Werkgevers let op: u bent misschien onbewust aan een cao gebonden!

  • event27-01-2020
  • schedule10:00
  • timer2 minuten

In de vorige blog was het terug naar de basics voor wat betreft het cao-recht. Daarin werd uitgelegd welke rechten en verplichtingen een cao in het leven roepen, wie daarbij partij zijn, en vooral; wie aan een cao gebonden is. Deze blog maakt daarop een verdiepingsslag. De aanleiding daarvoor? We maken het in de praktijk regelmatig mee dat een werkgever onvrijwillig aan een cao wordt gehouden. Eerst even het geheugen opfrissen: hoe zat het ook alweer met de gebondenheid aan een cao?

Kortgezegd kunnen werkgever en werknemer aan een cao gebonden zijn op de volgende manieren:

- door lidmaatschap van één van de partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van de betreffende cao;

- door de betreffende cao met een incorporatiebeding in de arbeidsovereenkomst van toepassing te verklaren;

- doordat de betreffende cao algemeen verbindend is verklaard (avv).

Geen partij bij een cao, toch gebonden!

In de praktijk leidt vooral de derde mogelijkheid tot hoofdbrekens. Een cao kan door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) algemeen verbindend worden verklaard. Dit heeft tot gevolg dat alle werkgevers en werknemers die behoren tot een specifieke bedrijfstak, gebonden zijn aan de betreffende cao. Het maakt dan niet uit of partijen door lidmaatschap of een incorporatiebeding aan een cao zouden zijn gebonden. Partijen kunnen hierdoor dus onvrijwillig aan een cao worden gehouden, soms zonder dat zij dit weten.


Voor de werkgever is het daarom raadzaam van tijd tot tijd te onderzoeken of, en zo ja welke cao toegepast moet worden. In de praktijk gaat het hier meer dan eens mis. Regelmatig wordt een cao die algemeen verbindend is verklaard niet door de werkgever toegepast, terwijl zijn bedrijfsactiviteiten wel onder de werkingssfeer van deze cao vallen. In dat geval bestaat de kans dat werknemers bij werkgever aankloppen om de cao toe te gaan  passen. Daarbij is de kans dan groot dat werknemers met terugwerkende kracht (!) aanspraak maken op de arbeidsvoorwaarden uit de algemeen verbindend verklaarde cao, zoals een hoger loon. De werkgever dient op dit risico bedacht te zijn.

Bent u benieuwd of een cao in uw bedrijfstak algemeen verbindend is verklaard? Kijk dan op de website over cao's van het ministerie van SZW.

Conclusie

Het is voor werkgevers niet altijd duidelijk of zij een bepaalde cao moeten toepassen. In sommige gevallen bent u als werkgever zelfs aan een cao gebonden zonder dat u hiervan wetenschap heeft en zonder dat u stilstaat bij de mogelijke financiële consequenties hiervan.

Om te voorkomen dat u onbewust aan een cao bent gebonden met alle gevolgen van dien, is het van belang om te weten onder welke bedrijfstak u valt en te onderzoeken of daar een algemeen verbindend verklaarde cao voor geldt.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Marjolein Moorman.

Geschreven door:

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisaties Privaatrecht en Arbeidsrecht. Ook heeft zij een semester aan de University of Aruba gestudeerd. Marjolein is bestuurslid van de Oranjevereniging Groningen en verantwoordelijk voor de 'juridische zaken'. Daarnaast is zij lid van de Jongeren Commerciële Club in Groningen.

Marjolein Moorman studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisaties Privaatrecht en Arbeidsrecht. Ook heeft zij een semester aan de University of Aruba gestudeerd. Marjolein is bestuurslid van de Oranjevereniging Groningen en verantwoordelijk voor de 'juridische zaken'. Daarnaast is zij lid van de Jongeren Commerciële Club in Groningen.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.