Nieuw modelreglement VvE!

  • event07-05-2018
  • schedule12:17
  • timer2 minuten

Na lang wachten is eind december 2017 het nieuwe modelreglement VvE 2017 definitief vastgesteld. In dit nieuwe modelreglement zijn een aantal dingen gewijzigd ten opzichte van het oude modelreglement 2006. In deze blog lichten wij de vijf belangrijkste veranderingen voor u uit.

Geldlening voor VvE mogelijk

De eerste grote verandering sluit aan bij een recente wetswijziging en maakt het voor VvE’s mogelijk om geld te lenen. De VvE kan dit geld alleen lenen ten behoeve van het beheer van gemeenschappelijke ruimten en gemeenschappelijke zaken.

Aansprakelijkheid nieuwe eigenaar voor schulden VvE

Daarnaast wijzigen de regels met betrekking tot schulden bij verkoop van een appartementsrecht. In tegenstelling tot eerdere modelreglementen, is de nieuwe eigenaar van het appartementsrecht aansprakelijk voor schulden die via de VvE verbonden zijn aan het appartementsrecht. De oude eigenaar is niet meer aansprakelijk voor de schulden die voortkomen uit zijn lidmaatschap van de VvE. Het Bestuur van de VvE is bij verkoop van het appartementsrecht verplicht om de schulden verbonden aan het appartement te registreren bij de notaris.

Minimale hoogte reservefonds

In het modelreglement 2006 werd het reservefonds verplicht gesteld. Het nieuwe modelreglement 2017 verplicht een VvE bovendien ervoor te zorgen dat er jaarlijks een minimaal bedrag in dit reservefonds zit. Dit geldt voor gebouwen die geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor wonen. De Vergadering van Eigenaars kan kiezen om de jaarlijkse bijdrage aan het reservefonds te doen:

    • op basis van het door de Vergadering opgesteld meerjarenonderhoudsplan; of
    • door het reserveren van minimaal 0,5 % van de herbouwwaarde van het gebouw.

Kiest uw VvE voor een bijdrage op basis van het meerjarenonderhoudsplan: dit plan mag niet ouder zijn dan vijf jaar. Verder moet het meerjarenonderhoudsplan alle te verrichten onderhouds- en herstelmaatregelen van de komende tien jaar bevatten.

Verbod op verhuur via Airbnb

Een derde grote verandering is dat het nieuwe modelreglement verhuur voor recreatie gedurende een of meer nachten verbiedt. Dit houdt in dat verhuur via een website als Airbnb verboden is.

Er zijn hierop twee uitzonderingen:

1. verhuur voor recreatie wordt toegestaan in de Akte van Splitsing;

2. verhuur voor recreatie wordt toegestaan door de Vergadering;

Wordt verhuur voor recreatie toegestaan, dan moet men er rekening mee houden dat de verhuur niet in strijd mag zijn met gemeentelijke regelingen en met verplichtingen tegenover andere personen. Daarnaast moet de toestemming opgenomen worden in het huishoudelijk reglement.

Gebruik gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken

De laatste grote verandering maakt het mogelijk dat slechts enkele appartementsrechthouders gebruik mogen maken van gemeenschappelijke gedeelten (zoals een dakterras) of zaken (bijvoorbeeld een lift). De andere houders van appartementsrechten kunnen uitgesloten worden van het gebruik van deze gedeelten of zaken.

Hier staat tegenover dat de houders die uitgesloten zijn van het gebruik, niet hoeven bij te dragen aan de kosten voor deze gedeelten of zaken.

Voor wie geldt het nieuwe modelreglement?

Het modelreglement VvE 2017 geldt voor alle VvE’s die zich opgericht na 1 januari 2018 en waarvan het splitsingsreglement bepaalt dat het modelreglement 2017 van toepassing is.

Is uw VvE voor deze datum opgericht, dan maakt u waarschijnlijk gebruik van een ouder modelreglement. Ook oudere VvE’s kunnen gebruik maken van het nieuwe modelreglement. Hiervoor moet uw VvE het splitsingsreglement wijzingen.

Wilt u weten of het gebruiken van het modelreglement 2017 verstandig is voor uw VvE of heeft u vragen over de consequenties van het nieuwe modelreglement voor uw VvE? Neem dan contact op met Frouke Douma.

Geschreven door:

Frouke Douma

Frouke heeft rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en in 2023 de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht cum laude afgerond. Naast haar werk is ze als buitenpromovenda verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze promotieonderzoek doet naar de positie van zekerheidsgerechtigden in internationale insolventieprocedures vanuit internationaal privaatrechtelijk perspectief. Frouke is lid van de Noordelijke Vastgoed Sociëteit, NCD (kring Friesland) en de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)

Frouke heeft rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en in 2023 de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht cum laude afgerond. Naast haar werk is ze als buitenpromovenda verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze promotieonderzoek doet naar de positie van zekerheidsgerechtigden in internationale insolventieprocedures vanuit internationaal privaatrechtelijk perspectief. Frouke is lid van de Noordelijke Vastgoed Sociëteit, NCD (kring Friesland) en de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.