Versoepelingsmogelijkheden voor belastingschulden vanwege corona

  • event24-11-2022
  • schedule08:00
  • timer4 minuten

Ondernemers konden voorheen, in het geval hun bedrijf betalingsproblemen had vanwege de coronacrisis, bijzonder uitstel van betaling verleend krijgen van de belastingdienst. Van uitstel komt bij de fiscus echter geen afstel en ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid tot bijzonder uitstel van betaling, zijn sinds 1 oktober 2022 verplicht de hierdoor opgebouwde belastingschuld af te lossen. In deze blog leest u meer over belastingschulden vanwege corona en de versoepelingsmogelijkheden.

De belastingdienst heeft voor belastingschulden vanwege corona een betalingsregeling opgezet. Kort weergegeven heeft een ondernemer in de regel van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om de tijdens de coronacrisis opgebouwde belastingschuld af te betalen. Gedurende deze vijf jaar moet de ondernemer iedere maand een vast bedrag betalen aan de belastingdienst, inclusief invorderingsrente. Dit vaste termijnbedrag wordt bij beschikking door de belastingdienst vooraf vastgesteld. De opgebouwde belastingschulden vanwege corona wordt dan in 60 gelijke termijnen afgelost. Een uitzondering hierop is wanneer de ondernemer op of na 1 augustus 2022 al een gedeelte van zijn belastingschuld heeft afbetaald. In dat geval wordt de belastingschuld in minder dan 60 termijnen afgelost. Het vooraf door de belastingdienst vastgestelde termijnbedrag blijft echter gelijk, alleen de looptijd van de betalingsregeling is korter.

Maar wat als een ondernemer de belastingschuld niet overeenkomstig bovengenoemde betalingsregeling af kan lossen? In dat geval zijn er drie versoepelingsmogelijkheden voor opgebouwde belastingschulden vanwege corona.

Welke versoepelingsmogelijkheden voor belastingschulden vanwege corona zijn er?

De eerste versoepelingsmogelijkheid voor belastingschulden vanwege corona is om niet per maand de belastingschuld af te lossen, maar per kwartaal. De hiervoor geldende voorwaarde is dat de ondernemer vanaf 1 april 2022 steeds heeft voldaan aan zijn nieuwe betalingsverplichtingen óf ter zake uitstel van betaling heeft verkregen. Daarnaast zal schriftelijk en gemotiveerd moeten worden toegelicht waarom de ondernemer dit per kwartaal wil aflossen. Het is belangrijk om te onthouden dat deze versoepelingsmogelijkheid tot gevolg heeft dat er minder termijnbedragen worden betaald, maar dat de termijnbedragen juist hoger zullen zijn. Daarnaast betaalt de ondernemer meer invorderingsrente dan bij de reguliere betalingsregeling.

De tweede versoepelingsmogelijkheid voor belastingschulden vanwege corona betreft het aanvragen van een betalingspauze van maximaal zes maanden of twee kwartaaltermijnen. Ook bij deze versoepelingsmogelijkheid geldt dat de ondernemer vanaf 1 april 2022 steeds moet hebben voldaan aan zijn nieuwe betalingsverplichtingen óf ter zake uitstel van betaling moet hebben verkregen. Daarnaast moet schriftelijk en gemotiveerd worden toegelicht waarom voor een korte periode betalingsproblemen worden verwacht. De einddatum voor het aflossen van de belastingschulden vanwege corona blijft echter 1 oktober 2027. Dit betekent dat de termijnbedragen na de betalingspauze juist hoger zullen zijn en dat de ondernemer meer invorderingsrente betaalt.

De derde versoepelingsmogelijkheid voor belastingschulden vanwege corona betreft het verlengen van de betalingsregeling van vijf naar zeven jaar. Dit houdt in dat er niet in 60 termijnen afgelost moet worden, maar in 84 termijnen. Dit heeft tot gevolg dat het termijnbedrag lager zal zijn. De ondernemer betaalt echter wel meer invorderingsrente. Voor deze versoepelingsmogelijkheid gelden uitgebreidere voorwaarden dan voor de andere mogelijkheden, namelijk:

  1. door het bijzonder uitstel moeten de belastingschulden vanwege corona € 10.000,- of hoger zijn;
  2. sinds 1 april 2022 is steeds voldaan aan de nieuwe betalingsverplichting of de ondernemer heeft ter zake uitstel van betaling verkregen;
  3. de ondernemer heeft geen openstaande belastingschuld die uiterlijk op 12 maart 2020 had moeten zijn voldaan, waarvoor de ondernemer op 12 maart 2020 geen uitstel van betaling had én waarvoor een dwanginvordering is gestart (wat het geval is indien de belastingdienst ter zake een aanmaning heeft gestuurd);
  4. de ondernemer moet schriftelijk en gemotiveerd toelichten waarom hij de betalingsregeling wil verlengen en moet aannemelijk maken dat de belastingschuld enerzijds niet binnen 5 jaar afbetaald kan worden, maar anderzijds wel binnen 7 jaar; en
  5. de ondernemer moet een liquiditeitsprognose voor 2 jaar toesturen, gerekend vanaf de datum van het verzoek tot verlenging van de betalingsregeling, waaruit blijkt dat de ondernemer de lagere termijnbedragen wél kan betalen.


In het geval de belastingschuld door het bijzondere uitstel van betaling € 50.000,- of meer bedraagt, dan moet de ondernemer de belastingdienst ook voorzien van jaarstukken van de afgelopen 3 kalenderjaren én een verklaring van een derde deskundige dat er geen aanwijzingen zijn dat het bedrijf niet levensvatbaar is.

Welke versoepelingsmogelijkheid voor belastingschulden vanwege corona is geschikt voor uw bedrijf?

Welke van de versoepelingsmogelijkheden voor belastingschulden vanwege corona is voor uw bedrijf het meest geschikt? Dit hangt af van de situatie waarin uw bedrijf zich bevindt. De versoepelingsmogelijkheden hebben vaak ook gevolgen voor het totaalbedrag dat moet worden terugbetaald. Overigens is het ook mogelijk om tijdens de betalingsregeling juist extra af te betalen. In dat geval blijft in de regel het termijnbedrag gelijk, maar wordt de looptijd van de betalingsregeling korter. U zou hierdoor minder invorderingsrente betalen. In het geval u extra af heeft betaald kunt u de belastingdienst ook schriftelijk verzoeken om juist de looptijd van de betalingsregeling ongewijzigd te laten, maar het te betalen termijnbedrag te verminderen.

Vragen?

Heeft u vragen over de versoepelingsmogelijkheden voor de betalingsregeling van belastingschulden vanwege corona? Neem dan contact op met Kor van Dijk of een van onze andere ondernemingsrechtspecialisten.

Geschreven door:

Kor van Dijk

Kor van Dijk studeerde Nederlands recht (specialisatie Ondernemingsrecht) en ook International Business Law aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn master International Business Law sloot hij cum laude af. Daarnaast heeft Kor van Dijk deelgenomen aan de English Legal Methods Summer School aan de universiteit van Cambridge.

Kor van Dijk studeerde Nederlands recht (specialisatie Ondernemingsrecht) en ook International Business Law aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn master International Business Law sloot hij cum laude af. Daarnaast heeft Kor van Dijk deelgenomen aan de English Legal Methods Summer School aan de universiteit van Cambridge.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.