Werkgevers opgelet: de oorspronkelijke NOW regeling is gewijzigd!

 • event09-04-2020
 • schedule15:28
 • timer2 minuten

Veel werkgevers hebben inmiddels een subsidieaanvraag ingediend bij het UWV op grond van de De Tijdelijke Noodmaatregel voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling is op 31 maart bekend gemaakt. Om in aanmerking te komen voor de (loonkosten)subsidie moet sprake zijn van een omzetverlies van minstens 20% over een aaneengesloten tijdvak van 3 maanden in de periode 1 maart – 31 juli. De subsidie bedraagt maximaal 90% waarbij het UWV eerst een voorschot verstrekt van 80%.

De hoogte van de subsidie wordt berekend op grond van de loonsom in de maand januari 2020 waarbij geldt dat als de loonkosten in de subsidieperiode (maart, april, mei) lager zijn ook de subsidie lager uit zal vallen.

Wat sommige werkgevers niet weten is dat op 3 april een aantal wijzigingen op de NOW-regelingen is aangebracht en bekend gemaakt. Ook is de NOW regeling op een aantal punten verduidelijkt. De belangrijkste punten zijn:

  • Er is nader uitgelegd dat als in de maanden maart, april, mei sprake is van een lagere loonsom dit grote gevolgen kan hebben voor de hoogte van de subsidie. Iedere euro die minder aan loon is betaald resulteert in een verlaging van de subsidie met 90 cent. Een lagere loonsom heeft dus grote gevolgen voor de definitieve subsidie.
  • Er is verduidelijkt dat, als je als werkgever voor een werknemer een ontslagvergunning aanvraagt dit als consequentie heeft dat 90% van 150% van de loonsom van de betreffende werknemer (inclusief 30% opslag i.v.m. werkgeverslasten) over de periode 1 maart - 31 mei 2020 in mindering wordt gebracht op de subsidie. Dus naast een lagere loonsom kan ook een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen de subsidie fors doen verlagen.
  • Werkgevers die een buitenlands rekeningnummer hebben gekoppeld aan hun loonheffingennummer worden in de gelegenheid gesteld om binnen 4 weken een Nederlands bankrekeningnummer door te geven waarop de subsidie vervolgens zal worden gestort.

  • Als werkgever moet je zélf een verzoek tot definitieve vaststelling van de subsidie indienen. Dit moet uiterlijk binnen 24 weken na de periode waarover het omzetverlies is berekend.

Op grond van de definitieve NOW-regeling wordt duidelijk dat u als werkgever het nodige rekenwerk te doen heeft. Houd daarbij goed rekening met bovenstaande punten. Indien u daarbij vastloopt of als u andere vragen heeft, neem dan vooral contact met ons op. Wij helpen u graag. Uw eerste aanspreekpunt is Tom Nicolai.

Geschreven door:

Tom Nicolai

Tom Nicolai (advocaat sinds 2001) volgde de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Grotius). Hij is lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Nederland en Noord-Nederland en bestuurslid van de Ondernemers Fonds Groningen. Tom is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Tom Nicolai (advocaat sinds 2001) volgde de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Grotius). Hij is lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Nederland en Noord-Nederland en bestuurslid van de Ondernemers Fonds Groningen. Tom is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.