Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering uitgebreid

  • event10-06-2020
  • schedule08:47
  • timer1 minuut

VRIJE ADVOCAATKEUZE BIJ RECHTSBIJSTANDVERZEKERING UITGEBREID: OOK BIJ BEMIDDELING EN BUITENGERECHTELIJKE ONDERHANDELINGEN

Vele particulieren en ondernemingen hebben een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Rechtshulp wordt vaak verleend door een medewerker of voorkeursadvocaat van de verzekeraar. Maar wat als u zelf een advocaat wilt inschakelen?

Sinds 2013 vrije advocaatkeuze bij procedure

Over dit onderwerp is de afgelopen jaren meerdere malen geprocedeerd tot aan het hoogste orgaan. Het Europese Hof van Justitie (maar ook onze Hoge Raad) heeft voor verzekerden gunstig geoordeeld, met als gevolg dat er recht bestaat op vrije advocaatkeuze als er sprake is van een procedure. Dit geldt zowel voor een civiele procedure als voor een bestuursrechtelijke of administratieve procedure. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook een ontslagprocedure bij het UWV hieronder valt of een bezwaarprocedure tegen de gemeente.

Het begrip “gerechtelijke procedure” wordt ruimer uitgelegd

Het recht op vrije advocaatkeuze is recentelijk verder verruimd door het Europese Hof van Justitie (ECLI:EU:C:2020:372, Arrest van het Hof, Derde kamer, van 14 mei 2020).
Uit dit arrest volgt, kort gezegd, dat een verzekerde onder de rechtsbijstandverzekering ook een vrije advocaatkeuze heeft bij een bemiddeling en bij buitengerechtelijke onderhandelingen. Het Europese Hof van Justitie overweegt namelijk dat elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, dient te vallen onder het begrip „gerechtelijke procedure” in de zin van artikel 201 van richtlijn 2009/138.

Eerder een “eigen” advocaat

Tot voor kort was het dus zo dat er alleen recht bestond op vrije advocaatkeuze als er sprake was van een procedure. Door deze recente uitspraak, bestaat er ook in de voorfase al recht op een zelf gekozen advocaat. Een goede ontwikkeling voor verzekerden.

Wij informeren u graag over uw mogelijkheden. Voor vragen kunt u contact opnemen met Sjoerd de Jong.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.