Blijvend letsel na verkeersongeval

Jaarlijks raken er ongeveer 430.000 personen betrokken bij een verkeersongeval. Ongeveer 21.000 mensen raken hierdoor ernstig gewond en ongeveer 600 mensen komen zelfs te overlijden. Er zijn allerlei soorten verkeersongevallen. Bijvoorbeeld een ongeval tussen een automobilist en een fietser, maar ook tussen twee automobilisten of een fietser en een scooter. Echter, bijna tweederde van het aantal ernstige verkeersgewonden bestaat uit fietsers. Het overgrote deel daarvan is gewond geraakt door een ongeluk met een motorvoertuig, zoals een auto.

Verkeersongeval en aansprakelijkheid

Steekt u als voetganger het zebrapad over en wordt u aangereden door een automobilist, dan is duidelijk dat de automobilist aansprakelijk is. Niet elke zaak is zo eenvoudig. Soms dient er eerst onderzoek gedaan te worden naar de toedracht van het ongeval, moet er informatie opgevraagd worden, zoals een proces-verbaal, of dienen er getuigen gehoord te worden. Maar ook als de aansprakelijkheid vaststaat, wil dit nog niet zeggen dat de verzekeraar alle schade vergoedt. Bijvoorbeeld bij whiplashzaken is er vaak discussie over de hoogte van de schadevergoeding. Bij een whiplash proberen verzekeraars vaak alternatieve oorzaken voor de schade aan te dragen.

Waarom een letselschade advocaat bij een verkeersongeval?

Als advocaat kunnen wij, in tegenstelling tot een letselschadebureau, ook procederen als dit noodzakelijk is. Dit is een groot voordeel omdat niet in elke zaak de aansprakelijkheid zonder tussenkomst van de rechter erkend wordt. Maar ook na erkenning van de aansprakelijkheid is het soms nodig om te procederen. Hierbij kunt u denken aan een deelgeschilprocedure of het indienen van een verzoek tot een voorlopig deskundigenbericht. Ook bent u gewaarborgd van kwaliteit. Een advocaat is jaarlijks verplicht om bijscholing te volgen op zijn vakgebied.

Wat kan een letselschade advocaat van Yspeert advocaten voor u betekenen bij een verkeersongeval?

Heeft u letsel opgelopen als gevolg van een verkeersongeval, bijvoorbeeld een whiplash of een dwarslaesie, of is er sprake van overlijden als gevolg van een verkeersongeval, dan is deskundige bijstand door een letselschade advocaat van groot belang. Bij Yspeert advocaten bent u hiervoor aan het juiste adres.

Als slachtoffer komt er een hoop op u af. Wij kunnen u veel uit handen nemen. Als eerste kunnen wij voor u beoordelen wie er aansprakelijk is en de aansprakelijke partij aanschrijven. Als de aansprakelijkheid is erkend, brengen wij de schade in kaart en vragen wij een voorschot aan bij de verzekeraar. Ook wordt er medische informatie opgevraagd en medisch advies ingewonnen. Maar ook bij het inschakelen van een arbeidsdeskundige of het regelen van huishoudelijke hulp staan wij u bij. Wij hebben veel kennis op het gebied van aanverwante zaken zoals de Ziektewet, WIA, Wmo en bijstand. Door het letsel komen slachtoffers hier vaak mee in aanraking. U kunt hierbij denken aan een afwijzing van een WIA-uitkering. Wij hoeven u niet door te verwijzen naar een andere advocaat, maar kunnen de bezwaarprocedure tegen het UWV voor u voeren. Ook hebben wij veel ervaring met het bijstaan van ondernemers met letselschade.

Wat zijn de kosten van een letselschade advocaat bij een verkeersongeval?

Als de aansprakelijkheid is erkend, worden de redelijke kosten voor rechtsbijstand door de aansprakelijke partij vergoed. Als de aansprakelijkheid nog niet erkend is of er moet een procedure gevoerd worden, dan ligt dit anders. Van tevoren wordt het kostenplaatje duidelijk met u overlegd, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Indien nodig kunt u gebruik maken van gefinancierde rechtshulp (toevoeging) of uw rechtsbijstandsverzekering.

Een verkeersongeval? Yspeert advocaten heeft vestigingen in Groningen, Drachten en Emmen

Wilt u meer informatie over letselschade bij een verkeersongeval? Dan kunt u terecht bij Yspeert letselschade. Het eerste gesprek en een eerste inschatting van de haalbaarheid van uw zaak is altijd gratis. 

Uw eerste aanspreekpunten:
Aanspreekpunt Sjoerd de Jong

Sjoerd studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisatie Privaatrecht. Na de studie heeft Sjoerd drie jaar bij een verzekeraar gewerkt waar hij zich bezighield met verzekeringsrecht, verkeersrecht en aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het voeren van gerechtelijke procedures.

Sjoerd studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisatie Privaatrecht. Na de studie heeft Sjoerd drie jaar bij een verzekeraar gewerkt waar hij zich bezighield met verzekeringsrecht, verkeersrecht en aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het voeren van gerechtelijke procedures.

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.