere positie van een bestuurder en heeft veel kennis en ervaring in het adviseren en begeleiden van bestuurders bij vragen over de eigen rechtspositie of juridische vraagstukken van de organisatie.

Waarom kiest u voor een advocaat voor bestuurders?

Bij het ontslag van een bestuurder gaat het vaak mis. Dit komt door de dubbele rechtsbetrekking die een bestuurder heeft: die van een bestuurder en die als werknemer. Als een werknemer als bestuurder wordt ontslagen, dan mag ook de arbeidsovereenkomst van de bestuurder worden opgezegd. Een werkgever van de bestuurder hoeft dan niet eerst naar de rechter zoals bij een gewone werknemer wel het geval is. Als bestuurder heeft u daarom minder ontslagbescherming als een gewone werknemer. Toch is het niet zo dat een bestuurder helemaal geen ontslagbescherming heeft. Een werkgever moet namelijk net als bij een gewone werknemer voor ontslag een van de in de wet genoemde redelijke grond hebben, zoals bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding of disfunctioneren. Dit wordt vaak vergeten.

Van een redelijke grond voor ontslag is niet zomaar sprake. Een werkgever dient zich hierover dan ook goed te laten informeren door een advocaat voor bestuurders. Als de juiste regels niet worden nageleefd dan kan dit een werkgever duur komen te staan. Een rechter kan het ontslag van een bestuurder niet terugdraaien, maar kan wel aan de bestuurder een billijke vergoeding (een vorm van schadevergoeding) toekennen als de redelijke grond voor het ontslag ontbreekt. Vanwege het vaak hoge salaris van een bestuurder kan dit bedrag behoorlijk oplopen.

Mocht u als bestuurder worden geconfronteerd met een ontslag, dan is het daarom verstandig onze advocaat voor bestuurders tijdig te raadplegen of u hiertegen nog iets kan doen of recht heeft op een schadevergoeding. Onze advocaat voor bestuurders zoekt dit graag voor u uit.

Als bestuurder kunt u ook werkzaam zijn op basis van een overeenkomst van opdracht. Er gelden dan weer andere regels in het geval van beëindiging van de overeenkomst. Ook in dat geval kunt u terecht bij onze advocaat voor bestuurders.

Waar kan een advocaat voor bestuurders u mee helpen?

Onze advocaat voor bestuurders kan u bijvoorbeeld adviseren en ondersteunen bij:

  • als u als bestuurder wordt ontslagen of als u als werkgever een bestuurder wil ontslaan;
  • klachten over ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag;
  • geschillen met werknemers waarmee u als bestuurder te maken kan krijgen;
  • het opstellen of controleren van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht voor een bestuurder;
  • vragen over een contractuele ontslagvergoeding;
  • toepassing van de Wet Normering Topinkomens (WNT);
  • vragen over diverse wetten en regelgeving waarvan u als bestuurder moet zorgen dat de organisatie deze naleeft, zoals bijvoorbeeld de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet Verbetering Poortwachter .

Waar kunnen wij u nog meer bij helpen?

Naast kennis van de advocaat voor bestuurders over het arbeidsrecht, hebben wij ook alle juridische kennis in huis op andere vlakken waarmee u als bestuurder te maken kan krijgen. Bijvoorbeeld als u als bestuurder in privé wordt aangesproken of als er een conflict ontstaat tussen de verschillende stakeholders van uw organisatie. Ook kunnen wij u helpen bij contractuele geschillen met leveranciers, klanten of andere partijen. Neem contact op met één van onze specialisten: Tom Nicolai, Femke Westra en Marjolein Moorman.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.