Advocaat nadeelcompensatierecht

Waarom kiest u voor een advocaat nadeelcompensatierecht? 

Lijdt u als ondernemer schade door het handelen van een overheid? Bijvoorbeeld omdat een weg naar uw bedrijf toe is afgesloten door overheidshandelen. Dan heeft u misschien recht op nadeelcompensatie. Nadeelcompensatie is een vergoeding voor schade door een handeling of een besluit van een overheidsorgaan, zoals de gemeente. U komt voor nadeelcompensatie in aanmerking als de schade die u lijdt uitstijgt boven het normale maatschappelijke risico en u onevenredig zwaar treft in vergelijking met andere burgers of bedrijven.

Nadeelcompensatie wordt geregeld in de Omgevingswet en de Algemene wet bestuursrecht. De Omgevingswet gaat als bijzondere wet voor op de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat wanneer de schade niet wordt veroorzaakt door een specifiek aangewezen besluit, regel of maatregel vallend onder de Omgevingswet, eventueel nog wel een beroep kan worden gedaan op de nadeelcompensatieregeling van de Algemene wet bestuursrecht. Daarom kijkt een advocaat nadeelcompensatierecht eerst altijd in de Omgevingswet voor de vraag of een vordering tot nadeelcompensatie zin zal hebben in uw geval. Als u denkt recht te hebben op nadeelcompensatie, dan is het belangrijk dat u kunt onderbouwen dat u in vergelijking met anderen onevenredig hard bent getroffen. Een advocaat kan u helpen bij de onderbouwing en het indienen van de vordering tot nadeelcompensatie. Als bestuursorgaan is het juist belangrijk om de risico’s op schade door rechtmatig overheidshandelen zoveel mogelijk te verkleinen. Zo voorkomt u als bestuursorgaan dat u wordt geconfronteerd met een vordering tot nadeelcompensatie. Wij adviseren bestuursorganen daarom altijd om vroegtijdig met bedrijven in gesprek te gaan als die kunnen worden gehinderd door overheidsoptreden. Een advocaat nadeelcompensatierecht kan u hierbij helpen.

Een advocaat nadeelcompensatierecht adviseert u over: 

Een advocaat nadeelcompensatierecht helpt u bij uw vragen over nadeelcompensatierecht. Als u bijvoorbeeld wilt weten of u in aanmerking komt voor nadeelcompensatie, dan kan een advocaat u hierover adviseren. Wij kunnen u ook helpen bij het onderbouwen en indienen van een vordering tot nadeelcompensatie bij een bestuursorgaan.

Als bestuursorgaan kunt u door een advocaat nadeelcompensatierecht worden geadviseerd over de risico’s van nadeelcompensatie bij nieuwe ontwikkelingen binnen uw gemeente of provincie. Een advocaat nadeelcompensatierecht kan een dergelijke inschatting van risico’s het beste al maken voordat het overheidshandelen is begonnen. Ook in geschillen over vorderingen tot nadeelcompensatie kan een advocaat uw bestuursorgaan bijstaan en de advocaat kan u helpen met het opstellen van een besluit op de aanvraag om nadeelcompensatie. Wilt u vorderingen op grond van nadeelcompensatie zoveel mogelijk voorkomen, dan kan een advocaat helpen die risico’s te verkleinen.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over nadeelcompensatierecht? Neem gerust contact op met Elzelou Grit, of één van onze andere specialisten.

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.