Stemmen binnen VvE kan ook digitaal

 • event04-06-2018
 • schedule10:56
 • timer1 minuut

Digitaal stemmen is geregeld in het nieuwe Modelreglement 2017. Veel VvE’s gebruiken echter een ouder modelreglement, waarin digitaal stemmen juist niet is geregeld. Is digitaal stemmen voor deze VvE’s dan mogelijk? In een uitspraak van augustus 2017 heeft de rechter zich hierover uitgelaten. Wat blijkt: digitaal stemmen binnen alle VvE’s is mogelijk, maar dit moet aan een aantal eisen voldoen.

Vereisten digitaal stemmen

De rechter heeft in de uitspraak bevestigd dat digitaal stemmen bij een VvE mogelijk is. Het stemmen moet echter wel ‘met waarborgen omkleed’ zijn. Er moeten enkele maatregelen genomen worden voordat digitaal stemmen aan de eisen voldoet.

Uit de rechtspraak en het Modelreglement 2017 komen de volgende eisen naar voren:

  • de stemgerechtigde moet zijn stemrecht kunnen uitoefenen;
  • digitaal uitgebrachte stemmen moeten per mail bevestigd worden;
  • de stemgerechtigde moet via het elektronisch stemmiddel te identificeren zijn;
  • de stemgerechtigde moet deel kunnen nemen aan de beraadslagingen van de vergadering;
  • er mag niet eerder dan 30 dagen voor de vergadering digitaal gestemd worden.

De VvE kan meer eisen toevoegen waar zij dat nodig acht.

Digitaal stemmen ‘onbeperkt mogelijk’

Ook VvE’s die een modelreglement van vóór 2017 hanteren, kunnen digitaal stemmen volgens de rechter. De VvE heeft in de procedure aangevoerd dat uit de parlementaire geschiedenis afgeleid moet worden dat digitaal stemmen “onbeperkt mogelijk” is. De rechter gaat hierin mee, mits het stemmen aan de bovenstaande eisen voldoet. Het maakt niet uit of digitaal stemmen al dan niet is geregeld in het splitsingsreglement.

Het is verstandig om het digitaal stemmen te regelen in het huishoudelijk reglement. Zo voorkomt u dat er later onduidelijkheid ontstaat.

Er zijn verschillende systemen op de markt die  het digitaal stemmen binnen VvE’s faciliteren.

Lees ook onze blog over het nieuw modelreglement VvE. Daarin vindt u de vijf grootste veranderingen in het Modelreglement 2017 en de gevolgen voor u.

Heeft u vragen over stemmen binnen uw VvE? Neem dan contact op met Frouke Douma

Geschreven door:

Frouke Douma

Frouke heeft rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en in 2023 de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht cum laude afgerond. Naast haar werk is ze als buitenpromovenda verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze promotieonderzoek doet naar de positie van zekerheidsgerechtigden in internationale insolventieprocedures vanuit internationaal privaatrechtelijk perspectief. Frouke is lid van de Noordelijke Vastgoed Sociëteit, NCD (kring Friesland) en de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)

Frouke heeft rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en in 2023 de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht cum laude afgerond. Naast haar werk is ze als buitenpromovenda verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze promotieonderzoek doet naar de positie van zekerheidsgerechtigden in internationale insolventieprocedures vanuit internationaal privaatrechtelijk perspectief. Frouke is lid van de Noordelijke Vastgoed Sociëteit, NCD (kring Friesland) en de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.