Let op, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ook relevant voor MKB

  • event14-11-2023
  • schedule08:00
  • timer2 minuten

De Europese Unie heeft grote stappen gezet om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn met de 'Green deal'. Een belangrijk onderdeel hiervan is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) vervangt. De CSRD introduceert nieuwe rapportageverplichtingen voor bedrijven, met name gericht op milieudoelen (de 'E' in ESG: Environmental, Social, Governance).

De Fases van Inwerkingtreding van de CSRD

  1. Fase 1 (1 januari 2024): De CSRD-vereisten worden van toepassing op bedrijven die al onder de NFRD vallen (grote beursgenoteerde bedrijven, banken, verzekeraars met meer dan 500 medewerkers).
  2. Fase 2 (1 januari 2025): Uitbreiding naar grote ondernemingen die niet onder de NFRD vallen. Criteria omvatten een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro, een netto omzet van meer dan 40 miljoen euro, of meer dan 250 werknemers gemiddeld per boekjaar.
  3. Fase 3 (1 januari 2026): Van toepassing op beursgenoteerde MKB-ondernemingen, met enkele uitzonderingen.
  4. Fase 4 (1 januari 2028): Gericht op grote niet-EU-ondernemingen met significante activiteiten binnen de EU.

Kernpunten van de CSRD

  • Rapportageverplichtingen: Bedrijven moeten ESG-doelstellingen formuleren en de voortgang jaarlijks publiceren.
  • Aandacht in het Bestuursverslag: Er moet vanuit twee perspectieven gerapporteerd worden: de impact van de onderneming op milieu- en duurzaamheidskwesties en vice versa.
  • Onafhankelijke Accountantscontrole: De rapportages moeten gecontroleerd worden door een onafhankelijk accountant.

Relevantie van de CSRD voor het MKB

Hoewel de CSRD niet altijd direct van toepassing is op het MKB, is het indirect wel van belang:

MKB-bedrijven kunnen er allereerst vrijwillig voor kiezen om de maatstaven van de CSRD over te nemen om te rapporteren over milieu- en duurzaamheidskwesties die betrekking hebben op de eigen onderneming gelet op het toenemend belang van ESG binnen de maatschappij en de economie.

De indirecte impact via de waardeketen

De relevantie van de CSRD voor het MKB kan ook gevonden worden in de verplichting van bedrijven op wie wél CSRD-rapportageverplichtingen rusten. De verplichting om te rapporteren over duurzaamheidskwesties strekt zich namelijk ook uit naar de waardeketen van die bedrijven. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld duurzaamheidsinformatie van hun toeleveranciers moeten betrekken in hun rapportages op grond van de CSRD. Men kan dan ook verwachten dat een MKB-onderneming die bijvoorbeeld goederen levert aan een beursgenoteerde onderneming op een bepaald moment het verzoek krijgt om duurzaamheidsinformatie te verstrekken ten behoeve van rapportageverplichtingen van die beursgenoteerde onderneming.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van onze ondernemingsrechtspecialisten. Zij helpen u graag verder.

Geschreven door:

Kor van Dijk

Kor van Dijk studeerde Nederlands recht (specialisatie Ondernemingsrecht) en ook International Business Law aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn master International Business Law sloot hij cum laude af. Daarnaast heeft Kor van Dijk deelgenomen aan de English Legal Methods Summer School aan de universiteit van Cambridge.

Kor van Dijk studeerde Nederlands recht (specialisatie Ondernemingsrecht) en ook International Business Law aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn master International Business Law sloot hij cum laude af. Daarnaast heeft Kor van Dijk deelgenomen aan de English Legal Methods Summer School aan de universiteit van Cambridge.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.