Letselschade, en nu?

 • event08-11-2017
 • schedule09:30
 • timer3 minuten

Een auto-ongeluk, een arbeidsongeval of een medische fout, het kan iedereen overkomen. Het kan zijn dat u daarbij lichamelijk gewond bent geraakt, maar u kunt daarbij ook psychische klachten hebben ontwikkeld. Het is dan (tijdelijk) niet meer mogelijk om te functioneren zoals u voor het ongeval deed. Kort gezegd, u hebt letselschade. Maar wat is letselschade? Welke schade kunt u vorderen? Hoe kan een letselschadespecialist u hierbij behulpzaam zijn? In dit artikel wordt een antwoord gegeven op de drie hiervoor gestelde vragen.

Wat is letselschade?

Letselschade is de schade die u oploopt door een ongeval. Betrokken raken bij een ongeval is overal mogelijk, bijvoorbeeld op het werk of in het verkeer. Het letsel dat u daarbij heeft opgelopen kan bestaan uit lichamelijke klachten, maar ook uit psychische klachten. U kunt bij lichamelijke klachten denken aan verschillende dingen, waaronder whiplashklachten, een gebroken been of een hersenschudding. De lichamelijke klachten kunnen in verscheidene gradaties voorkomen.

Letselschade kan ontstaan door toedoen van uzelf of door toedoen van een ander. Bij een eenzijdig auto-ongeval kunt u – indien u een SVI-verzekering heeft afgesloten – uw schade vergoed krijgen. In de meeste andere gevallen draagt u uw eigen schade indien u zelf het voorval heeft veroorzaakt. Is een ander aansprakelijk voor het veroorzaken van het voorval dan kunt u de schade op hem of haar verhalen. Het komt ook voor dat partijen gedeeltelijk schuld hebben aan een ongeval. In dat laatste geval zal de schadevergoeding verdeeld worden naar het aandeel dat eenieder heeft gehad in het ongeval.

Welke schade kunt u vorderen?

Letselschade omvat meer dan alleen de lichamelijke en psychische klachten die u hebt opgelopen. Onder schade wordt bijvoorbeeld ook het volgende verstaan:

  • loonschade, oftewel gemiste inkomsten doordat u (deels) niet kan werken;
  • kosten voor hulp in de huishouding, waarbij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een rol speelt;
  • kosten voor hulp met tuin-, reparatie- en schilderwerkzaamheden;
  • kosten met betrekking tot het eigen risico van de ziektekostenverzekeraar;
  • kosten voor noodzakelijke medische behandelingen, waarvoor u niet verzekerd bent;
  • smartengeld (een vergoeding voor de gemiste vreugde en het leed als gevolg van het ongeval);
  • kosten in verband met studievertraging;
  • kosten voor aanpassingen in huis, waarbij de Wmo een rol speelt;
  • kosten voor de aanschaf van medische hulpmiddelen;
  • kosten voor omscholing omdat re-integreren niet meer mogelijk is;
  • kosten voor rechtsbijstand, indien aansprakelijkheid is erkend;
  • reiskosten;
  • pensioenschade.

Hoe kan een letselschadespecialist u hierbij behulpzaam zijn?

De letselschadespecialisten van yspeert ontzorgen, ondersteunen en adviseren u bij het verhalen van de door u geleden schade. Wij onderhouden voor u het contact met de verzekeraar en de andere betrokkenen bij de afwikkeling van de letselschade. Doordat wij de zorgen voor u wegnemen op het gebied van het verhalen van de schade, kunt u de focus leggen op uw herstel. Wij adviseren u eveneens over wat er onder schade valt en welke mogelijkheden u heeft. Alles gaat in overleg met u, waardoor u zelf ook goed op de hoogte blijft van de stand van zaken.

Yspeert is aangesloten bij de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA), waardoor wij gebonden zijn aan door de LSA gestelde eisen zodat een goede kwaliteit gewaarborgd wordt.

Heeft u ook schade geleden? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze specialisten. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en gratis. Wij ondersteunen u graag, zodat wij voor u de lasten van het ongeval (deels) kunnen wegnemen en u zich kunt richten op uw herstel.

Wilt u meer informatie over letselschade? Dan kunt u terecht bij Yspeert letselschade. Het eerste gesprek en een eerste inschatting van de haalbaarheid van uw zaak is altijd gratis. 

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.