Eenmaal, andermaal…. Corona en de opkomst van onlinepaardenveilingen

  • event15-02-2021
  • schedule15:00
  • timer3 minuten

Inleiding 

Dat de coronacrisis de paardenwereld in 2020 danig op zijn kop heeft gezet, is natuurlijk geen geheim meer. Ook in 2021 zal dit (vooralsnog) niet veel anders zijn. Nu concoursen grotendeels stil liggen en vele (buitenlandse) klanten thuis blijven, heeft dit ook gevolgen voor de (internationale) handel. Kortom, de stallen blijven wat voller en ook dit jaar zullen er weer veel veulens geboren worden. Een populaire manier om veulens te verkopen, is via een veiling. Door corona is een fysieke veiling momenteel geen optie meer. Een aantal veilingorganisaties zijn hier vorig jaar direct op ingesprongen, door hun veilingen als online evenement te organiseren. De verwachting is, dat dit in 2021 niet anders zal zijn. Maar wat zijn de (juridische) verschillen tussen face-to-face verkopen en de koop/verkoop op afstand? In deze blog bespreek ik de belangrijkste aandachtspunten bij een online aan- of verkoop.    

Veilingvoorwaarden bepalen de juridische positie van de koper en verkoper 

De veilingvoorwaarden spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de juridische positie van de koper en verkoper. Zo kunnen deze voorwaarden onder meer bepalen wanneer het risico van het paard overgaat op de koper, wanneer de koper de koopsom moet betalen en bij wie geklaagd moet worden als het paard niet aan de verwachtingen voldoet of gebreken blijkt te hebben. Het is belangrijk om kennis te nemen van deze voorwaarden, mede omdat ze soms ook afwijken van de wettelijke bepalingen.

Veiling als tussenpersoon

De paarden die online ter veiling worden aangeboden, zijn ingebracht door de eigenaren. De taak van de veilingorganisatie is slechts om de paarden online te presenteren zodat hierop kan worden geboden. Als koper krijgt u dus te maken met twee partijen, namelijk met de verkopende partij en de veilingorganisatie. De veilingorganisatie is echter géén partij bij de koopovereenkomst die tussen verkoper en koper tot stand komt. In vrijwel alle veilingvoorwaarden wordt dit ook uitdrukkelijk bepaald. De veilingorganisatie treedt slechts als tussenpersoon op.

Wel geldt voor de veilingorganisatie een informatieplicht. Dit betekent dat de veilingorganisatie de koper op duidelijke en begrijpelijke wijze bepaalde informatie moet verstrekken, waaronder de voornaamste kenmerken van het paard, de identiteit van de verkoper, het adres en contactgegevens van de verkoper, de prijs van het paard (inclusief belastingen, zoals BTW) en de wijze van betaling en levering.

Herroepingsrecht voor consumenten bij online veilingen: binnen 14 dagen het paard retour.

Wanneer de veiling uitsluitend online plaatsvindt, is er sprake van “koop op afstand”. Dit brengt bepaalde juridische consequenties met zich mee. Het voert hier te ver om alle regels rond de koop op afstand te bespreken, maar belangrijk is dat een consument koper bij een koop op afstand een herroepingsrecht heeft.

Consumentenkoop wordt gedefinieerd als: “de koop met betrekking tot een roerende zaak die wordt gesloten door een verkoper die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een koper, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit”. Op grond van het herroepingsrecht heeft een consument, op basis van Europees recht, de mogelijkheid om de koopovereenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 kalenderdagen (“de bedenktijd”) te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat het paard door de consument is ontvangen en niet (zoals vaak wordt gedacht) op de datum van aankoop. Het herroepingsrecht is in het leven geroepen om consumenten te beschermen. Het herroepingsrecht is niet van toepassing, als het paard door een consument wordt verkocht of door een bedrijf wordt aangekocht.

Wanneer de consument een beroep doet op het herroepingsrecht, moet hij het paard op eigen kosten aan de verkoper retourneren. Dit dient binnen 14 dagen na de herroeping te geschieden. De verkoper is verplicht om het paard terug te nemen en de koopsom terug te betalen.

Tot slot dient een onderscheid te worden gemaakt tussen een koop of afstand en veilingen waar men naast de mogelijkheid om tijdens de veiling fysiek aanwezig te zijn, ook de optie heeft om online of telefonisch te bieden (“hybride veilingen”). Wanneer beide mogelijkheden naast elkaar bestaan, maar de koper kiest voor een telefonische of online aankoop, dan kan er geen beroep gedaan worden op het herroepingsrecht. De koper had immers de mogelijkheid om fysiek aanwezig te zijn.

Conclusie

Een veiling is een populaire manier om paarden en veulens te verkopen. Met de komst van COVID-19 heeft de veiling zich verplaatst naar de onlinewereld. Voor de aan- en verkoop van een paard tijdens een veiling gelden in beginsel geen afwijkende wettelijke regels, tenzij de veiling dus uitsluitend online plaatsvindt. De belangrijkste afwijking is, dat een consument een herroepingsrecht heeft omdat er sprake is van koop op afstand. Het is goed om u dit te realiseren, als u een professionele verkoper bent.

Voor vragen over dit onderwerp, of andere hippische kwesties, kunt u contact opnemen met Martin Ueffing.

Geschreven door:

Martin Ueffing

Martin Ueffing, opgegroeid in Duitsland, studeerde Europees en Internationaal Recht aan de Universiteit van Maastricht en rondde vervolgens ook zijn master Strafrecht, Criminologie en Forensica cum laude af. Martin behaalde een tweede master in Engels privaatrecht aan de Oxford Brooks University in London. Hij heeft eerder gewerkt als jurist bij een advocatenkantoor en bij een incassobureau. Martin is gespecialiseerd in het hippisch recht en ondernemingsrecht.

Martin Ueffing, opgegroeid in Duitsland, studeerde Europees en Internationaal Recht aan de Universiteit van Maastricht en rondde vervolgens ook zijn master Strafrecht, Criminologie en Forensica cum laude af. Martin behaalde een tweede master in Engels privaatrecht aan de Oxford Brooks University in London. Hij heeft eerder gewerkt als jurist bij een advocatenkantoor en bij een incassobureau. Martin is gespecialiseerd in het hippisch recht en ondernemingsrecht.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.