Opschorten van de VvE-bijdrage: mag dat?

  • event07-02-2019
  • schedule15:32
  • timer2 minuten

Het komt af en toe voor dat een lid van de VvE achterloopt op de maandelijkse ledenbijdrage. Dit kan zijn omdat hij het gewoonweg niet kan betalen, maar soms is het een bewuste keuze. Vaak is de reden dat hij het niet eens is met een genomen besluit. Bijvoorbeeld wanneer de VvE geen toestemming verleent voor het aanleggen van een dakterras. Is het lid dan bevoegd om de ledenbijdrage op te schorten of dient hij zijn doel op een andere wijze te bereiken? Op deze vraag wordt in dit artikel antwoord gegeven.

Een besluit uitlokken

Een gewenst besluit dient op de vergadering van de VvE te worden uitgelokt, door het onderwerp op de agenda te laten plaatsen. Indien dit besluit niet wordt genomen, dan kan een vervangende machtiging aan de kantonrechter worden gevraagd. Neemt de VvE een ander besluit dan het gewenste besluit, dan kan het VvE-lid binnen een maand vernietiging van het besluit bij de kantonrechter vorderen en/of een vervangende machtiging verzoeken.

Indien de kantonrechter het besluit vernietigt, is de weigering van het aanleggen van het dakterras teniet gedaan. Dit betekent echter níet dat hij daarmee toestemming krijgt om het terras aan te leggen. Verleent de kantonrechter een vervangende machtiging, dan treedt deze machtiging in de plaats van de weigering van de VvE. Met deze machtiging is het desbetreffende VvE-lid wél bevoegd om het dakterras aan te leggen. Lees meer over een vernietigbaar besluit van de VvE in onze blog: ‘Nietige en vernietigbare besluiten bij een vve: hoe zit het?’.

Geen opschorting

Uit de jurisprudentie volgt dat een VvE-lid slechts op de hierboven beschreven manier de VvE kan bewegen om een besluit te nemen of een bepaalde actie te ondernemen. Opschorting kan dus niet als dwangmiddel worden gebruikt om de VvE ertoe te bewegen om een bepaald besluit te nemen. Dit geldt voor alle besluiten of acties, zoals ook het al dan niet plegen van onderhoud of optreden tegen overlast.

Een enkele uitzondering

Het gerechtvaardigd opschorten van de ledenbijdrage is echter niet geheel uitgesloten. In 2007 is in een juridische procedure vast komen te staan dat opschorting van de bijdrage mogelijk is indien het VvE-lid een opeisbare vordering heeft op de VvE. Daarvoor moet dan wel voldoende samenhang bestaan tussen de vordering en de verbintenis. Aan deze vereisten wordt in de VvE-praktijk niet snel voldaan. Er dient aan de reguliere wettelijke vereisten voor opschorting te zijn voldaan.

Conclusie

Een VvE-lid dient eerst het besluit uit te lokken op de vergadering van de VvE. Brengt dit niet het gewenste resultaat, dan kan hij zich wenden tot de kantonrechter met een verzoek tot vernietiging van het besluit en/of een verzoek om een vervangende machtiging. Het opschortingsrecht kan dus niet gebruikt worden als dwangmiddel om de VvE ertoe te bewegen een bepaald besluit te nemen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Frouke Douma.

Geschreven door:

Frouke Douma

Frouke heeft rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en in 2023 de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht cum laude afgerond. Naast haar werk is ze als buitenpromovenda verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze promotieonderzoek doet naar de positie van zekerheidsgerechtigden in internationale insolventieprocedures vanuit internationaal privaatrechtelijk perspectief. Frouke is lid van de Noordelijke Vastgoed Sociëteit, NCD (kring Friesland) en de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)

Frouke heeft rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en in 2023 de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht cum laude afgerond. Naast haar werk is ze als buitenpromovenda verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze promotieonderzoek doet naar de positie van zekerheidsgerechtigden in internationale insolventieprocedures vanuit internationaal privaatrechtelijk perspectief. Frouke is lid van de Noordelijke Vastgoed Sociëteit, NCD (kring Friesland) en de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.