Beslag op de villa van Jan des Bouvrie niet opgeheven

  • event20-02-2023
  • schedule08:00
  • timer2 minuten

De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland: link heeft eerder deze maand geoordeeld dat de onterfde kinderen van interieurontwerper Jan des Bouvrie conservatoir beslag (hebben) mogen leggen op de villa van Des Bouvrie in Naarden.

Des Bouvrie heeft enkele maanden voor zijn overlijden in 2020 zijn testament aangepast en heeft zijn twee kinderen uit zijn eerste huwelijk onterfd en zijn twee kinderen uit zijn tweede huwelijk voor 99/100e deel en zijn echtgenote voor 1/100e deel tot zijn erfgenamen benoemd.

De nalatenschap

Aan de kinderen uit zijn eerste huwelijk heeft Des Bouvrie meerdere legaten toegekend, waaronder een legaat, gelijk aan de legitieme portie (ieder voor 1/10 van de legitimaire massa) onder aftrek van eerder verstrekte leningen.

Voorts heeft Des Bouvrie in zijn testament bepaald dat deze legaten, vanuit de verzorgingsgedachte, eerst opeisbaar zijn bij het overlijden van zijn echtgenote.

Ook had hij zijn onverdeelde aandeel in de villa in Naarden in de vorm van een legaat aan zijn echtgenote toegekend.

De nalatenschap is door de erfgenamen beneficiair aanvaard. Dit betekent dat erfgenamen niet met hun privévermogen aansprakelijk zijn voor eventuele schulden van de nalatenschap (waaronder de legaten aan de onterfde kinderen).

Eind vorig jaar zijn de kinderen uit het eerste huwelijk een procedure gestart om te komen tot gerechtelijke vaststelling van de hoogte van hun aanspraken op de nalatenschap van hun vader.

In het kader van deze procedure is door de kinderen uit het eerste huwelijk beslag gelegd op de woning van Des Bouvrie en zijn echtgenote om zekerheid te verkrijgen dat hun vorderingen, op het moment dat aan de voorwaarden van bepaalbaarheid en opeisbaarheid is voldaan, ook daadwerkelijk kunnen worden voldaan. Zij vrezen dat er anders niet (meer) genoeg financiële middelen zijn om hun vorderingen op de nalatenschap -nu dan wel in de toekomst- betaald te krijgen.

Vonnis

In kort geding hebben de erfgenamen van Des Bouvrie opheffing gevorderd van het gelegde beslag. Door het gelegde beslag kan het legaat niet aan de echtgenote afgegeven worden en kan niet tot verkoop van de woning overgegaan worden.

De voorzieningenrechter heeft in het vonnis geoordeeld dat de gronden voor opheffing van het beslag (artikel 705 lid 2 Rv) zich niet voordoen en heeft verder geoordeeld dat het belang van de kinderen uit het eerste huwelijk om het conservatoir beslag te laten voortduren zwaarder weegt dan het belang van de echtgenote en de kinderen uit het tweede huwelijk, ondanks dat de vorderingen nog niet bepaald zijn en nog niet opeisbaar zijn. De vordering tot opheffing van het beslag is dan ook afgewezen.

In de bodemprocedure zal verder gediscussieerd (moeten) worden over de hoogte van de aanspraken van de kinderen uit het eerste huwelijk.

Wilt u over dit onderwerp meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op met Veronique Wegter.

Geschreven door:

Veronique Wegter

Door haar jarenlange ervaring en juridische expertise bent u bij Veronique aan het juiste adres als het gaat om een complexe erfrechtkwestie, een echtscheiding of een andere familierechtzaak. Veronique Wegter is aangesloten bij de Vereniging voor Familie- en Erfrechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Tevens is zij toegelaten tot de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN).

Door haar jarenlange ervaring en juridische expertise bent u bij Veronique aan het juiste adres als het gaat om een complexe erfrechtkwestie, een echtscheiding of een andere familierechtzaak. Veronique Wegter is aangesloten bij de Vereniging voor Familie- en Erfrechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Tevens is zij toegelaten tot de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN).

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.