Huur en uitstel van betaling

  • event02-11-2020
  • schedule11:00
  • timer2 minuten

Uitgangspunt is dat een huurovereenkomst niet wordt aangetast als aan de huurder uitstel van betaling wordt verleend. In dat geval breekt een spannende tijd voor de verhuurder aan. Het faillissement van de huurder ligt immers op de loer en het is nog maar de vraag of de huurprijs wordt betaald.

Het eindigen van de huurovereenkomst

Een verhuurder kan in dat geval belang hebben bij het eindigen van de huurovereenkomst, bijvoorbeeld als zich reeds een nieuwe solide huurder heeft gemeld. Maar kan de huurovereenkomst worden beëindigd?

Opzeggen

In faillissement kan zowel de huurder als de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen. Gedurende een uitstel van betaling kan echter uitsluitend de huurder met medewerking van de bewindvoerder de huurovereenkomst opzeggen. De verhuurder kan de huurovereenkomst in beginsel niet opzeggen. Dit verschil heeft de wetgever bewust gemaakt. Een uitstel van betaling is namelijk gericht op het voortzetten van de onderneming, terwijl een huuropzegging op dat moment meestal juist het einde van de onderneming tot gevolg zal hebben.

Ontbinden

Een verhuurder kan echter in de huurovereenkomst een bepaling opnemen die hem de mogelijkheid biedt om in geval van uitstel van betaling de huurovereenkomst tussentijds te ontbinden (gecombineerd met een schadevergoedingsbeding). De Hoge Raad heeft in het arrest Baby XL (2005) bepaald dat een dergelijke bepaling is toegestaan. De Hoge Raad heeft wel aangegeven dat de verhuurder niet in alle gevallen gebruik mag maken van de contractuele ontbindingsmogelijkheid, bijvoorbeeld als de doorbetaling van de huur gedurende het uitstel is verzekerd. Wel is het belangrijk op te merken dat een ontbinding van de huurovereenkomst van onroerende zaken in beginsel alleen kan plaatsvinden door de rechter.

De betaling van de huurprijs

De verhuurder heeft gedurende het uitstel van betaling recht op de betaling van de huurprijs. De huurprijs is vanaf het uitstel een boedelschuld. Als de boedel(huur)schuld toch niet wordt voldaan, zal de bewindvoerder verzoeken om het uitstel in te trekken en zal het faillissement worden uitgesproken. In mijn volgende blog zal ik de rechten en mogelijkheden van de verhuurder bespreken in de situatie dat de huurder failleert.

Vragen over huur en uitstel van betaling?

Bevindt u zich in een bepaalde situatie waarin uw huurder met betalingsproblemen te maken krijgt en heeft u hier advies over nodig?Of heeft u een andere vraag naar aanleiding van deze blog?

Neem dan contact op met onze specialist Frouke Douma. Zij helpt u graag bij de mogelijkheden van huur en uitstel van betaling!

 

Geschreven door:

Frouke Douma

Frouke heeft rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en in 2023 de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht cum laude afgerond. Naast haar werk is ze als buitenpromovenda verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze promotieonderzoek doet naar de positie van zekerheidsgerechtigden in internationale insolventieprocedures vanuit internationaal privaatrechtelijk perspectief. Frouke is lid van de Noordelijke Vastgoed Sociëteit, NCD (kring Friesland) en de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)

Frouke heeft rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en in 2023 de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht cum laude afgerond. Naast haar werk is ze als buitenpromovenda verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze promotieonderzoek doet naar de positie van zekerheidsgerechtigden in internationale insolventieprocedures vanuit internationaal privaatrechtelijk perspectief. Frouke is lid van de Noordelijke Vastgoed Sociëteit, NCD (kring Friesland) en de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.