Kifid-uitspraak renteswap interessant voor ondernemers

  • event31-03-2016
  • schedule10:07
  • timer1 minuut

De uitspraak van de Commissie van Beroep in verband met een onjuist advies bij een complexe renteswap is volgens Harm-Jan Tulp (advocaat bij yspeert advocaten), die al eerder procedeerde in dit soort complexe zaken, interessant voor ondernemers.

“Uiteraard moet je altijd kijken naar de feiten en omstandigheden van de specifieke zaak, maar deze uitspraak van de Commissie van Beroep is zeker interessant. De Commissie zegt namelijk expliciet dat de voorlichtingsplicht van de bank niet alleen op productniveau moet plaatsvinden, maar juist in combinatie met de lening die er bij gesloten is. De bank had als deskundige partij moeten uitleggen welke risico’s en eigenschappen aan de combinatie van beide producten kleefden. Dat heeft de bank nagelaten”, aldus Tulp.

Verongelijkt

Volgens Tulp is het voor mensen niet duidelijk dat de rente-opslag en een eventuele verhoging daarvan niet onder het rentederivaat vallen. “Als mensen aangeven dat ze het niet eens zijn met de verhoging, reageren de banken meestal wat verongelijkt door te zeggen: los dan de lening af. Als aflossing überhaupt feitelijk mogelijk is, dan wordt de renteswap speculatief en als je dat je doel is, moet dat specifiek vastgelegd worden. Vaak betekent een negatieve waarde in de renteswap in de praktijk echter dat de aflosbevoegdheid een wassen neus is. Dat heeft de Rechtbank Noord-Nederland in 2011 al eens geoordeeld. Je kunt de lening en de renteswap niet los van elkaar zien. Je moet ze in onderlinge samenhang beschouwen.”

Geschreven door:

Harm Jan Tulp

Harm Jan Tulp is ruim vijfentwintig jaar werkzaam als advocaat. Hij is als partner verbonden aan Yspeert advocaten. Naast zijn praktijk is Harm Jan raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s Hertogenbosch en publiceert hij regelmatig, momenteel vooral wenken in de WoltersKluwer-uitgave Rechtspraak Financieel Recht. Hij is voorts bestuurslid van drie aan het Fries Museum verbonden ondersteunende stichtingen en secretaris van de Vereniging van Advocaten in Friesland.

Harm Jan Tulp is ruim vijfentwintig jaar werkzaam als advocaat. Hij is als partner verbonden aan Yspeert advocaten. Naast zijn praktijk is Harm Jan raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s Hertogenbosch en publiceert hij regelmatig, momenteel vooral wenken in de WoltersKluwer-uitgave Rechtspraak Financieel Recht. Hij is voorts bestuurslid van drie aan het Fries Museum verbonden ondersteunende stichtingen en secretaris van de Vereniging van Advocaten in Friesland.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.