Aansprakelijkheid wegbeheerders

  • event11-02-2022
  • schedule10:00
  • timer3 minuten

Gemeente op grond van art. 6:174 BW aansprakelijk; gebrekkig kruispunt.

De rechtbank Rotterdam oordeelde recentelijk dat de gemeente Rotterdam als wegbeheerder aansprakelijk is voor het letsel dat een motorrijder op 26 april 2016 heeft opgelopen. Op die dag kwam de motorrijder op een kruising in botsing met een automobilist. De automobilist had voorrang. Dit is een blog over de aansprakelijkheid wegbeheerders.

Gemeente als wegbeheerder

De Gemeente Rotterdam was wegbeheerder van de weg waar het ongeluk plaatsvond. De motorrijder stelt dat de voorrangssituatie op de kruising onduidelijk was. Hierdoor wordt er volgens hem een gevaarlijke situatie gecreëerd. Er waren al meerdere ongelukken gebeurd, vanwege de onduidelijke situatie. Over een groot deel van de weg hebben de zijstraten geen voorrang. Op de plek van het ongeval is dit echter anders. Na de eerdere ongelukken heeft de gemeente een waarschuwingsbord geplaatst (gevaarlijk kruispunt) maar dit bord valt niet goed op.

Gemeente aansprakelijk voor een gebrekkige opstal (art. 6:174 BW)

De motorrijder stelt de gemeente aansprakelijk op grond van art. 6:174 BW (gebrekkig opstal). In het arrest van 7 oktober 2016 heeft de Hoge Raad over de aansprakelijkheid wegbeheerders overwogen dat op de wegbeheerder de plicht rust ervoor te zorgen dat de toestand van de weg de veiligheid van personen en zaken niet in gevaar brengt. Het enkele feit dat de weg ter plaatse gevaar oplevert, is echter onvoldoende voor het oordeel dat de weg niet voldoet aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden mogen worden gesteld. Een gemeente is pas aansprakelijk voor een weg als gebrekkige opstal op het moment dat de weg niet aan die eisen voldoet.

Eisen waaraan een weg van een wegbeheerder moet voldoen

Voor het antwoord op de vraag of de kruising ten tijde van het ongeval voldeed aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden mochten worden gesteld, acht de rechtbank het volgende van belang:

  • Naar aanleiding van het ongeval, is er een verkeersanalyse uitgevoerd en is er onderzoek gedaan door de officier van justitie. Uit de verkeersanalyse is gebleken dat de situatie onduidelijk is. Ook werd niet voldaan aan de eisen van een uitritconstructie. De officier van justitie spreekt van een verwarrende en (daardoor) onveilige situatie.
  • De gemeente heeft kort voor het ongeval een waarschuwingsbord geplaatst, maar dit heeft er niet toe geleid dat de situatie duidelijker en veiliger is geworden. Bovendien stond het bord volgens de toepasselijke CROW-richtlijnen te dicht op de kruising.

De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat de kruising niet voldeed aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden mochten worden gesteld en dus gebrekkig was. Voor de motorrijder betekent dit, dat de gemeente op grond van artikel 6:174 BW aansprakelijk is. De gemeente dient de geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade van de motorrijder te vergoeden.

Gemeente als wegbeheerder in dit geval aansprakelijk, schadevergoeding

De motorrijder kon zijn schade niet verhalen op de automobilist, omdat hij geen voorrang had verleend. Door de gemeente als wegbeheerder (succesvol) aansprakelijk te stellen, krijgt hij uiteindelijk toch zijn schade vergoed.

Gemeente registreer gevaarlijke situaties en neem verkeersmaatregelen

Uit deze uitspraak blijkt dat het voor wegbeheerders belangrijk is dat zij adequaat ingrijpen als er signalen komen over een gevaarlijke situatie en dat de juiste verkeersmaatregelen worden getroffen. Hier was er wel een bord geplaatst, maar dit bord stond niet op de juiste plaats. Het was niet goed zichtbaar vanwege geparkeerde auto’s. Ook kwam in deze procedure aan het licht dat het de gemeente eigenlijk niet duidelijk was wat nu wat nu precies het gevolg was van de plaatsing van het bord.

Wilt u meer informatie over de aansprakelijkheid als wegbeheerder of wilt u advies over uw aansprakelijkheid als wegbeheerder, neemt u dan gerust contact op. Uw eerste aanspreekpunt is Karin Kamps of kijk voor meer informatie op onze letselschade pagina.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBROT:2022:595&showbutton=true&keyword=letsel

Geschreven door:

Karin Kamps

Zoekt u een letselschade advocaat? Kijk dan ook op de site van Yspeert letselschade.  Ons advocatenkantoor adviseert slachtoffers en helpt hun schade vergoed te krijgen. Bij ons is het eerste gesprek altijd kosteloos. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies of voor meer informatie over de te nemen stappen. 

Zoekt u een letselschade advocaat? Kijk dan ook op de site van Yspeert letselschade.  Ons advocatenkantoor adviseert slachtoffers en helpt hun schade vergoed te krijgen. Bij ons is het eerste gesprek altijd kosteloos. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies of voor meer informatie over de te nemen stappen. 

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.