Het fasensysteem uitzendbureau: alles over fase A/1-2, fase B/3 en fase C/4

  • event31-05-2024
  • schedule08:00
  • timer3 minuten

Flexibiliteit is een groot goed binnen de uitzendbranche. Het fasensysteem uit de ABU- en NBBU-cao’s sluit daar goed op aan. Op basis van het fasensysteem is de vrijheid en flexibiliteit in de beginfase groot. Naarmate de uitzendkracht langer voor uw uitzendbureau werkt, en doorgroeit in de fasen, bouwt hij meer rechten op.

In deze blog staan we uitgebreid stil bij het fasensysteem en de rechten en verplichtingen die daarbij komen kijken.

Fasensysteem uitzendbureau: Fase A / fase 1-2 en de wekentelling

Als een uitzendkracht begint met werken voor een uitzendbureau, dan start hij volgens het fasensysteem uitzendbureau in fase A (ABU-cao) of fase 1-2 (NBBU-cao). Deze eerste fase duurt maximaal 52 gewerkte weken. Gedurende deze periode mag een onbeperkt aantal nieuwe contracten worden gesloten. Wél geldt sinds 1 juli 2023 een minimumduur van vier weken.

Bij de berekening van de 52 weken wordt iedere week waarin de uitzendkracht werkt of doorbetaalde vakantie geniet, meegeteld. Dit wordt ook wel de wekentelling genoemd. Daarbij is het niet van belang hoeveel uren de uitzendkracht in die weken werkt of vakantie heeft opgenomen. Ieder uur telt mee als een week voor de wekentelling. Bij een onderbreking van meer dan zes maanden start de wekentelling opnieuw.

Het uitzendbeding in een fase A / fase 1-2 uitzendovereenkomst

Op basis van de cao uitzendkrachten (ABU en NBBU) kan een uitzendovereenkomst in fase A / 1-2 van het fasensysteem in twee vormen worden aangegaan, namelijk mét en zónder uitzendbeding.

Een uitzendbeding is een bepaling die ervoor zorgt dat de uitzendovereenkomst met de uitzendkracht eindigt als de opdrachtgever (inlener) de terbeschikkingstelling actief beëindigt. Voorheen gold dit ook bij ziekte van de uitzendkracht. Sinds 1 juli 2023 is het uitzendbeding daarop niet meer van toepassing. Dat betekent dat de uitzendovereenkomst bij ziekte van de uitzendkracht doorloopt tot de overeengekomen einddatum.

Let op! Sinds 1 september 2023 moet expliciet in de uitzendovereenkomst worden vermeld of een uitzendbeding van toepassing is. Dit is dan dus niet meer vanzelfsprekend in fase A / 1-2.

Fasensysteem uitzendbureau: Fase B / fase 3

Na fase A / 1-2 komt de uitzendkracht volgens het fasesysteem uitzendbureau in fase B (ABU-cao) of fase 3 (NBBU-cao) terecht. In deze fase van het fasesysteem mag een uitzendbureau maximaal zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal drie jaar sluiten met de uitzendkracht.  

Tijdelijke onderbrekingen tellen in deze fase mee voor de periode van drie jaar. Bij een onderbreking van meer dan zes maanden geldt daarnaast ook in deze fase dat de wekentelling opnieuw – en weer bij fase A / 1-2 – begint.

Het uitzendbeding is vanaf deze fase niet meer van toepassing. Dat betekent dat de overeenkomst niet automatisch eindigt als de opdrachtgever (inlener) de terbeschikkingstelling beëindigt.

Fasensysteem uitzendbureau: Fase C / fase 4

De volgende en laatste fase uit het fasensysteem uitzendbureau is fase C (ABU-cao) of fase 4 (NBBU-cao). In deze fase sluit het uitzendbureau een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de uitzendkracht.

Ook in deze fase uit het fasensysteem geldt dat bij een onderbreking van meer dan zes maanden de wekentelling opnieuw – en weer bij fase A / 1-2 – begint.

(Tussentijds) beëindigen uitzendovereenkomst in fase A / 1-2, fase B / 3 en fase C / 4

Zoals hierboven is opgemerkt, eindigt een uitzendovereenkomst met uitzendbeding (fase A / 1-2) automatisch wanneer de opdrachtgever (inlener) de terbeschikkingstelling actief beëindigt. In de eerste 26 (gewerkte) weken geldt geen opzegtermijn. Heeft de terbeschikkingstelling langer dan 26 (gewerkte) weken geduurd, dan moet een uitzendbureau een ‘opzegtermijn’ van ten minste 10 dagen in acht nemen. Doet het uitzendbureau dit niet dan kan de uitzendkracht aanspraak maken op een vergoeding die gelijk is aan het loon over die periode.

Voor de uitzendkracht geldt geen opzegtermijn, maar wel een plicht om de opzegging van de uitzendovereenkomst uiterlijk één werkdag van te voren te doen.

Een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding (fase B / 3 en fase C / 4) kan alleen (tussentijds) worden beëindigd met wederzijds goedvinden of op basis van de wettelijke ontslaggronden en met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.  

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog over het fasensysteem? Kijk op onze arbeidsrecht pagina of neem gerust contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten: Tom Nicolai, Femke Westra of Marjolein Moorman.

Geschreven door:

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisaties Privaatrecht en Arbeidsrecht. Ook heeft zij een semester aan de University of Aruba gestudeerd. Marjolein is bestuurslid van de Oranjevereniging Groningen en verantwoordelijk voor de 'juridische zaken'. Daarnaast is zij lid van de Jongeren Commerciële Club in Groningen.

Marjolein Moorman studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisaties Privaatrecht en Arbeidsrecht. Ook heeft zij een semester aan de University of Aruba gestudeerd. Marjolein is bestuurslid van de Oranjevereniging Groningen en verantwoordelijk voor de 'juridische zaken'. Daarnaast is zij lid van de Jongeren Commerciële Club in Groningen.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.