Een proeftijdbeding in de arbeidsovereenkomst: waar moet u op letten?

  • event09-06-2022
  • schedule08:00
  • timer3 minuten

In veel (eerste) arbeidsovereenkomsten is een zogenoemd proeftijdbeding opgenomen. Een proeftijd is bedoeld als een soort ‘kennismakingsperiode’ voor zowel werkgever als werknemer. Beiden kunnen tijdens deze periode de arbeidsovereenkomst per direct opzeggen. 

Een proeftijdbeding luistert nauw. In deze blog zetten we de mogelijkheden en de eisen waaraan een dergelijk proeftijdbeding moet voldoen, voor u op een rij.  

Wanneer (g)een proeftijd afspreken?

Het doel van een proeftijd voor een werkgever is om een duidelijk beeld te vormen van de bekwaamheid van de werknemer. Het is daarom niet mogelijk een proeftijd af te spreken als de werkgever dat beeld op basis van een eerdere arbeidsovereenkomst al heeft kunnen vormen. Datzelfde geldt voor de situatie waarin de werkgever als opvolgend werkgever moet worden beschouwd, bijvoorbeeld omdat de werknemer eerst als uitzendkracht binnen het bedrijf heeft gewerkt (in dezelfde functie).  

Let op! Vraagt de nieuwe functie duidelijk andere vaardigheden en/of verantwoordelijkheden van de werknemer? Dan is een nieuwe proeftijd wél mogelijk. 

Proeftijd schriftelijk vastleggen

Een proeftijd moet altijd schriftelijk worden overeengekomen (bij voorkeur in de vorm van een proeftijdbeding in de arbeidsovereenkomst). Een mondeling afgesproken proeftijd geldt dus niet.  

Aanvang van de proeftijd

De proeftijd begint normaal gesproken te lopen vanaf de startdatum van de arbeidsovereenkomst.  

Is er een ‘meeloopdag’ ingepland vóór de startdatum? Let dan goed op de werkzaamheden die de werknemer die dag verricht. Als dit dezelfde werkzaamheden zijn als waarvoor de werknemer is aangenomen, dan begint de proeftijd mogelijk al vanaf dat moment te lopen.  

Duur van de proeftijd

De wet bepaalt dat de duur van de proeftijd voor werkgever en werknemer gelijk moet zijn. De maximale duur van de proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst.

Is er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan, dan geldt een maximale proeftijd van twee maanden. Is er een arbeidsovereenkomst aangegaan voor zes maanden of korter, dan is het opnemen van een proeftijdbeding niet mogelijk. Wordt de arbeidsovereenkomst aangegaan voor meer dan zes maanden, dan zijn er twee opties: 

  • Maximaal één maand als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor korter dan twee jaar; 
  • Maximaal twee maanden als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor twee jaar of langer.

    Schematisch weergegeven ziet dit er als volgt uit: 

Duur arbeidsovereenkomst 

Duur proeftijd 

Zes maanden of korter 

Geen proeftijd 

Langer dan zes maanden, korter dan twee jaar 

Max. één maand 

Twee jaar of langer 

Max. twee maanden 

Onbepaalde tijd 

Max. twee maanden 

Let op! Bij cao kan hiervan worden afgeweken. 

Nietig proeftijdbeding

Als een proeftijdbeding niet aan bovenstaande eisen voldoet, dan is deze nietig. Dit betekent dat een ontslag met een beroep op de proeftijd geen stand houdt. De werkgever zal zich in die situatie moeten houden aan de reguliere ontslagregels en zich moeten wenden tot het UWV of de kantonrechter. 

Ontslag tijdens proeftijd

Als een proeftijdbeding wél voldoet aan bovenstaande eisen, dan kunnen zowel werkgever als werknemer de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd per direct opzeggen. Er is dan geen toestemming van het UWV of de kantonrechter vereist en er geldt geen opzegtermijn. 

Daarnaast gelden ook de wettelijke opzegverboden niet tijdens de proeftijd, behalve een aantal tegen discriminatie gerichte opzegverboden. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd dus ook opzeggen als een werknemer in die periode ziek is geworden. 

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen over het proeftijdbeding? Neem dan gerust contact op met Marjolein Moorman. 

Geschreven door:

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisaties Privaatrecht en Arbeidsrecht. Ook heeft zij een semester aan de University of Aruba gestudeerd. Marjolein is bestuurslid van de Oranjevereniging Groningen en verantwoordelijk voor de 'juridische zaken'. Daarnaast is zij lid van de Jongeren Commerciële Club in Groningen.

Marjolein Moorman studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisaties Privaatrecht en Arbeidsrecht. Ook heeft zij een semester aan de University of Aruba gestudeerd. Marjolein is bestuurslid van de Oranjevereniging Groningen en verantwoordelijk voor de 'juridische zaken'. Daarnaast is zij lid van de Jongeren Commerciële Club in Groningen.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.