Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020

  • event09-02-2021
  • schedule16:00
  • timer4 minuten

De coronacrisis duurt voort, met alle gevolgen van dien. Door de beperkende overheidsmaatregelen lopen veel ondernemers opdrachten mis, of hebben hun bedrijfsvoering zelfs geheel of gedeeltelijk stil moeten leggen terwijl in vele gevallen de betalingsverplichtingen ‘gewoon’ blijven bestaan. Doordat gezonde ondernemingen opeens nauwelijks tot geen omzet meer kunnen draaien, ontstaan er al snel liquiditeitsproblemen. Daardoor stapelen schulden zich op die vervolgens weer kunnen leiden tot een faillissementsaanvraag. En daar zit je als ondernemer – die voor de coronacrisis goede zaken draaide – niet op te wachten.

Ter voorkoming hiervan heeft de Rijksoverheid sinds maart 2020 al diverse (ingrijpende) maatregelen getroffen die liquiditeitsproblemen bij ondernemingen – als gevolg van de coronacrisis – moeten verlichten. Eén van die maatregelen is op 17 december 2020 in werking getreden; de Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020. De meest gestelde vragen en antwoorden over deze tijdelijke wet, leest u in deze blog.

Welk doel heeft de tijdelijke betalingsuitstelwet?

De tijdelijke betalingsuitstelwet 2020 heeft als doel te voorkomen dat gezonde ondernemingen omvallen door de huidige coronacrisis wegens acute liquiditeitstekorten. Het wetsvoorstel biedt in de kern de mogelijkheid om ondernemingen te behoeden voor zogeheten ‘vermijdbare’ faillissementen of ‘verhaalsacties’ (een verhaalsactie kan bijvoorbeeld een beslaglegging zijn) van haar schuldeisers. De Rijksoverheid probeert daarmee de schade als gevolg van het coronavirus aan de economie en ondernemers zoveel mogelijk te beperken.

Zijn er voorwaarden verbonden om een beroep te doen op deze tijdelijke wet? 

 Ja, die zijn er. Stel, u wordt als ondernemer geconfronteerd met een faillissementsaanvraag of een beslaglegging. Deze tijdelijke wet biedt u in dat geval de mogelijkheid om de rechtbank te verzoeken de faillissementsaanvraag aan te houden of de verhaalsacties (lees: de eventuele beslaglegging) te schorsen of zelfs op te heffen. Op die manier krijgt u als ondernemer uitstel van betaling. U krijg dan de gelegenheid om de bedrijfsvoering van uw onderneming opnieuw op te starten zodra de coronamaatregelen zullen worden versoepeld. U dient als ondernemer wel te voldoen aan enkele vereisten, want de rechtbank zal een verzoek tot aanhouding van een faillissementsaanvraag niet zo maar toewijzen.

Zo moet u in ieder geval kunnen aantonen dat uw onderneming:

  • tijdelijk niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen vanwege een gebrek aan liquide middelen, en;
  • het liquiditeitsprobleem hoofdzakelijk of uitsluitend is ontstaan door de beperkende maatregelen die de Rijksoverheid - in verband met het coronavirus - heeft afgekondigd, en;
  • vóór de afkondiging van de beperkende maatregelen van de Rijksoverheid geen liquiditeitsproblemen had, en;
  • toekomstperspectief en voldoende verdiencapaciteit moet bieden, en tot slot;
  • de schuldeiser die het faillissementsverzoek heeft ingesteld niet wezenlijk en onredelijk in haar belangen zal schaden met de aanhouding van het faillissementsverzoek.

U moet uw verzoek aan de rechter daarom goed kunnen onderbouwen en ook moeten voorzien van onderliggende documenten. Als de rechter uw verzoek tot aanhouding toewijst, geldt voor u(w onderneming) een uitstel van betaling van de op dat moment opeisbare vorderingen van de schuldeiser. Verder mag de schuldeiser de verbintenissen of verplichtingen jegens (uw) onderneming niet wijzigen, opschorten of beëindigen op grond van niet-voldoening van deze vorderingen.

Hoelang kan een faillissementsaanvraag aangehouden worden?

Een faillissementsaanvraag kan maximaal twee maanden worden aangehouden. U kunt de rechter verzoeken deze termijn, na het opnieuw toetsen van de hierboven genoemde vereisten, maximaal twee keer te verlengen voor een termijn van maximaal twee maanden. In totaal kan een faillissementsaanvraag of verhaalsactie dus zes maanden worden aangehouden.

De gevolgen van een toegewezen aanhoudingsverzoek

Gedurende de periode van aanhouding kan uw onderneming niet worden gedwongen tot betaling van schulden aan de faillissementsaanvragers die reeds voor de aanhouding opeisbaar waren. Dat houdt niet in dat er sprake is van een algeheel uitstel van betaling tegenover alle schuldeisers van uw onderneming. Daarnaast geldt het uitstel ook niet voor schulden die nadien opeisbaar zijn geworden. Ook wijzigt de uitstel van betaling de rangorde van uw schuldeisers niet. Mocht uw onderneming toch failliet gaan, dan behoudt de faillissementsaanvrager zijn rang en wordt de aanvrager niet anders behandeld.

