De CV als financieringsvehikel

  • event04-06-2019
  • schedule10:22
  • timer3 minuten

Voor de financiering van een project, bedrijf of plan maakten de meeste ondernemers de gang naar de bank. Dit is in de afgelopen vijftien jaar echter veranderd. Banken zijn terughoudender geworden in het verstrekken van financieringen en strenger bij de toekenning van krediet. Als ondernemer moet u zekerheid en dekking bieden voor iedere euro (en soms nog meer) die u wilt lenen. Voor veel ondernemers is dit lastig. Denk bijvoorbeeld aan startende ondernemers waar het startkapitaal ontbreekt of ondernemers die vastgoed exploiteren. Als de bank niet bereid is om uw plan te financieren, betekent dit niet direct dat er een streep door uw plannen moet. De commanditaire vennootschap (CV) kan namelijk als financieringsvehikel functioneren. Wanneer dit een geschikte oplossing biedt en waar u daarbij op moet letten, wordt in dit blog uiteengezet.

De CV: hoe zit het ook alweer?

De CV heeft veel overeenkomsten met een vennootschap onder firma (VOF), maar onderscheidt zich doordat er twee soorten vennoten zijn. Allereerst zijn er (1 of meer) beherende vennoten. Zij houden zich bezig met de bedrijfsvoering en zijn met hun persoonlijke vermogen hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van de schulden van de CV.

Daarnaast heb je de commanditaire vennoot. Deze stille vennoot fungeert slechts als geldschieter en is dus alleen financieel betrokken bij het bedrijf. Hij mag geen beheersdaden verrichten en loopt alleen het risico om het ingebrachte kapitaal te verliezen. Hij is echter wel hoofdelijk aansprakelijk als hij zich bemoeit met de bedrijfsvoering.

Een CV heeft een open of gesloten karakter. Bij de open CV is de commanditaire deelneming vrij verhandelbaar. Een dergelijke CV is onderhevig aan vennootschapsbelasting. Bij een gesloten CV kunnen commanditaire vennoten slechts toetreden in een bepaalde periode. Een gesloten CV is fiscaal transparant.

De CV als financieringsvehikel

De CV als financieringsvehikel is vooral bekend bij vastgoed-, scheepvaart- en filmprojecten. Deze ondernemingsvorm kan op twee manieren voor de financiering van uw plan dienen. Enerzijds kan dit door de uitgifte van commanditaire participatie. Dit komt erop neer dat de CV stille vennoten werft, waarmee eigen vermogen wordt aangetrokken. De stille vennoten brengen namelijk kapitaal in het bedrijf, waardoor het eigen vermogen wordt vergroot. Dit kunt u vervolgens investeren in uw project.

Anderzijds bestaat de uitgifte van schuldpapier. In dat geval worden er obligaties uitgegeven. Een obligatie is een in stukken opgeknipte lening. Door het uitgeven van obligaties wordt dus vreemd vermogen aangetrokken. De obligaties zijn verhandelbaar en leveren de houder een rentevergoeding op.

Regime is afhankelijk van hoe de CV volgens de Wft kwalificeert

Afhankelijk van wat er in de CV gebeurt kunnen verschillende toezichtregimes van toepassing zijn die kunnen maken dat u voor het uitgeven van obligaties of het werven van commanditaire vennoten een vergunning moet hebben of een prospectus moet uitgeven. Op ieder regime kunnen uitzonderingen of vrijstellingen van toepassing zijn.

Wat kan Yspeert voor u doen

Wij kunnen de CV voor u fiscaal voordelig opzetten. Ook kunnen wij de CV zo inrichten dat deze u zo min mogelijk administratieve lasten oplevert. Op deze manier kunt u onnodig hoge kosten, zoals bijvoorbeeld kosten voor het laten opmaken van een prospectus, voorkomen. Dat scheelt u niet alleen tijd, maar zo bespaart u ook op de kosten.

Conclusie

De CV kan uitkomst bieden als alternatief voor of in aanvulling op bancaire financiering. Met de CV kunt u zowel eigen vermogen als vreemd vermogen aantrekken. Door deskundig advies in te winnen bij het oprichten van een CV en bij het aantrekken van vermogen, kunnen lastige vraagstukken met betrekking tot het toezichtregime, eventuele uitzonderingen of vrijstellingen en wel/geen prospectusplicht op een voor u zo gunstig mogelijke wijze worden ingericht. Dat scheelt u geld en tijd, terwijl u wel de gewenste financiering voor uw plannen realiseert.

Overweegt u of de CV als financieringsvehikel geschikt is voor uw project, of heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen, neem dan gerust contact op met Harm Jan Tulp.

Geschreven door:

Harm Jan Tulp

Harm Jan Tulp is ruim vijfentwintig jaar werkzaam als advocaat. Hij is als partner verbonden aan Yspeert advocaten. Naast zijn praktijk is Harm Jan raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s Hertogenbosch en publiceert hij regelmatig, momenteel vooral wenken in de WoltersKluwer-uitgave Rechtspraak Financieel Recht. Hij is voorts bestuurslid van drie aan het Fries Museum verbonden ondersteunende stichtingen en secretaris van de Vereniging van Advocaten in Friesland.

Harm Jan Tulp is ruim vijfentwintig jaar werkzaam als advocaat. Hij is als partner verbonden aan Yspeert advocaten. Naast zijn praktijk is Harm Jan raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s Hertogenbosch en publiceert hij regelmatig, momenteel vooral wenken in de WoltersKluwer-uitgave Rechtspraak Financieel Recht. Hij is voorts bestuurslid van drie aan het Fries Museum verbonden ondersteunende stichtingen en secretaris van de Vereniging van Advocaten in Friesland.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.