NOW -regeling | Update

  • event17-08-2020
  • schedule10:00
  • timer2 minuten

Vanaf 2 april 2020 is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) van kracht en kunnen werkgevers subsidie als tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV. Inmiddels is er sprake van een NOW-1 en NOW-2.

Bij de invoering van de regeling heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Wouter Koolmees) aangegeven dat de regeling nauwlettend in de gaten wordt gehouden en waar mogelijk wordt aangepast. Ook werden er kamervragen aan de minister gesteld, omdat veel ondernemers tussen wal en schip dreigden te belanden. Bijvoorbeeld omdat ze recent een onderneming gestart zijn of omdat er sprake is van overgang van onderneming. Voor recent gestarte ondernemingen en ondernemingen die recent een overname hebben gedaan, geldt dat de regeling (inmiddels) voorziet in alternatieve rekenmethoden waardoor ondernemingen die hiermee te maken hebben tegemoet gekomen worden. Ook voor seizoensbedrijven zijn er aanpassingen gedaan. Seizoensbedrijven kennen immers een periodegebonden omzetpiek. Als gevolg daarvan kunnen zij soms onvoldoende gebruik maken van de tegemoetkoming.

Loonheffingennummer problematiek

De aanvraag voor de NOW, is gekoppeld aan het loonheffingennummer van het bedrijf. Hierdoor kan er door het UWV eenvoudig getoetst worden, maar voor sommige ondernemers levert dit problemen op.

Indien een onderneming veranderd is van rechtsvorm, wordt het loonheffingennummer gewijzigd. Hierdoor kan de aanvraag niet representatief zijn. Soms wordt de aanvraag dan zelfs afgewezen, omdat er door de verandering van het loonheffingennummer niet aan de criteria wordt voldaan. Stel een eenmanszaak met 30 werknemers wordt omgezet in een BV, dan krijgt de BV een ander loonheffingennummer toegekend. Het nummer van de eenmanszaak gaat niet over naar de BV met alle gevolgen van dien in het kader van de NOW. Het kan zijn dat er dan op de peildatum geen loonkosten zijn bij de BV die de aanvraag van de tegemoetkoming indient, omdat deze behoren bij de eenmanszaak met het andere loonheffingennummer. Er is dan geen relevante loonsom om subsidie over te verstrekken, met als gevolg dat de aanvraag wordt afgewezen.

De minister heeft aangegeven dat voor deze doelgroep geen algemene regeling komt, maar dat deze aanvragen zodanig beoordeeld en behandeld worden dat in zoveel mogelijk gevallen recht wordt gedaan aan de noodmaatregel. Met andere woorden, u moet hopen dat het UWV in deze situatie met u meedenkt. Het is dan ook verstandig om bezwaar in te dienen als uw aanvraag wordt afgewezen om deze reden (terwijl wel aan de overige criteria wordt voldaan). In mijn vorige blog over deze regeling, kunt u meer lezen over dit onderwerp.

Rechtspraak

Inmiddels zijn er twee uitspraken gedaan door de rechtbank Zeeland-West-Brabant in het kader van de NOW. Dit betroffen voorlopige voorzieningen. Eén van de uitspraken leidde niet tot een inhoudelijk oordeel omdat het bezwaar te laat was ingediend (ECLI:NL:RBZWB:2020:3129). In de andere uitspraak werd de aanvraag afgewezen omdat er nog geen loonaangifte was gedaan. De rechtbank oordeelde dat bij de beoordeling van het recht op subsidie uitgegaan moet worden van de loongegevens zoals deze uiterlijk op 15 mei 2020 zijn ingediend. Deze datum is een harde datum waarvan niet kan worden afgeweken, waarbij de rechtbank opmerkte dat de regeling (NOW 2) ook geen hardheidsclausule kent (ECLI:NL:RBZWB:2020:3479).

Voor meer informatie over dit onderwerp of inhoudelijke rechtsbijstand, neemt u dan gerust contact met Karin Kamps op.

Geschreven door:

Karin Kamps

Zoekt u een letselschade advocaat? Kijk dan ook op de site van Yspeert letselschade.  Ons advocatenkantoor adviseert slachtoffers en helpt hun schade vergoed te krijgen. Bij ons is het eerste gesprek altijd kosteloos. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies of voor meer informatie over de te nemen stappen. 

Zoekt u een letselschade advocaat? Kijk dan ook op de site van Yspeert letselschade.  Ons advocatenkantoor adviseert slachtoffers en helpt hun schade vergoed te krijgen. Bij ons is het eerste gesprek altijd kosteloos. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies of voor meer informatie over de te nemen stappen. 

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.