Gerechtshof Amsterdam: ‘TVL niet bij omzet optellen, maar aftrekken van de vaste lasten’

  • event21-09-2021
  • schedule10:00
  • timer2 minuten

Op 14 september 2021 heeft het gerechtshof Amsterdam een belangrijke uitspraak gedaan over de rol van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bij het berekenen van de hoogte van de huurkorting.

In steeds meer zaken werd bij het berekenen van de huurkorting rekening gehouden met de TVL. Rechters hanteerden echter verschillende rekenmethoden. Eén van de meest gebruikte methoden, die ook de rechtbank Amsterdam heeft toegepast, is dat de TVL als omzet wordt beschouwd. De TVL wordt in dat geval opgeteld bij de omzet, waarna het percentage omzetverlies wordt berekend. Vervolgens wordt dit percentage (volgens het principe ‘share the pain') vermenigvuldigd met 50%, waarmee het percentage van de huurkorting is berekend.

Een andere rekenmethode is om de TVL te betrekken bij de totale vaste lasten, in plaats van de TVL als omzet te beschouwen. Het gerechtshof Amsterdam heeft in het arrest van 14 september 2021 beslist dat deze tweede rekenmethode moet worden gevolgd. Volgens het hof moet de TVL eerst van de totale vaste lasten worden afgetrokken, waarna moet worden nagegaan welk deel van dit bedrag ziet op de huurprijs. Vervolgens wordt het percentage van de huurkorting berekend aan de hand van de omzetdaling en het principe ‘share the pain ’. Het hof overweegt dat de overheid zelf ervan uitgaat dat de TVL wordt gebruikt om daadwerkelijk de huur te betalen en (mede) om die reden deze rekenmethode moet worden gevolgd.

De rekenmethode die het gerechtshof toepast leidt in veel gevallen tot een hele andere uitkomst. In de kwestie die speelde bij het gerechtshof Amsterdam daalde de huurkorting van Swissôtel van ruim € 290.000,- naar € 65.000,-. Daarbij speelde een belangrijke rol dat Swissôtel niet had betwist dat het bedrag aan TVL waarop zij aanspraak had in de eerste kwartalen van 2021 hoger is dan haar vaste lasten.

Los van het voorgaande oordeelde het gerechtshof dat bij de berekening rekening moet worden gehouden met de TVL waarop de huurder recht heeft en niet met de daadwerkelijk ontvangen TVL.

Heeft u vragen over huurprijsvermindering en de wijze waarop deze berekend dient te worden? Neem dan gerust contact op met Frouke Douma of Wouter Leerink.

Geschreven door:

Frouke Douma

Frouke heeft rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en in 2023 de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht cum laude afgerond. Naast haar werk is ze als buitenpromovenda verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze promotieonderzoek doet naar de positie van zekerheidsgerechtigden in internationale insolventieprocedures vanuit internationaal privaatrechtelijk perspectief. Frouke is lid van de Noordelijke Vastgoed Sociëteit, NCD (kring Friesland) en de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)

Frouke heeft rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en in 2023 de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht cum laude afgerond. Naast haar werk is ze als buitenpromovenda verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze promotieonderzoek doet naar de positie van zekerheidsgerechtigden in internationale insolventieprocedures vanuit internationaal privaatrechtelijk perspectief. Frouke is lid van de Noordelijke Vastgoed Sociëteit, NCD (kring Friesland) en de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)


Geschreven door:

Wouter Leerink

Wouter Leerink deed de Master privaatrecht en ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2010 heeft Wouter zich bij Yspeert gespecialiseerd in het bouw-, contracten- en ondernemingsrecht. Hij heeft ruime ervaring met het begeleiden van grootschalige bouw en infra projecten. Hij beoordeelt en stelt overeenkomsten op voor gebieds- en projectontwikkeling. Hij treedt zowel op voor bouwers, ondernemers, ontwikkelaars als overheidsinstanties. Verder is Wouter actief als lid van de Junior kamer Groningen (JCI), de Commercieele Club Groningen (CCG) en de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (Vbr-A). Wouter is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Wouter Leerink deed de Master privaatrecht en ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2010 heeft Wouter zich bij Yspeert gespecialiseerd in het bouw-, contracten- en ondernemingsrecht. Hij heeft ruime ervaring met het begeleiden van grootschalige bouw en infra projecten. Hij beoordeelt en stelt overeenkomsten op voor gebieds- en projectontwikkeling. Hij treedt zowel op voor bouwers, ondernemers, ontwikkelaars als overheidsinstanties. Verder is Wouter actief als lid van de Junior kamer Groningen (JCI), de Commercieele Club Groningen (CCG) en de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (Vbr-A). Wouter is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.