De Omgevingswet trad in 2021 in werking | Intermezzo uitgestelde inwerkingtreding door coronamaatregelen | Deel III

 • event02-04-2020
 • schedule10:50
 • timer3 minuten

Uitstel inwerkingtreding Omgevingswet

Gisteren (geen 1 april-grap) heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de invoering van de Omgevingswet. De inwerkingtreding wordt uitgesteld. Met onze blogreeks* ‘De Omgevingswet treedt in 2023 in werking’ proberen wij een bijdrage te leveren aan uw voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet.

De voorgenomen invoering per 1 januari 2021 is volgens de minister niet (langer) haalbaar. De minister heeft bekent gemaakt dat de Omgevingswet in juli 2023 ingevoerd zal worden. Dat er een nieuwe vastgestelde datum is, is positief nieuws voor de lezers die hard aan de slag zijn met de voorbereiding.

Huidige stand van zaken

Op dit moment is de stand van zaken is als volgt.

AMvB’s
Het parlement heeft al een groot aantal wetgevingsonderdelen behandeld. De voorhang van vier AMvB’s zijn door de Tweede en Eerste Kamer behandeld. Een voorhang procedure is een procedure waarbij ‘lagere regelgeving’ voorgelegd wordt aan de beide kamers.

‘Voorgehangen’ besluiten in het kader van de Omgevingswet zijn:

 • Het Omgevingsbesluit
 • Het Besluit kwaliteit leefomgeving
 • Het Besluit activiteiten leefomgeving
 • Het Besluit bouwwerken leefomgeving

Het Aanvullingsbesluit Natuur ligt bij beide kamers in een voorhangprocedure nog voor.

Wetten
De Eerste Kamer heeft (na de Tweede Kamer) recent ingestemd met de voorstellen voor de:

 • Invoeringswet
 • Aanvullingswet Bodem
 • Aanvullingswet Geluid
 • Aanvullingswet Grondeigendom

De Aanvullingswet Natuur dient nog te worden behandeld in de Eerste Kamer. Als al deze wetten zijn aangenomen is volgens de minister het hele omgevingsrecht in de Omgevingswet geïntegreerd. Nadat de Natuurregelgeving het wetgevingsproces heeft doorlopen, wordt het Koninklijk Besluit waarmee de wetgeving in werking kan treden aan de beide kamers voorgelegd.

Andere wetten waarop de invoering van de Omgevingswet invloed heeft zijn het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten en het voorstel voor de Wet elektronische publicaties.

Uitdagingen inwerktreding en implementatie van de Omgevingswet

De minister constateert dat het proces richting inwerkingtreding en implementatie van de Omgevingswet een aantal stevige uitdagingen kent.

De volgende uitdagingen acht de minister relevant:

  • Het voorstel voor de Aanvullingswet en het ontwerp van het Aanvullingsbesluit Natuur liggen momenteel als laatste inhoudelijke wetgevingsproducten van het stelsel van de Omgevingswet voor in de Eerste Kamer. De mondelinge behandeling vindt later plaats dan gepland.
  • Eerder heeft de minister een vertraging gemeld in het beschikbaar komen van de standaard voor de publicatie van Omgevingswetdocumenten in het Digitaal Systeem (DSO). Hierdoor wordt de implementatie door leveranciers van plansystemen vertraagd.
  • De verwerving en implementatie van lokale software door betrokken overheden komt niet voortvarend genoeg op gang. In de brief van 1 april wordt hierover opgemerkt dat zowel onvoldoende duidelijkheid een rol speelt (bijvoorbeeld ten aanzien van oplevering van DSO-onderdelen, aansluit- en oefenmogelijkheden, beschikbaarheid van software in de markt) als de gehanteerde implementatie- en verwervingsaanpak door overheden.

Verzwaring uitdagingen door getroffen corona-maatregelen

Zoals gezegd gaat de voorbereiding op de Omgevingswet (zowel door de decentrale overheden als de wetgevingsjuristen) onverminderd door. De minister heeft de verwachting dat ook de coronamaatregelen invloed hebben op de implementatie van de Omgevingswet. De combinatie van deze uitdagingen en de maatregelen die rond het coronavirus zijn getroffen maakt dat de voorgenomen inwerkingtreding niet haalbaar is.

De minister belooft de Tweede Kamer maandelijks te informeren over de ontwikkelingen. Uiteraard houden wij u van relevante ontwikkelingen op de hoogte.

*

Geschreven door:

Elzelou Grit

Elzelou Grit studeerde Nederlands Recht (cum laude) specialisatie Staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte bij twee (middel)grote advocatenkantoren in Noord-Nederland en bij een bestuursrechtelijk en bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau voor overheden. Elzelou volgde de specialisatieopleiding Omgevingsrecht (voorheen ruimtelijke ordening en milieu) aan de Grotius Academie in Nijmegen. Elzelou was tot voor kort lid/voorzitter van de Commissie Bezwaar en Beroep van de Provincie Flevoland. Deze commissie adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de rechtmatigheid van genomen besluiten. Elzelou is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Elzelou Grit studeerde Nederlands Recht (cum laude) specialisatie Staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte bij twee (middel)grote advocatenkantoren in Noord-Nederland en bij een bestuursrechtelijk en bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau voor overheden. Elzelou volgde de specialisatieopleiding Omgevingsrecht (voorheen ruimtelijke ordening en milieu) aan de Grotius Academie in Nijmegen. Elzelou was tot voor kort lid/voorzitter van de Commissie Bezwaar en Beroep van de Provincie Flevoland. Deze commissie adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de rechtmatigheid van genomen besluiten. Elzelou is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.