NOW-regeling: Mijn aanvraag is afgewezen, kan ik bezwaar maken?

  • event25-05-2020
  • schedule13:56
  • timer3 minuten

Vanaf 2 april 2020 is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) van kracht en kunnen werkgevers subsidie als tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV. Als u een aanvraag heeft ingediend, neemt het UWV een beslissing. Maar wat kunt u doen, als deze beslissing negatief uitpakt?

De beslissing wordt officieel genomen door ‘De Raad van Bestuur van het UWV’. Dit is een bestuursorgaan. De juridische consequentie hiervan is dat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing is. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beslissing van het UWV, bezwaar indienen. Let op dat u deze termijn in acht neemt. Bij een te laat ingediend bezwaar, volgt er geen inhoudelijke behandeling van uw bezwaarschrift.

Het UWV kan meerdere beslissingen nemen in het kader van de NOW. Nu de Awb van toepassing is, betekent dit dat er tegen elke beslissing apart bezwaar ingediend moet worden als u het er niet mee eens bent. U kunt er niet voor kiezen om alles in één te bundelen. Dit kan wel, maar alleen als de bezwaartermijn van zes weken van elke afzonderlijke beslissing nog niet verstreken is. Als er meerdere beslissingen worden genomen, zit er in de praktijk vaak meer dan zes weken tussen.

Welke beslissingen kunnen er bijvoorbeeld genomen worden? Naar aanleiding van de aanvraag, neemt het UWV een besluit tot subsidieverlening. Wordt de aanvraag toegewezen, dan neemt het UWV nog een tweede beslissing, de verstrekking van een voorschot. Na de subsidieverlening vraagt de werkgever een beschikking tot subsidievaststelling aan, die het definitieve subsidiebedrag bepaalt. U kunt echter ook een afwijzing krijgen van uw aanvraag of in een later stadium geconfronteerd worden met een terugvordering.

U kunt dus allerlei brieven ontvangen van het UWV. Waarbij u voor ogen moet houden dat als er sprake is van een besluit, u binnen zes weken bezwaar moet maken. Niet alle brieven zijn een besluit. Stel u krijgt naar aanleiding van de aanvraag een brief van het UWV dat er om nadere informatie wordt gevraagd. Dit is geen besluit, maar zo’n brief is wel belangrijk. Als u de verzochte informatie namelijk niet indient binnen de termijn die het UWV u hiervoor stelt, dan kan de aanvraag buiten behandeling worden gesteld. Tegen zo’n beslissing kunt u wel weer bezwaar indienen, maar deze procedure leidt meestal niet tot een inhoudelijke beoordeling.

Om niet van een koude kermis thuis te komen, dient u dus goed op te letten dat u tijdig bezwaar indient tegen elke negatieve beslissing van het UWV. Maar wanneer weet u of er sprake is van een besluit in de zin van de Awb of een gewone brief? Als er in de brief van het UWV staat dat u binnen zes weken bezwaar kunt u indienen, dan is er sprake van een besluit. Dit is dus een goed hulpmiddel. Helaas gaat deze vlieger niet altijd op, soms wordt deze rechtsmiddelenclausule (zoals dit genoemd wordt) vergeten.

Bezwaar dient u overigens bij het UWV zelf in. Als uw bezwaar af wordt gewezen (ongegrond wordt verklaard), dan kunt u binnen zes weken beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Tegen een beslissing van de rechtbank, staat hoger beroep open. Dit moet binnen zes weken na de uitspraak van de rechtbank ingediend worden bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

Al met al is het nog niet altijd even eenvoudig om zelf een bestuursrechtelijke procedure te voeren of überhaupt te weten of er wel of niet sprake is van een besluit. Voor meer informatie over dit onderwerp of inhoudelijke rechtsbijstand, neemt u dan gerust contact op met Karin Kamps.

Geschreven door:

Karin Kamps

Zoekt u een letselschade advocaat? Kijk dan ook op de site van Yspeert letselschade.  Ons advocatenkantoor adviseert slachtoffers en helpt hun schade vergoed te krijgen. Bij ons is het eerste gesprek altijd kosteloos. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies of voor meer informatie over de te nemen stappen. 

Zoekt u een letselschade advocaat? Kijk dan ook op de site van Yspeert letselschade.  Ons advocatenkantoor adviseert slachtoffers en helpt hun schade vergoed te krijgen. Bij ons is het eerste gesprek altijd kosteloos. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies of voor meer informatie over de te nemen stappen. 

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.