Uniek opleidingsprogramma voor jonge advocaten: “De cliënt doet mee”

  • event23-11-2018
  • schedule11:43
  • timer3 minuten

De huidige advocaten worden na het afronden van hun universitaire rechtenstudie opgeleid binnen een advocatenkantoor onder leiding van een ervaren advocaat (patroon). Gedurende de driejarige opleiding intern volgt de advocaat-stagiair tevens een verplichte beroepsopleiding via de advocatenorde en dient hij/zij examens in vaak theoretische maar ook praktische vakken met goed gevolg af te leggen.

Wij gaan daar een element aan toevoegen. Beginnende advocaten lopen een aantal weken stage bij de klant om vaardigheden op te doen die onmisbaar zijn voor het vak van advocaat in de huidige tijd.

Er is een verschuiving gaande in de rol die een advocaat in de huidige tijd heeft ten opzichte van een aantal jaren geleden, aldus Ruth Pruim bestuurder van Yspeert advocaten. Informatie is voor klanten door huidige digitale ontwikkelingen makkelijker te ontsluiten en het procesmonopolie is verkleind. Denk daarbij aan het opschuiven van de competentiegrens. De advocaat als juridische informatie verstrekker verdwijnt. Advocaten schuiven steeds meer op naar strategisch adviseur in brede zin met een juridische bril. Je moet het “omveld” van je klant goed kennen, de risico’s breder kunnen inschatten dan enkel de vraag die jou wordt gesteld. Daarvoor is het noodzakelijk dat je branchekennis hebt maar ook weet wat de dilemma's van je klant zijn. Hoe wordt er vanuit de klant gedacht en op welke wijze heeft hij ook iets aan de adviezen. Wat kan er structureel beter om bepaalde juridische cases überhaupt niet meer te hebben.

We merkten dat juristen die buiten de advocatuur werkzaam zijn geweest of die omwille van een klus een tijdje intern bij de klant hadden gezeten skills ontwikkelden die heel belangrijk zijn voor de zakelijke dienstverlening. “Niet je punt willen maken maar op zoek naar een oplossing”. Een dienstverlener inhuren die de risico’s in kaart brengt maar niet bereid is keuzes met de cliënt te maken wordt maar zelden door de cliënt gewaardeerd. Luisteren en weten waar je cliënt echt op zit wachten. We leren advocaten in opleiding al op jonge leeftijd waar het allemaal om draait, je toegevoegde waarde voor de cliënt.

Al jaren geleden begonnen wij de traditionele werkwijze van een advocatenkantoor achter ons te laten. Geen opgetelde som van individuele praktijken maar een samenwerkende organisatie met een duidelijke visie. Zowel intern als extern doen wij ons werk op basis van gelijkwaardigheid. Waar onze klant behoefte aan heeft, beschouwen we als een vraag gesteld aan het kantoor, niet aan een individuele advocaat. Onze mensen kennen elkaars sterke kanten en specifieke expertise en het klantbelang van teamwerk. Zo komt de vraag altijd bij de best daarvoor gekwalificeerde medewerker. Daarin zijn we -dat durf ik wel te zeggen- uniek.

De afgelopen jaren zijn wij in omvang sterk gegroeid door onze pro-actieve benadering van de cliënt en de juridische vraagstukken. Wij werken structureel samen met onze cliënten en het komt vaak voor dat juristen ook intern helpen processen beter in te richten. Geïnteresseerd zijn in de doelstellingen van je cliënt en daarbij behulpzaam zijn op pro-actieve wijze. Persoonlijk contact is daarbij erg belangrijk maar ook een breed perspectief. Als je al vroeg in je opleiding leert hoe je je kwaliteiten kan inzetten op een wijze die echt toegevoegde waarde heeft voor de cliënt dan is dat goud waard.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem contact op met Ruth Pruim.

Geschreven door:

Ruth Pruim

Ruth Pruim (advocaat sinds 2002) is bestuurder van Yspeert advocaten. Ruth is lid van de Investeringscommissie van het Investeringsfonds Groningen en lid van de VNO-NCW. Voorheen heeft zij diverse toezichthoudende functies vervuld, waaronder Commissaris bij de Zorggroep Groningen. Ruth heeft de specialisatie-opleiding ondernemingsrecht gevolgd en de leergang aanbestedingsrecht bij het Instituut voor Bouwrecht (IBR). Ruth is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Ruth Pruim (advocaat sinds 2002) is bestuurder van Yspeert advocaten. Ruth is lid van de Investeringscommissie van het Investeringsfonds Groningen en lid van de VNO-NCW. Voorheen heeft zij diverse toezichthoudende functies vervuld, waaronder Commissaris bij de Zorggroep Groningen. Ruth heeft de specialisatie-opleiding ondernemingsrecht gevolgd en de leergang aanbestedingsrecht bij het Instituut voor Bouwrecht (IBR). Ruth is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.