Een voorlopig getuigenverhoor

  • event25-10-2018
  • schedule14:49
  • timer1 minuut

Het komt regelmatig voor dat ondernemers een rechtszaak willen starten, maar dat er twijfels bestaan over de vraag of er voldoende bewijs is voor de vordering. U wilt geen rechtszaak starten zonder zeker te weten dat u echt een sterke zaak heeft. Een voorlopig getuigenverhoor kan een oplossing bieden om uw twijfels weg te nemen.

Wat is een voorlopig getuigenverhoor?

Een voorlopig getuigenverhoor is een getuigenverhoor dat voorafgaand aan of tijdens de juridische procedure kan worden gelast. Dit getuigenverhoor staat procedureel los van eventuele andere procedures over dezelfde zaak. Door het voorlopig getuigenverhoor worden relevante feiten en omstandigheden opgehelderd. Zo wordt het gemakkelijker om uw procedurekans in te schatten. Er zijn echter meer voordelen. Zo kunt u voorkomen dat er bewijs verloren gaat. Bijvoorbeeld als een getuige ziek is en ieder moment kan overlijden. Indien de persoon getuigt in het voorlopig getuigenverhoor, dan kan dit bewijs niet meer verloren gaan.

Het verloop

Voorafgaand aan een procedure kunt u als belanghebbende een voorlopig getuigenverhoor aanvragen. Indien er reeds een procedure aanhangig is, dan kan een partij ook om een voorlopig getuigenverhoor verzoeken. Er dient voldoende belang te zijn voor een dergelijk verzoek. Wordt het verzoek toegewezen, dan volgt er een zitting en wordt de getuige verhoord. De getuige is verplicht te verschijnen en de getuige dient de waarheid te spreken. Van het verhoor wordt een proces-verbaal opgesteld. Daarmee is het voorlopige getuigenverhoor geëindigd. Vervolgens overweegt de verzoekende partij of het vervolgens een procedure aanhangig maakt of niet.

Indien er twijfels bestaan over het starten van een procedure, dan kan het raadzaam om een verhoor te verzoeken aan de rechter. Na het verhoor kunt u uw proceskansen beter inschatten om vervolgens te beslissen of u een procedure wil starten. Dit kan u veel tijd en geld besparen.

Heeft u naar aanleiding van dit blog vragen, neemt u dan gerust contact op met Ruth Pruim.

Geschreven door:

Ruth Pruim

Ruth Pruim (advocaat sinds 2002) is bestuurder van Yspeert advocaten. Ruth is lid van de Investeringscommissie van het Investeringsfonds Groningen en lid van de VNO-NCW. Voorheen heeft zij diverse toezichthoudende functies vervuld, waaronder Commissaris bij de Zorggroep Groningen. Ruth heeft de specialisatie-opleiding ondernemingsrecht gevolgd en de leergang aanbestedingsrecht bij het Instituut voor Bouwrecht (IBR). Ruth is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Ruth Pruim (advocaat sinds 2002) is bestuurder van Yspeert advocaten. Ruth is lid van de Investeringscommissie van het Investeringsfonds Groningen en lid van de VNO-NCW. Voorheen heeft zij diverse toezichthoudende functies vervuld, waaronder Commissaris bij de Zorggroep Groningen. Ruth heeft de specialisatie-opleiding ondernemingsrecht gevolgd en de leergang aanbestedingsrecht bij het Instituut voor Bouwrecht (IBR). Ruth is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.