Bent u als schuldeiser bij een faillissement uitgespeeld?

  • event22-01-2018
  • schedule09:00
  • timer1 minuut

Het faillissement van een schuldenaar is voor de schuldeiser een bijzonder vervelende situatie. In de meeste faillissementsboedels is er nauwelijks geld. De schuldeisers kunnen in bijna alle gevallen fluiten naar hun geld. Is uw rol bij een faillissement dan uitgespeeld? ‘Ja’ lijkt het meest voor de hand liggende antwoord. Toch kan het voor u anders zijn.

Uit een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van begin 2017 blijkt dat een schuldeiser ter onderbouwing van haar eigen vordering inzage kan eisen in de administratie van een failliete vennootschap. De curator moet hier in bepaalde gevallen aan mee werken.

De basis van deze administratie kan de schuldeiser gebruiken voor zijn vordering tegen de bestuurder. Wist de bestuurder namelijk bij het sluiten van de overeenkomst dat hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst met de schuldeiser helemaal niet zou kunnen nakomen, dan is de bestuurder aansprakelijk voor de schade die de schuldeiser lijdt. Zo kunt u uw oorspronkelijke vordering op de failliete vennootschap alsnog verhalen op de bestuurder(s) door middel van een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.

Wenst u ook niet te snel de handdoek in de ring te gooien en wilt u meer weten over de (on)mogelijkheden om als schuldeiser in een faillissement de bestuurder(s) aansprakelijk te stellen? Neemt u dan contact op met een van onze specialisten.

Geschreven door:

Sander Vos

Na zijn rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen rondde Sander verschillende opleidingen met goed gevolg af, waaronder de Leergang Insolventierecht (RuG), de INSOLAD specialisatieopleiding Insolventierecht (Grotius Academie) en de specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten (Erasmus Academie). Sander is onder meer lid van de Nederlandsche Tafelronde (RT3) en de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD). Sander is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Na zijn rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen rondde Sander verschillende opleidingen met goed gevolg af, waaronder de Leergang Insolventierecht (RuG), de INSOLAD specialisatieopleiding Insolventierecht (Grotius Academie) en de specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten (Erasmus Academie). Sander is onder meer lid van de Nederlandsche Tafelronde (RT3) en de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD). Sander is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.