Uw werknemer arbeidsongeschikt door een derde, kunt u dan uw schade verhalen als werkgever?

  • event14-04-2020
  • schedule10:00
  • timer3 minuten

Als werkgever wordt u soms geconfronteerd met arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Dit kan het gevolg zijn van ziekte van de werknemer, maar kan ook door een derde zijn veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan een verkeersongeval, waardoor uw werknemer arbeidsongeschikt raakt. In deze blog leest u welke mogelijkheden u als werkgever heeft om uw schade te verhalen indien uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt en een derde hiervoor aansprakelijk is.

Inleiding

De aanleiding voor het invoeren van een verhaalsrecht (regresrecht) voor de werkgever is de ontwikkeling in het sociale zekerheidsrecht waarbij het financiële risico van ziekte in toenemende mate bij de werkgever is komen te liggen. Sinds 2004 geldt dat de werkgever op grond van artikel 7:629 BW maximaal 104 weken het loon (of een gedeelte daarvan) dient door te betalen tijdens arbeidsongeschiktheid.

Artikel 6:107a BW
Doordat de loondoorbetaling bij ziekte steeds meer op het bordje van de werkgever is komen te liggen, is halverwege de jaren negentig het verhaalsrecht ingevoerd. Dit biedt de werkgever de mogelijkheid om de schade te verhalen op de aansprakelijke derde. Hiermee wordt de schade van de werknemer verplaatst naar de werkgever. Het gaat om een zelfstandig recht. De werknemer hoeft bijvoorbeeld geen toestemming te geven om de schade te verhalen. Ook is het niet noodzakelijk dat de derde op grond van de normale regels van het aansprakelijkheidsrecht aansprakelijk is voor de schade van de werkgever.

Wat kunt u verhalen?

U kunt in ieder geval het loon en de re-integratiekosten vorderen. Deze kosten moeten voortvloeien uit arbeidsongeschiktheid die veroorzaakt is door het ongeval. De werkgever kan nooit meer vorderen dan de werknemer had kunnen vorderen. Dit wordt het civiele plafond genoemd.

De wetgever heeft gekozen voor een netto-verhaalsrecht. Dat betekent dat de werkgever alleen het betaalde nettoloon kan verhalen, dus het bedrag dat de werknemer uitbetaald krijgt. Afgedragen loonbelasting en sociale premies vallen buiten het verhaalsrecht van de werkgever.

Helaas valt de pensioenpremie ook niet onder het loonbegrip van artikel 6:107a BW. De Hoge Raad heeft dit vrij recent bepaald (HR 15 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1784). Dit geldt zowel voor het werkgeversgedeelte als voor het werknemersgedeelte van de pensioenpremie.

Als uw werknemer arbeidsongeschikt raakt, bent u ook verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Ook de kosten die u in verband met de re-integratie maakt kunt u verhalen. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan de kosten van een re-integratiebureau, de kosten voor aanpassing van de werkplek, maar ook de kosten voor het opstellen van een plan van aanpak of re-integratieverslag.

Beperkingen
Als een werknemer mede schuldig is aan de schade, dit wordt eigen schuld genoemd, dan werkt dit door. Een voorbeeld. Uw werknemer wordt aangereden in zijn auto en een derde is hiervoor aansprakelijk. Als uw werknemer ten tijde van het ongeval geen gordel droeg, dan is er in beginsel sprake van 25% eigen schuld. Dit volgt uit de standaard rechtspraak omtrent het niet dragen van een gordel en eigen schuld. Deze 25% eigen schuld, betekent ook dat uw schade voor 75% wordt vergoed en niet voor 100%.

Is de schade veroorzaakt door één van uw andere werknemers, dan kunt u deze schade alleen verhalen als er sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet aan de zijde van de werknemer. Dit komt er in de praktijk op neer dat u in deze situatie geen verhaalsmogelijkheden heeft.

Conclusie

De wet geeft u de mogelijkheid om rechtstreeks uw schade te verhalen op de aansprakelijke derde. De wettelijke regeling lijkt op het eerste gezicht misschien eenvoudig, maar schijn bedriegt. Dit blijkt wel uit het feit dat er regelmatig over geprocedeerd wordt. Het is dan ook verstandig om rechtsbijstand in te schakelen. Ook buitengerechtelijke kosten komen voor vergoeding in aanmerking. Dit betekent dat als u een advocaat inschakelt, u deze kosten kunt verhalen op de aansprakelijke partij.

Meer weten over het onderwerp arbeidsongeschikt of wilt u deskundige rechtsbijstand op dit gebied? Dan kunt u contact opnemen met Karin Kamps.

Geschreven door:

Karin Kamps

Zoekt u een letselschade advocaat? Kijk dan ook op de site van Yspeert letselschade.  Ons advocatenkantoor adviseert slachtoffers en helpt hun schade vergoed te krijgen. Bij ons is het eerste gesprek altijd kosteloos. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies of voor meer informatie over de te nemen stappen. 

Zoekt u een letselschade advocaat? Kijk dan ook op de site van Yspeert letselschade.  Ons advocatenkantoor adviseert slachtoffers en helpt hun schade vergoed te krijgen. Bij ons is het eerste gesprek altijd kosteloos. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies of voor meer informatie over de te nemen stappen. 

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.