mr. D. (Doreth) Loonstra

‘Winnen zonder blindelings de aanval te zoeken’

Als advocaat ben ik werkzaam in de bestuursrecht- en de bouwrecht praktijk. Dat betekent dat ik mij bezig houd met zaken waarbij een overheid of een bouwer partij is. Overheden hebben bevoegdheden die vergaand in kunnen grijpen op de mogelijkheden van ondernemingen en particulieren. Voor zowel een overheid als een onderneming is het van belang dat deze eenzijdige bevoegdheidsuitoefening zorgvuldig en rechtmatig verloopt met inachtneming van alle betrokken belangen. Het bestuursrecht beslaat een breed spectrum met raakvlakken in het civiele recht en strafrecht. Daaraan verwant is het bouwrecht. Projecten beginnen vaak met een plan tot ontwikkeling van een braakliggend terrein of een herontwikkeling van bestaand vastgoed. Juist die regelgeving op verschillende onderwerpen, die ook nog eens per locatie kan verschillen, levert in de praktijk een uitdagende puzzel op.

Als nuchtere Friezin sta ik voor een praktische en oplossingsgerichte aanpak. Door mijn directe en open houding weten partijen snel waar zij aan toe zijn. Ik verlies daarbij de menselijke kant niet uit het oog. Als sporter heb ik geleerd dat winnen belangrijk is, maar dat blindelings de aanval zoeken niet altijd het gewenste resultaat oplevert.

Ik vind het belangrijk om pragmatische oplossingen te bedenken voor concrete problemen. Problemen moeten niet opgeblazen worden met allerhande juridische argumenten, maar snel, adequaat en juridisch juist worden aangepakt. In mijn werk ben ik een echte teamplayer. Een zaak beperkt zich zelden tot één rechtsgebied. Juist door nauwe samenwerking met de klant en collega’s komen we tot het beste resultaat.

Doreth studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met de specialisatie Staats- en bestuursrecht. Tijdens haar studie was zij onder meer werkzaam bij de vakgroep Staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde op de Rijksuniversiteit Groningen. Doreth is onderdeel van het brancheteam Overheid, waarbij zij zich voornamelijk toelegt op het omgevingsrecht, bouwrecht en algemeen bestuursrecht.

Publicaties van Doreth

Publicaties van Doreth Loonstra