Het in dienst houden of nemen van een AOW-gerechtigde werknemer: de 4 voordelen voor de werkgever

  • event27-02-2023
  • schedule08:00
  • timer3 minuten

Nu er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt, wordt door werkgevers naar manieren gezocht om de vacatures toch vervuld te krijgen. Een van deze manieren is het inzetten van AOW-gerechtigde werknemers. Hieraan zitten ook voordelen. Wist u namelijk dat voor AOW-gerechtigde werknemers soepelere regels gelden bij ziekte en ontslag? En dat de loonkosten voor een AOW-gerechtigde werknemer ruim 20% lager zijn? Hoe dit zit, leggen wij uit in deze blog.

De Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Sinds 1 januari 2016 bestaat de Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om een AOW-gerechtigde werknemer in dienst te houden of om een AOW-gerechtigde werknemer in dienst te nemen, geldt er op grond van deze wet een aantal speciale regels voor AOW-gerechtigde werknemers.

Voordeel 1: minder kosten voor de AOW-gerechtigde werknemer

De loonkosten voor een AOW-gerechtigde werknemer zijn ongeveer 20% lager. Dit komt omdat een AOW-gerechtigde werknemer niet meer verzekerd is voor werkloosheid en ziekte. Er hoeven dan ook geen werknemerspremies meer te worden afgedragen over het loon van de werknemer voor de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Algemene Ouderdomswet (AOW).

Ook hoeft er bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen transitievergoeding te worden betaald aan een AOW-gerechtigde werknemer.

Voordeel 2: meer tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogelijk met AOW-gerechtigde werknemers

Als de werkgever een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt in dienst wil nemen of houden, kunnen zich twee verschillende situaties voordoen:

1. Er moet een nieuwe arbeidsovereenkomst worden gesloten. Dit is het geval wanneer de werknemer voor het eerst in dienst komt, maar ook voor de bestaande werknemer als in de cao of in de arbeidsovereenkomst staat dat de arbeidsovereenkomst eindigt op het moment dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. In plaats van maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in een maximale periode van 3 jaar, mogen met een AOW-gerechtigde werknemer maximaal 6 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten in een maximale periode van 4 jaar.

2. De huidige arbeidsovereenkomst kan gewoon worden voortgezet. Als niet in de arbeidsovereenkomst staat dat de arbeidsovereenkomst eindigt op het moment dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer gewoon voortzetten.

Voordeel 3: AOW-gerechtigde werknemer makkelijker te ontslaan

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de AOW-gerechtigde werknemer die is ingegaan voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (situatie 2) op elk moment opzeggen. Ook is de opzegtermijn in beginsel maar 1 maand.

Als er een nieuwe arbeidsovereenkomst is aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (situatie 1), dan gelden de normale regels voor ontslag. Wij adviseren daarom om in dit geval altijd een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan, omdat deze automatisch eindigt.

Voordeel 4: maar 6 weken loondoorbetaling bij ziekte bij een AOW-gerechtigde werknemer

Als een AOW-gerechtigde werknemer wegens ziekte niet meer in staat is om te werken, geldt niet een loondoorbetalingsplicht van 2 jaar, maar een kortere periode van maar 13 weken. Per 1 juli 2023 wordt dit zelfs 6 weken. Het opzegverbod tijdens ziekte is ook tot deze duur beperkt.

Ook gelden er minder re-integratieverplichtingen. De werkgever hoeft geen plan van aanpak op te stellen of een tweede spoortraject in te zetten op het moment dat duidelijk is dat de werknemer niet kan terugkeren in de functie. 

Geen nadelen voor de AOW-gerechtigde werknemer

Het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd heeft geen financiële nadelen voor de werknemer. De werknemer kan nog steeds aanspraak maken op een AOW-uitkering en op pensioen.

Wordt de AOW-gerechtigde werknemer ziek of werkloos, dan kan de werknemer na het beëindigen van zijn dienstverband alleen geen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering of ziektewetuitkering. De werknemer is hiervoor niet meer verzekerd.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op met Femke Westra of een van onze andere specialisten.

Geschreven door:

Femke Westra

Femke Westra heeft de specialisatieopleiding Grotius Arbeidsrecht afgerond. Zij is lid van de landelijke vereniging voor arbeidsrechtadvocaten (VAAN) en de noordelijke vereniging voor arbeidsrechtadvocaten (VNAA).

Femke Westra heeft de specialisatieopleiding Grotius Arbeidsrecht afgerond. Zij is lid van de landelijke vereniging voor arbeidsrechtadvocaten (VAAN) en de noordelijke vereniging voor arbeidsrechtadvocaten (VNAA).

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.