Overzicht rechtspraak Centrale Raad van Beroep op het gebied van bijstand

  • event14-02-2023
  • schedule08:00
  • timer2 minuten

De afgelopen maanden zijn er weer een aantal interessante uitspraken gedaan door De Raad op het gebied van het sociaal domein, waaronder op het gebied van de Bijstand.

Boetes in de bijstand: conclusie raadsheer advocaat-generaal Wattel [1]

Het is in beginsel evident onredelijk om heroverweging van een boetebesluit te weigeren wanneer men een bijstandsuitkering ontvangt, als bij een oppervlakkige inhoudelijke beoordeling al duidelijk is dat de boete elke redelijke (rechts)grond mist of tot een evident te hoog bedrag is opgelegd. Het gaat hierbij om boetebesluiten die rechtens onaantastbaar zijn geworden.

 

Bijstand: Maatregel (vanwege het niet behouden van arbeid) ten onrechte opgelegd [2]

Het college heeft niet aannemelijk gemaakt dat de bijstandsgerechtigde verwijtbaar algemeen geaccepteerde arbeid niet heeft behouden. De bijstandsgerechtigde was na een periode van ziekte weer aan het werk gegaan. Op de eerste dag was hij te laat. De volgende dag werd hij door drie medewerkers van het bedrijf op allerlei zaken aangesproken. De bijstandsgerechtigde was het hier niet mee eens en is naar huis gegaan. De Raad oordeelde dat hieruit niet zomaar de conclusie getrokken kan worden dat hij niet meer wilde werken en ontslag wilde nemen. De bijstandsgerechtigde had zelf aangegeven dat hij zich (opnieuw) ziek wilde melden en niet de bedoeling had om ontslag te nemen.

 

Bijstand: Inkomsten uit arbeid van tot zijn last komende kinderen [3]

In dit gezin met vier kinderen, zowel minder- als meerderjarige, werkten er een aantal. De betaling verliep via de bankrekening van de ouders. De gemeente zag dit in het kader van de bijstand, als inkomen. Echter, inkomsten van minderjarige kinderen vallen niet onder het middelenbegrip en mogen niet verrekend worden met de bijstandsuitkering van de ouders. Ook niet als de uitbetaling plaatsvindt op de bankrekening van de ouders en de ouders er feitelijk over kunnen beschikken, omdat deze inkomsten uitgezonderd zijn het middelenbegrip.

Wilt u als gemeente meer weten over de bijstand? Neemt u dan gerust contact op met Karin Kamps of een van onze andere specialisten. 

[1] ECLI:NL:CRVB:2022:262

[2] ECLI:NL:CRVB:2022:2859

[3] ECLI:NL:CRVB:2022:2619

 

Geschreven door:

Karin Kamps

Karin studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met keuzevak Letselschade en Beroepsziekten. Karin is advocaat sinds 2005 en heeft daarvoor als jurist gewerkt. Karin heeft de LSA/Grotius specialisatieopleiding Personenschade afgerond en is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Zij is tevens lid van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Hoogeveen.
Karin Kamps LSA letselschade advocaat

Karin studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met keuzevak Letselschade en Beroepsziekten. Karin is advocaat sinds 2005 en heeft daarvoor als jurist gewerkt. Karin heeft de LSA/Grotius specialisatieopleiding Personenschade afgerond en is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Zij is tevens lid van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Hoogeveen.
Karin Kamps LSA letselschade advocaat

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.