Verruiming van de sluitingsbevoegdheid voor drugspanden

  • event25-02-2019
  • schedule10:07
  • timer2 minuten

De problemen omtrent de drugscriminaliteit in Nederland verschijnen regelmatig in het nieuws. In de afgelopen jaren is de strijd tegen deze criminaliteit opgevoerd. Daarmee wordt de focus meer gelegd op het bestuursrechtelijk optreden. In lijn met de actievere rol van gemeenten heeft de burgemeester in de nieuwe Opiumwet een ruimere bevoegdheid gekregen tot het sluiten van drugspanden. De nieuwe Opiumwet is op 1 januari 2019 in werking getreden.

Wat houdt deze wetswijziging precies in en wat betekent dit voor verhuurders van de drugspanden?

De wetswijziging

De wijziging van de Opiumwet geeft de burgemeester een ruimere bevoegdheid tot het sluiten van drugspanden. Voorheen was de burgemeester daartoe slechts bevoegd in gevallen waarin daadwerkelijk drugs in een pand werd aangetroffen, verkocht, afgeleverd of verstrekt.

Door de wetswijziging is de burgemeester nu ook bevoegd tot het sluiten van een drugspand waar voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs. Het gaat dan bijvoorbeeld om apparatuur, chemicaliën en versnijdingsmiddelen. Daarnaast is vereist dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat er sprake was van het voorbereiden van een strafbaar feit. De afweging om een drugspand te sluiten, wordt voornamelijk gebaseerd op de feitelijke omstandigheden van een bepaald geval. Zo wordt rekening gehouden met de situatie die wordt aangetroffen en de aard en de hoeveelheid van de in beslag genomen stoffen en voorwerpen.

Wat betekent dit voor verhuurders?

Als een burgemeester een pand sluit op grond van de Opiumwet, dan kan de verhuurder  de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter, en dus buitengerechtelijk, ontbinden. Met deze mogelijkheid wordt een hoop tijd en geld bespaard.

Door de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester om drugspanden te sluiten, komt een buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst ook sneller aan de orde. Voor verhuurders is de verruiming van de Opiumwet dus goed nieuws als er voorwerpen of stoffen worden aangetroffen in hun pand die bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Heeft u een voornemen tot sluiten van de gemeente ontvangen en wilt u de huurovereenkomst met uw huurder ontbinden? Neem dan contact op met Kristien Croezen.

Geschreven door:

Kristien Croezen

Kristien Croezen studeerde Nederlands recht aan de RUG (specialisatie privaatrecht) en in de tussentijd ook HBO-rechten (bestuursrecht en privaatrecht) aan de Hanzehogeschool Groningen. Voordat zij de advocatuur in ging, was zij onder meer griffier bij de sector civiel van de rechtbank Groningen. Kristien heeft ruime ervaring in het privaatrecht en is nu met name actief op het gebied van bestuursrecht en gezondheidsrecht. Zij deelt haar ervaringen en kennis graag door middel van het geven van lezingen en schrijven van blogs. Kristien is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Kristien Croezen studeerde Nederlands recht aan de RUG (specialisatie privaatrecht) en in de tussentijd ook HBO-rechten (bestuursrecht en privaatrecht) aan de Hanzehogeschool Groningen. Voordat zij de advocatuur in ging, was zij onder meer griffier bij de sector civiel van de rechtbank Groningen. Kristien heeft ruime ervaring in het privaatrecht en is nu met name actief op het gebied van bestuursrecht en gezondheidsrecht. Zij deelt haar ervaringen en kennis graag door middel van het geven van lezingen en schrijven van blogs. Kristien is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.