Kan ik gewoon betalingen verrichten bij een dreigend faillissement?

Ja, maar wees wel alert! Het kan natuurlijk voorkomen dat de tijdelijke betalingsuitstel voor uw onderneming toch geen soelaas zal bieden en dat het faillissement uiteindelijk alsnog wordt uitgesproken. Normaliter kan de curator betalingen vernietigen die uw schuldeisers van u hebben ontvangen, omdat uw schuldeisers mogelijk wisten van een dreigend faillissement. U dient – ondanks het u verleende uitstel van betaling - het gezamenlijke schuldeisersbelang niet uit het oog te verliezen.

Voorziet de tijdelijke betalingsuitstelwet 2020 daarin een uitzondering?

Ja en nee, het is namelijk wel de bedoeling dat u als ondernemer - na de aanhouding van de faillissementsaanvraag - uw schulden kan blijven voldoen, zodat uw schulden niet verder oplopen. Dat laat onverlet dat u als ondernemer wel moet opletten bij het doen van dergelijke betalingen. Zoals gezegd mag u de belangen van de gezamenlijke schuldeisers niet schaden. Doet u dat wel en verkeert uw onderneming toch in staat van faillissement dan kan de curator deze betalingen alsnog vernietigen. Ook loopt u dan het risico om aansprakelijk gesteld te worden als blijkt dat u sommige schuldeisers heeft benadeeld door selectief te betalen.

Wanneer vervalt de tijdelijke wet?

In eerste instantie zou de wet gelden tot 1 december 2020. De wet is daarna verlengd tot 1 februari 2021. Vervolgens is bij besluit van 27 januari 2021 besloten dat het tijdstip van verval van de tijdelijke wet wordt vastgesteld op 1 april 2021.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Recentelijk heeft mijn kantoorgenoot mr. Ronald Klarus u uitgelegd wat de WHOA kan betekenen voor uw onderneming. Het kan voorkomen dat een betalingsuitstel onvoldoende gewicht in de schaal zal brengen. In bepaalde gevallen kan de WHOA uw onderneming daarom mogelijk ook helpen door middel van het herstructureren van uw onderneming. De procedure voor het starten van een WHOA-traject ziet uiteindelijk op het aanbieden en realiseren van een (dwang)akkoord met schuldeisers. Meer informatie over de WHOA vindt u hier.

Yspeert staat voor u klaar

Wilt u meer weten over de Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020, het WHOA-traject of wilt u juridisch advies op het gebied van herstructureringen en insolventie, neem dan contact op met een van onze advocaten en tevens herstructureringsdeskundigen mr. Ronald Klarus, mr. Hillie Lunter of mr. Sander Vos. Yspeert helpt u graag verder.

Geschreven door:

Ronald Klarus

Ronald Klarus heeft na zijn rechtenstudie de volgende opleidingen afgerond: de Specialistenopleiding Leergang Insolventierecht bij de Rijksuniversiteit Groningen (2010), de INSOLAD/Grotius specialistenopleiding Insolventierecht (2014), de INSOLAD/Grotius specialistenopleiding Financiële economie voor Insolventieadvocaten (2016). Daarnaast is Ronald lid van INSOLAD (landelijke Vereniging Insolventierecht Advocaten). Privé is hij bestuurslid van de organisatie van het jaarlijkse wielercriterium in Emmen (Gouden Pijl) en initiatiefnemer van de Emmens Nieuwjaarsbijeenkomst voor Ondernemers. Ronald is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Ronald Klarus heeft na zijn rechtenstudie de volgende opleidingen afgerond: de Specialistenopleiding Leergang Insolventierecht bij de Rijksuniversiteit Groningen (2010), de INSOLAD/Grotius specialistenopleiding Insolventierecht (2014), de INSOLAD/Grotius specialistenopleiding Financiële economie voor Insolventieadvocaten (2016). Daarnaast is Ronald lid van INSOLAD (landelijke Vereniging Insolventierecht Advocaten). Privé is hij bestuurslid van de organisatie van het jaarlijkse wielercriterium in Emmen (Gouden Pijl) en initiatiefnemer van de Emmens Nieuwjaarsbijeenkomst voor Ondernemers. Ronald is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.


Geschreven door:

Daan Schilstra

Daan Schilstra volgde zijn bachelor HBO Rechten aan de NHL Stenden in Leeuwarden. Daan heeft reeds ervaring opgedaan als incassospecialist bij een deurwaarderskantoor en was werkzaam in de bewindvoering. Daan is sinds 2019 verbonden aan Yspeert advocaten als Legal assistant. Zijn voornaamste focus zal liggen op de insolventiepraktijk. In dit kader heeft Daan in december 2021 de Leergang Wsnp succesvol afgerond.

Daan Schilstra volgde zijn bachelor HBO Rechten aan de NHL Stenden in Leeuwarden. Daan heeft reeds ervaring opgedaan als incassospecialist bij een deurwaarderskantoor en was werkzaam in de bewindvoering. Daan is sinds 2019 verbonden aan Yspeert advocaten als Legal assistant. Zijn voornaamste focus zal liggen op de insolventiepraktijk. In dit kader heeft Daan in december 2021 de Leergang Wsnp succesvol afgerond.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.