VvE’s kunnen nu ook digitaal vergaderen én digitaal besluiten nemen UPDATE

  • event18-02-2021
  • schedule10:08
  • timer2 minuten

VvE’s mogen in verband met de coronacrisis niet bijeen komen. Dit kan voor veel VvE’s problemen opleveren, omdat bijvoorbeeld besluiten moeten worden genomen over (noodzakelijk) onderhoud, het vaststellen van de begroting, etc.

Frouke Douma had onlangs in haar praktijk te maken met het bestuur van een VvE die weigerde een vergadering bijeen te roepen, omdat dit niet zou kunnen volgens de coronamaatregelen. Haar cliënt wilde echter zijn appartement verhuren en had daarvoor toestemming van de vergadering nodig. De noodwet ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ biedt in dergelijke gevallen een oplossing. Hoe het precies zit met de noodwet en wat deze inhoudt voor VvE’s, leest u hier in deze blog.

De voorwaarden van digitaal vergaderen 

De noodwet maakt het mogelijk om digitaal te vergaderen én digitaal besluiten te nemen. Een digitale vergadering moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. De leden moeten de vergadering via een elektronisch communicatiemiddel kunnen volgen (bijvoorbeeld via een audiokanaal of livestream);

2. De leden moeten voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid worden gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de agendapunten;

3. Het bestuur van de VvE dient de vragen uiterlijk op de vergadering te beantwoorden. De antwoorden moeten tevens op de website van de VvE worden geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel (bijvoorbeeld per e-mail) worden gedeeld met de leden;

4. Tot slot moet het bestuur ervoor zorgen dat tijdens de vergadering vragen kunnen worden gesteld, tenzij dit in het licht van de omstandigheden van dat moment in redelijkheid niet van het bestuur kan worden gevraagd.

Als tijdens de vergadering besluiten worden genomen, maar niet is voldaan aan punt 3 en 4 zoals hierboven genoemd, dan is het genomen besluit tóch geldig.

De noodwet is tijdelijk

De noodwet is tijdelijk en vervalt op 1 september 2020.

Vragen?

Wilt u meer weten over digitaal vergaderen, lees dan ook onze blogs Update: Spoedwet inzake digitaal vergaderen en AVA en digitaal vergaderen. Heeft u een vraag naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact op met Frouke Douma.

Geschreven door:

Frouke Douma

Frouke heeft rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en in 2023 de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht cum laude afgerond. Naast haar werk is ze als buitenpromovenda verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze promotieonderzoek doet naar de positie van zekerheidsgerechtigden in internationale insolventieprocedures vanuit internationaal privaatrechtelijk perspectief. Frouke is lid van de Noordelijke Vastgoed Sociëteit, NCD (kring Friesland) en de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)

Frouke heeft rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en in 2023 de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht cum laude afgerond. Naast haar werk is ze als buitenpromovenda verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze promotieonderzoek doet naar de positie van zekerheidsgerechtigden in internationale insolventieprocedures vanuit internationaal privaatrechtelijk perspectief. Frouke is lid van de Noordelijke Vastgoed Sociëteit, NCD (kring Friesland) en de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.