U bent ZZP-er, of uw bedrijf werkt met ZZP-ers

  • event18-09-2012
  • schedule15:28
  • timer2 minuten

Bent u verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?
Dekt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van uw bedrijf letsel van een ZZP-er?

Ieder bedrijf heeft een vergaande zorgplicht voor de veiligheid van haar werknemers. Die plicht is opgenomen in artikel 7:658 BW en ziet niet alleen op een veilige werkomgeving, veilig werkmaterieel en gereedschap, maar in het algemeen ook op het treffen van alle maatregelen en geven van zodanige instructie als redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat een werknemer bij zijn werk schade lijdt. Schiet de werkgever in deze zorgplicht tekort dan, is hij aansprakelijk.

De hiervoor omschreven zorgplicht strekt zich op grond van lid 4 van artikel 7:658 BW ook uit tot personen die werkzaamheden verrichten, zonder dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Duidelijk was steeds dat hierbij werd gedacht aan bijvoorbeeld via een uitzendbureau ingeleend personeel. Maar enkele maanden geleden heeft de Hoge Raad zich erover uitgelaten of ook ZZP-ers aanspraak kunnen maken op de bescherming van artikel 7:658 BW.

Zorgplicht zonder arbeidsovereenkomst?

Dat kan, maar niet altijd, zo blijkt uit de uitspraak van de Hoge Raad. Een werkgever heeft ten opzichte van een ZZP-er dezelfde zorgplichten als voor een werknemer (1) indien de ZZP-er zich in een met een eigen werknemer vergelijkbare positie bevindt. Dat is zo als de ZZP-er voor de zorg voor zijn veiligheid (mede)afhankelijk is van zijn opdrachtgever. Daarvoor zijn onder meer bepalend de feitelijke verhoudingen tussen het bedrijf en de ZZP-er, de aard van de verrichte werkzaamheden en de invloed van het bedrijf op de werkomstandigheden en de veiligheidsrisico’s. Daarnaast geldt als eis (2) dat de werkzaamheden van de ZZP-er, gelet op de wijze waarop de opdrachtgever aan zijn bedrijf invulling pleegt te geven, feitelijk tot de bedrijfsuitoefening moeten behoren. Hetgeen een ruimer begrip is dan alleen de core business van het bedrijf. Al met al zijn het geen hard en fast rules die de HR geeft, maar is het zeer goed mogelijk dat ook de  ZZP-er onder de zorgplicht van een werkgever valt.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Omdat er ZZP-ers van allerlei pluimage zijn, is het voor de ZZP-er zaak zich op zijn specifieke positie te bezinnen. Dat zal vaak niet gemakkelijk zijn nu het antwoord op de vraag of de ZZP-er onder de zorgplicht van de opdrachtgever valt, afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. Daar zal de ene rechter zus en de andere rechter zo over oordelen. Veiligheidshalve een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten lijkt voor een ZZP-er dus geen overbodige luxe. Bedrijven die werken met ZZP-ers doen er anderzijds goed aan na te gaan of de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering arbeidsongevallen van ZZP-ers dekt. Daarnaast is het zaak goede afspraken met de in te schakelen ZZP-ers te maken. Goede afspraken kunnen de zorgplicht van art. 7:658, die dwingendrechtelijk van aard is, weliswaar niet omzeilen, maar wel de omstandigheden van het geval kleuren.

Heeft u vragen over deze blog of heeft andere vragen op het gebied van arbeidsrecht. Neem dan contact op met  Tom Nicolai of een van onze andere arbeidsrechtspecialisten.

Geschreven door:

Tom Nicolai

Tom Nicolai (advocaat sinds 2001) volgde de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Grotius). Hij is lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Nederland en Noord-Nederland en bestuurslid van de Ondernemers Fonds Groningen. Tom is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Tom Nicolai (advocaat sinds 2001) volgde de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Grotius). Hij is lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Nederland en Noord-Nederland en bestuurslid van de Ondernemers Fonds Groningen. Tom is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.