Paard (ver)leasen: belang van duidelijke afspraken bij de leaseovereenkomst van een paard!

  • event09-11-2021
  • schedule11:00
  • timer3 minuten

Het (ver)leasen van een paard is een steeds vaker voorkomend fenomeen. Er zijn verschillende redenen waarom mensen voor het leasen van een paard kiezen.  Soms hebben eigenaren te weinig tijd om te rijden en willen ze hun paard regelmatig in beweging houden. Verleasen kan dan een oplossing zijn. Een reden om een paard te leasen – in plaats van te kopen – kan bijvoorbeeld zijn dat de leaser het geld niet heeft om een paard aan te schaffen en/of te onderhouden. Net als voor alle overeenkomsten geldt ook voor de leaseovereenkomst van een paard dat het belangrijk is om duidelijk afspraken te maken en dit schriftelijk vast te leggen. In deze blog bespreek ik een aantal onderwerpen die in elk geval van belang zijn om in een leaseovereenkomst van een paard te regelen.

De leaseovereenkomst van een paard

Bij paardenlease stelt de eigenaar het paard beschikbaar aan een ander, zodat die ander – de ‘leaser’ – het paard kan verzorgen en berijden. In ruil daarvoor ontvangt de eigenaar vaak een (vaste) vergoeding van de leaser.

Een belangrijk onderdeel van de paardenlease is dat de eigenaar het paard bij een derde in gebruik geeft. Het is dus van belang om afspraken te maken over welke voorwaarden aan dit gebruik worden gesteld. Mag degene die het paard leaset bijvoorbeeld springen, buitenritten maken en aan wedstrijden deelnemen en dus eventueel het paard per trailer vervoeren? In welke mate bent u als leaser beslissingsbevoegd over het paard?

Maandelijkse kosten

Het is aan te bevelen om in de leaseovereenkomst van een paard op te nemen wie welke kosten moet dragen. Vaak wordt voor het gebruik van het paard een vast bedrag per maand gerekend. De overige kosten voor hoefsmid, dierenarts, voeding en stalling blijven over het algemeen voor de daadwerkelijke eigenaar van het paard. Partijen kunnen echter ook afspreken dat deze of andere kosten (mede) door de leaser worden gedragen.

Stalling paard en aansprakelijkheidsrisico’s 

In sommige situaties wordt tussen partijen afgesproken dat het paard tijdelijk naar de stal van de leaser wordt verplaatst. Er moeten dan afspraken over het vervoer worden gemaakt, maar zeker ook over de huisvestiging van het paard. In dat kader moeten partijen ook nadenken over mogelijke  aansprakelijkheidsrisico’s. Zoals ik al in één van mijn eerdere blogs heb opgemerkt, geldt als wettelijk uitgangspunt dat in principe de eigenaar van het paard aansprakelijk blijft voor de schade die het paard veroorzaakt. Partijen kunnen echter onderling afspraken daarover maken. Het is in dat kader dus van belang om duidelijk in de leaseovereenkomst van een paard te vermelden in hoeverre de leaser (financieel) verantwoordelijk is voor schade aan het paard en/of door het paard veroorzaakte schade. In het verlengde hiervan speelt ook de vraag naar de verzekering van het paard een rol.

Duur

Een leaseovereenkomst van een paard is een duurovereenkomst die zo lang kan duren als partijen zelf willen. Ook kunnen partijen er voor kiezen om bijvoorbeeld (tussentijdse) opzegmogelijkheden in de leaseovereenkomst van een paard op te nemen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij langdurige ziekte of kreupelheid van het paard? Wordt het contract dan automatisch beëindigd? Van belang is daarbij om te vermelden wie de overeenkomst (tussentijds) mag opzeggen, onder welke omstandigheden, welke opzegtermijnen daarvoor gelden en op welke manier de overeenkomst moet worden opgezegd.

Eerste recht van koop

Wanneer u zich als leasende partij de optie wil voorbehouden om het te leasen paard op den duur te kopen, dan kunt u dit ook vastleggen in de leaseovereenkomst van een paard door middel van het recht op eerste koop.

Een goede leaseovereenkomst is maatwerk

Net als voor alle overeenkomsten geldt ook voor de leaseovereenkomst van een paard dat het belangrijk is om duidelijk afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen. Er zijn veel vragen, waar u duidelijkheid over wilt krijgen, voordat u een paard gaat leasen. De betrokkene partijen, gemaakte afspraken en de concrete omstandigheden verschillen van geval tot geval en zijn eenvoudig te divers om in een standaard overeenkomst samen te vatten. In plaats van een modelcontract bevat deze blog daarom een aantal onderwerpen waarover u in ieder geval nagedacht moet hebben voordat u in een leaseconstructie stapt. Natuurlijk zijn er nog meer onderwerpen te regelen in een leaseovereenkomst. Het is daarom verstandig om u bij de vastlegging te laten bijstaan door een gespecialiseerde jurist of advocaat.

Heeft u vragen of wilt u advies over het aangaan van een leaseovereenkomst van een paard? Neem dan contact op met Martin Ueffing.

Geschreven door:

Martin Ueffing

Martin Ueffing, opgegroeid in Duitsland, studeerde Europees en Internationaal Recht aan de Universiteit van Maastricht en rondde vervolgens ook zijn master Strafrecht, Criminologie en Forensica cum laude af. Martin behaalde een tweede master in Engels privaatrecht aan de Oxford Brooks University in London. Hij heeft eerder gewerkt als jurist bij een advocatenkantoor en bij een incassobureau. Martin is gespecialiseerd in het hippisch recht en ondernemingsrecht.

Martin Ueffing, opgegroeid in Duitsland, studeerde Europees en Internationaal Recht aan de Universiteit van Maastricht en rondde vervolgens ook zijn master Strafrecht, Criminologie en Forensica cum laude af. Martin behaalde een tweede master in Engels privaatrecht aan de Oxford Brooks University in London. Hij heeft eerder gewerkt als jurist bij een advocatenkantoor en bij een incassobureau. Martin is gespecialiseerd in het hippisch recht en ondernemingsrecht.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.