Veroordeeld bij verstek? Door verzet nog kans op herstel!

  • event06-05-2020
  • schedule10:00
  • timer4 minuten

Stel u heeft een dagvaarding gekregen met de oproep om op een bepaalde datum voor de rechter te verschijnen, dan verwacht de rechter u daar. Door op de zitting te verschijnen kunt u als gedaagde verweer voeren tegen wat de eisende partij van u vordert. Doorgaans zal de eisende partij zijn verhaal zo gunstig mogelijk aan de rechter voorspiegelen. Wanneer een gedaagde niet verschijnt en zich niet verweert, verleent de rechter ‘verstek’. Maar wat betekent het nu precies dat er verstek tegen u verleend is en wat kunt u doen als u daar op terug wilt komen om de rechter uw kant van het verhaal wél te vertellen? U leest het in dit blog.

Verstek, wat nu?

Het verlenen van verstek houdt in dat de gedaagde partij niet in de procedure verschijnt. Er wordt dus buiten aanwezigheid van gedaagde en zonder zijn/haar kant van het verhaal te kennen beslist op wat de eiser aan de rechter vraagt toe te wijzen. Bij gebrek aan een verweer zal de rechter vaak besluiten om de vordering van de eiser toe te wijzen. De rechter is dan van oordeel dat de gedaagde op de juiste manier is opgeroepen en dat de vordering niet onrechtmatig of ongegrond lijkt.

Een veroordeling bij verstek kan ook volgen als de gedaagde wel verschenen is, maar dit niet op de juiste manier gedaan heeft. Bijvoorbeeld als de gedaagde zich wel meldt, maar dat doet zonder een advocaat, terwijl gedaagde zich verplicht moet laten bij staan door een advocaat.
Maar ook als een gedaagde niet op tijd zijn griffierecht (zeg maar het toegangskaartje voor de procedure) betaald heeft kan de rechter verstek verlenen en de gedaagde bij verstek veroordelen. Zolang er nog geen verstekvonnis ligt, kunt u het verstek zuiveren.

Indien u eenmaal bij verstek veroordeeld bent, dan ligt de uitspraak van de rechter vast in een vonnis. Met dat vonnis kan uw tegenpartij u het leven soms flink zuur maken, terwijl in uw ogen de uitkomst heel anders had moeten zijn. Dat kan u doen besluiten om zich alsnog te verweren tegen het vonnis van de rechter. In dat geval kunt u niet meer het verstek zuiveren, er ligt immers al een vonnis, maar wel kunt u in verzet komen tegen het vonnis.

Voorbeeld
Stel partij A is gedaagde en moet op 12 november 2019 bij de rechter verschijnen. Partij B is eiser en verschijnt op deze datum wel voor de rechter. Partij A komt niet opdagen, maar is wel op de juiste manier opgeroepen volgens de rechter. De rechter verleent dan verstek. Tijdens de verstek verlening heeft gedaagde nog een aantal weken de tijd om het verstek te zuiveren. Dit houdt in dat gedaagde, partij A, zich alsnog kan melden bij de rechtbank. Als dat gebeurt, dan wordt de procedure op de gebruikelijke manier voortgezet. Wanneer het verstek niet gezuiverd wordt, zal er een verstekvonnis gewezen worden. Bij het niet verschijnen van een gedaagde worden de vorderingen van de eisende partij over het algemeen toegewezen.

Verzet

Wanneer het verstek niet gezuiverd wordt, zal een verstekvonnis gewezen worden. Als dat gebeurt, is dat voor u ongunstig. Uw wederpartij kan met het vonnis immers zijn vordering op u verzilveren. Voor u rest nog een laatste redmiddel. U kunt in verzet gaan.

Een verzetprocedure wordt gestart door het uitbrengen van een dagvaarding bij de rechter die het verstekvonnis wees. De zaak wordt dan heropend en alsnog inhoudelijk behandeld. Wanneer partij A de dagvaarding naar de rechter stuurt die het verstekvonnis heeft gewezen, houdt dit niet in dat het verstekvonnis vanaf dat moment niet meer geldt. Dat vonnis bestaat nog steeds. Door de verzetprocedure kan daarin echter verandering worden gebracht. De termijn om in verzet te mogen komen is in de meeste gevallen vier weken. Dat is vrij kort. Ziet u zich geconfronteerd met een verstekvonnis waar u wat tegen wilt doen, dan moet u vooral niet stil blijven zitten, maar handelen en advies inwinnen.

Gevolgen van verzet

De zaak wordt heropend wanneer er verzet wordt gedaan. Let op: verzet gebeurt bij dezelfde rechter. Omdat verzet iets anders is dan hoger beroep, kan men, indien na de verzetprocedure gewoon een vonnis op tegenspraak wordt gewezen, nog in hoger beroep. Tegen een beslissing van een rechter staat immers maar één rechtsmiddel open. Zolang het verzet loopt, geldt het verstekvonnis nog. Dat verstekvonnis kan dus (mits uitvoerbaar bij voorraad) tegen u gebruikt worden. De kans dat dit tijdens een verzetprocedure gebeurt is natuurlijk wat kleiner omdat degene die het verstekvonnis gekregen heeft het risico loopt dat het gevorderde alsnog wordt afgewezen.

Het is sterk aan te raden om het niet tot verstek en verzet te laten komen en op tijd en op de juiste wijze in de procedure te verschijnen. Het is verstandig om juridisch advies in te winnen als u gedagvaard wordt. Daarbij kan natuurlijk besproken worden of verstek laten gaan zinvol is, of dat het voeren van een goed verweer verstandiger is. Heeft u een vraag naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact op met Jan-Gerrit Meijerink.

Geschreven door:

Jan-Gerrit Meijerink

Jan-Gerrit Meijerink (advocaat sinds 2010) rondde eerst de studies Bedrijfskundige Informatica en Technische Bedrijfskunde af en werkte enkele jaren in de ICT-wereld. Inmiddels werkt hij al weer meer dan 10 jaar in de advocatuur, waar hij zich met name toelegt op het contractenrecht (B2B), het burgerlijk procesrecht en het vastgoedrecht(koop & huur). In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staat hij op deze rechtsgebieden geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. Hij is lid van de Vereniging voor Burgerlijk Recht en van de Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten. Daarnaast is hij actief lid van de ondernemingsorganisatie Friese Zaken. In zijn vrije tijd is hij geregeld in de bergen te vinden of (dichter bij huis) op een zeilboot.

Jan-Gerrit Meijerink (advocaat sinds 2010) rondde eerst de studies Bedrijfskundige Informatica en Technische Bedrijfskunde af en werkte enkele jaren in de ICT-wereld. Inmiddels werkt hij al weer meer dan 10 jaar in de advocatuur, waar hij zich met name toelegt op het contractenrecht (B2B), het burgerlijk procesrecht en het vastgoedrecht(koop & huur). In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staat hij op deze rechtsgebieden geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. Hij is lid van de Vereniging voor Burgerlijk Recht en van de Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten. Daarnaast is hij actief lid van de ondernemingsorganisatie Friese Zaken. In zijn vrije tijd is hij geregeld in de bergen te vinden of (dichter bij huis) op een zeilboot.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.