Identificatie en registratie (I&R) van paardachtigen in Nederland

  • event30-03-2021
  • schedule12:26
  • timer2 minuten

Vanaf 21 april 2021 moeten alle paarden en pony’s die in Nederland worden gehouden verplicht geregistreerd worden op de locatie waar ze staan. Deze verplichting vloeit voort uit de Europese diergezondheidsverordening. De belangrijkste reden voor deze aanscherping is dat er op deze manier snel gehandeld kan worden bij dierziekten en eventuele gevolgen hiervan voor de volksgezondheid. De grote recente uitbraak van het rhinopneumonie virus op het internationale springconcours in het Spaanse Valencia en de verspreiding hiervan door Europa, geeft ook aan dat het geen overbodige maatregel is. Het levert echter wel weer meer administratieve verplichtingen op.

Wie is verantwoordelijk voor de registratie?

Houders van paarden worden verantwoordelijk voor de registratie van de paarden. Omdat de Europese diergezondheidsverordening rechtstreeks werkzaam is, bepaalt deze verordening wat de definitie van houder is. De definitie van houder in de verordening wijkt af van het begrip houder zoals dit in ons Burgerlijk Wetboek is gedefinieerd. In de verordening wordt het begrip houder opgesplitst in twee (natuurlijke of rechts-) personen die verantwoordelijk zijn voor de registratie, namelijk: de exploitant van het paard en de exploitant van de locatie.

De exploitant van het paard is verantwoordelijk voor de registratie van het paard. De exploitant van de locatie dient de locatie te registreren en de aanwezige paarden op zijn locatie te registreren. In de praktijk is de exploitant van het paard en de exploitant van de locatie niet altijd dezelfde persoon. Denk aan paardeneigenaren die hun paard in pension hebben staan op een pensionstal, of een paard dat bij een ruiter in training staat. Tip voor de praktijk: leg de registratieplicht in deze situaties schriftelijk vast. Een fout in de registratie kan namelijk leiden tot een bestuurlijke boete.

Waar registreren?

De registratieplicht van paarden dient te worden bijgehouden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Verlaat een paard het erf, bijvoorbeeld voor een buitenrit of een wedstrijd, dan hoeft dit niet geregistreerd te worden als het paard dezelfde dag terugkeert. Vindt er op dat moment een controle plaats, dan moet wel bekend zijn waar het paard is. Als een dier naar een andere locatie gaat en dit duurt langer dan 30 dagen, dan moet dit gemeld worden in de centrale database van het RVO.

De registratieplicht brengt een behoorlijke administratieve last met zich mee. Doordat er in de praktijk veel verschillende situaties zijn, roept dit allerlei vragen op. Heeft u vragen over dit onderwerp of heeft u andere vragen op het gebied van hippisch recht, dan kunt u contact opnemen met onze specialist op het gebied van het hippisch recht: Martin Ueffing.

Conclusie:

Geschreven door:

Martin Ueffing

Martin Ueffing, opgegroeid in Duitsland, studeerde Europees en Internationaal Recht aan de Universiteit van Maastricht en rondde vervolgens ook zijn master Strafrecht, Criminologie en Forensica cum laude af. Martin behaalde een tweede master in Engels privaatrecht aan de Oxford Brooks University in London. Hij heeft eerder gewerkt als jurist bij een advocatenkantoor en bij een incassobureau. Martin is gespecialiseerd in het hippisch recht en ondernemingsrecht.

Martin Ueffing, opgegroeid in Duitsland, studeerde Europees en Internationaal Recht aan de Universiteit van Maastricht en rondde vervolgens ook zijn master Strafrecht, Criminologie en Forensica cum laude af. Martin behaalde een tweede master in Engels privaatrecht aan de Oxford Brooks University in London. Hij heeft eerder gewerkt als jurist bij een advocatenkantoor en bij een incassobureau. Martin is gespecialiseerd in het hippisch recht en ondernemingsrecht.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.