Anticiperen op de Brexit: denkt u aan uw contracten?

  • event27-05-2019
  • schedule10:32
  • timer3 minuten

De Brexit komt steeds dichterbij. Hoewel er door de Europese Unie (EU) al een akkoord is gesloten met het Verenigd Koninkrijk (VK) over de voorwaarden waaronder het VK de EU zal verlaten, is dit akkoord nog niet goedgekeurd door het Britse parlement. Het is dus nog onduidelijk onder welke voorwaarden het VK uit de EU treedt. De gevolgen voor uw onderneming kunnen echter groot zijn, bijvoorbeeld op het gebied van export, concurrentie en uw personeel, maar ook op het gebied van uw digitale data en uw verzekeringen. Door clausules in uw contracten op te nemen, kunt u zich voorbereiden op de verschillende scenario’s waaronder de Brexit kan plaatsvinden. Welke scenario’s zich kunnen voordoen en hoe u zich hier contractueel op kunt voorbereiden, leest u in dit blog.

De verschillende scenario’s

Aangezien het Britse parlement het akkoord nog niet heeft goedgekeurd, is besloten om de Brexit-datum uit te stellen tot uiterlijk 31 oktober 2019. Dit betekent dat VK ook mee moest doen aan de Europese verkiezingen tussen 23 en 26 mei jongstleden. Voor de Brexit-datum moet er een akkoord worden goedgekeurd door het Britse parlement. Anders treedt het VK uit de EU zonder akkoord. Er zijn dus twee mogelijke scenario’s:

1. Als het Britse parlement voor 31 oktober 2019 een akkoord ondertekent omtrent de voorwaarden van het vertrek, dan treedt het VK uit de EU op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand. Gezien de ‘deadline’ van 31 oktober, is dit dus nooit later dan 1 november 2019. Vanaf de uittreding gaat, in het geval van een akkoord, een overgangsfase in werking tot 31 december 2020. Gedurende deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Tot die tijd verandert er voor uw onderneming dus vrijwel niets. Deze periode kan zo nodig eenmaal met twee jaar worden verlengd tot 31 december 2022. Het is belangrijk dat er een akkoord komt, omdat hierin een overgangsperiode kan worden opgenomen en afspraken kunnen worden gemaakt over de voorwaarden. Dit maakt de overgang voor ondernemingen gemakkelijker, omdat de nieuwe eisen en regelgeving dan geleidelijk in werking zullen treden.

2. Komt het voor 31 oktober echter niet tot een door het Britse parlement goedgekeurd akkoord, dan treedt het VK zonder akkoord uit de EU. Een andere situatie waarin het VK de EU zonder akkoord verlaat, is als het VK geen verkiezingen voor het Europees parlement organiseert en ook het terugtrekkingsakkoord niet heeft bekrachtigd. Als dit het geval is, dan verlaat het VK de EU zonder deal. Dit betekent dat er geen afspraken zijn gemaakt over de voorwaarden van het vertrek, en evenmin over de gevolgen van het vertrek voor de handel met het land. Er zal in deze situatie ook geen overgangsperiode komen.

Voorbereiden

Het is op dit moment nog erg onzeker of de Brexit met of zonder deal zal plaatsvinden. Daarom is het belangrijk om u op de verschillende scenario’s voor te bereiden. Dit kan door clausules in uw contracten op te nemen, waarin u vooruitloopt op de Brexit. Zo kunt u ervoor zorgen dat u in actie kunt komen als er problemen ontstaan door de Brexit. Voorbeelden van dergelijke clausules zijn:

    • De heronderhandelingsclausule: indien de economische situatie ingrijpend wijzigt, dan dienen partijen op grond van deze clausule te heronderhandelen over de overeenkomst. Op deze manier kan de overeenkomst worden aangepast aan de nieuwe realiteit, bijvoorbeeld in de situatie dat de douane-eisen veranderen, waardoor een contract qua marges niet meer uit kan. Als er een heronderhandelingsclausule in de overeenkomst is opgenomen, dan moet de wederpartij na de Brexit met u om tafel om de overeenkomst aan te passen.
    • De overmachtsclausule: deze clausule houdt in dat u een beroep kunt doen op overmacht, als in alle redelijkheid niet kan worden voldaan aan de nieuwe regelgeving en eisen. Op deze manier kunt u onder door de Brexit ineens onhaalbare verplichtingen uitkomen.
    • De aangepaste beëindiging na de Brexit: als nieuwe eisen en regelgeving té ingrijpend zijn en nakoming niet haalbaar is voor de onderneming, dan kan men op grond van deze clausule het contract na de Brexit beëindigen.

Voorkomen is beter dan genezen

Het is nog onzeker onder welke voorwaarden en wanneer de Brexit precies plaatsvindt. Wel is het van groot belang dat uw onderneming goed is voorbereid op de verschillende scenario’s. Daarvoor is het belangrijk dat de contracten zijn opgesteld met het oog op de mogelijke problemen die kunnen ontstaan door de Brexit. Het opnemen van clausules kan u een hoop zorgen en geld besparen. Wilt u zich contractueel voorbereiden op de Brexit om moeilijkheden te voorkomen? Of heeft u naar aanleiding van dit blog andere vragen? Neem dan gerust contact op met Harm Jan Tulp.

Geschreven door:

Harm Jan Tulp

Harm Jan Tulp is ruim vijfentwintig jaar werkzaam als advocaat. Hij is als partner verbonden aan Yspeert advocaten. Naast zijn praktijk is Harm Jan raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s Hertogenbosch en publiceert hij regelmatig, momenteel vooral wenken in de WoltersKluwer-uitgave Rechtspraak Financieel Recht. Hij is voorts bestuurslid van drie aan het Fries Museum verbonden ondersteunende stichtingen en secretaris van de Vereniging van Advocaten in Friesland.

Harm Jan Tulp is ruim vijfentwintig jaar werkzaam als advocaat. Hij is als partner verbonden aan Yspeert advocaten. Naast zijn praktijk is Harm Jan raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s Hertogenbosch en publiceert hij regelmatig, momenteel vooral wenken in de WoltersKluwer-uitgave Rechtspraak Financieel Recht. Hij is voorts bestuurslid van drie aan het Fries Museum verbonden ondersteunende stichtingen en secretaris van de Vereniging van Advocaten in Friesland.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.